Nawozy

Wieloskładnikowe

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

Wnioski do płatności bezpośrednie jednak do końca maja

Nie do połowy, a do końca maja 2017 r. potrwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 rok. Decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków podjęto na wniosek rolników i organizacji rolniczych.

Dotacje i dopłaty

Dolistne dokarmianie kukurydzy

Obecnie w intensywnych technologiach uprawy zaleca się, niezależnie od nawożenia doglebowego, kilkakrotne dolistne dokarmianie roślin azotem i magnezem, a w szczególności mikroelementami m. in. cynkiem, borem, miedzią i manganem.

Nawożenie
Jęczmień
czwartek, 22 Czerwiec 2017
-0,9%
715
na targowiskach