Content

Newsy

Dotacje i dopłaty, Z kraju

Pomoc finansowa dla producentów mleka, świń i produktów ogrodnictwa

Data2016-09-22 Ilość wyświetleń1274 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/1770/pieniadze7-big_big.jpg
W przyszłym tygodniu wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza możliwość udzielania pomocy finansowej producentom mleka, świń oraz owoców i warzyw.

Wsparcie zostanie udzielone na sfinansowanie, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.:
- niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym,
- zobowiązań cywilnoprawnych.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dalszym ciągu trwają prace związane z opracowaniem formularza wniosku o udzielenie pożyczki, a także szczegółowych zasad udzielania wsparcia.Wszystkie dokument mają zostać jednak zatwierdzone do dnia wejścia w życie omawianego rozporządzenia, tj. do 28 września br. Wnioski o udzielenie pożyczek będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR, z kolei wnioski o udzielenie kredytów - banki współpracujące z ARiMR.

Z pomocy będą mogli skorzystać producenci mleka, świń lub owoców i warzyw, prowadzący gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, a wsparcie będzie mogło zostać udzielone na sfinansowanie: niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i zobowiązań cywilnoprawnych.

Czy wiesz, jak obliczyć ceny składników w nawozach wieloskładnikowych?

W przypadku pierwszej grupy zobowiązań pomoc polega na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych we wspomnianym czasie, związanych z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Na pożyczkę mogą liczyć producenci będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Środki zostaną przyznane maksymalnie na 10 lat, a ich całkowita suma nie może przekroczyć wysokości kwoty nieuregulowanych należności. Do kwoty tej nie wlicza się odsetek.

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w terminie do 15 października br. Wśród dokumentów, poza wnioskiem powinny się również znaleźć:
  • oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieregulowanych należności,
  • kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów,
  • dokumenty potwierdzające powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Jeśli chodzi o pomoc na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, będzie ona polegała na dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r., wynikających z prowadzenia produkcji mleka, trzody lub owoców i warzyw. O kredyt będą mogli ubiegać się producenci rolni będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Dowiedz się więcej o właściwościach i zaletach RSM

W myśl rozporządzenia kredyt będzie mógł zostać udzielony maksymalnie na okres 8 lat, a jego kwota nie będzie mogła przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż 5 mln zł. Przy czym kwota będzie może zostać pomniejszona o kwotę udzielonej danemu producentowi rolnemu pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Jak wskazuje ARiMR, oprocentowanie będzie stanowić stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 1,7 punktu procentowego, przy czym kredytobiorca w pierwszych 2 latach od dnia zawarcia umowy będzie płacił oprocentowanie w wysokości 1%, a w kolejnych latach w wysokości 2,5%. Pozostałą część oprocentowania należną bankowi weźmie na siebie ARiMR.

Wniosek o udzielenie kredytu należy złożyć w banku współpracującym z Agencją, a do dokumentów należy także załączyć:
  • oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, z wyszczególnieniem należności głównej i odsetek,
  • kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów,
  • dokumenty potwierdzające powstanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

upload/art/1117/news-1_1

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego - nabór wniosków od 25 maja

Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysokie plony oraz dobrą jakość zarówno pod względem czystości jak i zdolności kiełkowania.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1073/brodowska-marzena-news-foto-15-09-2019r

Dotacje dla rolników poszkodowanych przez suszę i inne klęski żywiołowe

Rządowe wsparcie będzie przysługiwać rolnikom, którzy ponieśli w 2019 roku straty w uprawach z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1072/img-1161

Dopłata do wapna przy pH gleby ≤ 5,5

Wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można składać od 1 sierpnia br. Program dotyczy dofinansowania zakupu wapna przez rolników.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1066/brodowska-marzena-news-01-09-2019r

Nawet do 100 tysięcy dofinansowania na inwestycje nawadniania w gospodarstwie rolnym

Przez ostatnie lata w wielu rejonach Polski rolnicy borykali się z deficytem wody, szczególnie w uprawach roślin bardzo intensywnych.

Dotacje i dopłaty

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Pszenica
czwartek, 24 Wrzesień 2020
Ikonka Pszenica
+1,1%
825
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
upload/nawozenie/4/rzepak_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Rzepak ozimy
Prawidłowy rozwój rośliny jesienią decyduje o możliwościach jej plonowania
Mszana Dolna
wtorek, 29 Wrzesień 2020
10°C
8°C
min
12°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.