Nawozy

Azotowe

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

Eksport ziemniaków z Polski o ponad 60% niższy

W 2015 roku eksport ziemniaków z Polski spadł o ponad 60%. Tylko nieco ponad połowa ziemniaków, która w ubiegłym roku została wywieziona z naszego kraju, trafiła na rynek pozaunijny.

Warzywa

Nitryfikacja

Nitryfikacja to dwuetapowy proces utleniania kationów amonowych NH4+ do anionów azotanowych(III) NO2-, a następnie do anionów azotanowych(V) NO3-.

Gleba
Pszenica
czwartek, 16 Czerwiec 2016
-1,4%
712
na targowiskach