SIEĆ DYSTRYBUCJI

NAWOZÓW

Wybierz punkt dystrybucji na mapie najblizszy Twojej lokalizacji, aby zobaczyć dane dystrybutora.

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

GUS: Produkcja pszenicy na poziomie 11 mln t

Sprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały, że zbiory zbóż ogółem w 2016 r. wyniosły blisko 29,8 t, co oznacza, że przewyższyły o 1,8 mln t produkcję osiągnięta przed rokiem oraz o 6,8 mln t wobec średniej z lat 2011-2017.

Zboża

Kilka uwag o biologii plonowania roślin – fotosynteza

Fotosynteza to proces tworzenia związków organicznych (węglowodanów) z dwutlenku węgla, wody i energii słonecznej. Produktem ubocznym tego procesu jest tlen. Dzięki fotosyntezie rośliny rosną (następuje przyrost biomasy).

Rośliny
Nawożenie upraw

Jęczmień ozimy
Uprawiany jest więc w rejonach o łagodniejszych zimach, czyli w zachodniej i południowej części kraju