Content

Newsy

Dotacje i dopłaty, Z kraju

PROW 2014-2020: Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi

Data2016-11-27 Ilość wyświetleń1699 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/1902/0034-big_big.jpg
Jeszcze w grudniu 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem klęsk żywiołowych. Producenci rolni będą mogli ubiegać się o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

W dniu 27 grudnia br. ruszy nabór wniosków na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o wsparcie będzie można składać do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można też wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub złożyć w biurach powiatowych ARiMR.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych, tj. powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Warto pamiętać, iż przyznanie pomocy będzie uzależnione od terminu powstania szkód w gospodarstwie. Pomoc może być bowiem przyznana najdalej na szkody, które wystąpiły w 2015 r. Aby z niej jednak skorzystać, w gospodarstwach, w których szkody wystąpiły w minionym roku wnioski muszą zostać złożone do końca 2016 r. Dotyczy to również producentów rolnych, chcących wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. W momencie, gdy wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie on mógł być złożony do 25 stycznia 2017 r.

Pomoc może być przyznana m.in. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, zakup maszyn lub urządzeń rolniczych. Skierowana jest ona do rolników, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach w wysokości minimum 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. Ponadto, wsparcie musi dotyczyć starty składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia działaniem. Maksymalna kwota wsparcia na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym PROW 2014–2020 wynosi 300 tys. zł, które muszą jednak stanowić najwyżej 80% kosztów kwalifikowalnych.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Szacowaniem wysokości poniesionych przez rolników strat zajmie się komisja powołana przez wojewodę. Należy przy tym podkreślić, iż jeśli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, to wielkość wsparcia zostanie pomniejszona o kwotę otrzymaną z ubezpieczenia. W przypadku rolników, którzy nie zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw wysokość pomocy będzie pomniejszona o połowę.

Wnioski złożone przez rolników zostaną poddane ocenie punktowej. Na tej podstawie, w ciągu 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, sporządzone zostaną dwie listy (dla rolników z woj. mazowieckiego i z pozostałych województw) określające kolejność przysługiwania pomocy.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

upload/art/1073/brodowska-marzena-news-foto-15-09-2019r

Dotacje dla rolników poszkodowanych przez suszę i inne klęski żywiołowe

Rządowe wsparcie będzie przysługiwać rolnikom, którzy ponieśli w 2019 roku straty w uprawach z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1117/news-1_1

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego - nabór wniosków od 25 maja

Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysokie plony oraz dobrą jakość zarówno pod względem czystości jak i zdolności kiełkowania.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1066/brodowska-marzena-news-01-09-2019r

Nawet do 100 tysięcy dofinansowania na inwestycje nawadniania w gospodarstwie rolnym

Przez ostatnie lata w wielu rejonach Polski rolnicy borykali się z deficytem wody, szczególnie w uprawach roślin bardzo intensywnych.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1072/img-1161

Dopłata do wapna przy pH gleby ≤ 5,5

Wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można składać od 1 sierpnia br. Program dotyczy dofinansowania zakupu wapna przez rolników.

Dotacje i dopłaty

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Pszenica
piątek, 5 Listopad 2021
Ikonka Pszenica/images/notowania/box/spadek.png
-1,7%
1077
na targowiskach
upload/nawozenie/4/rzepak_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Rzepak ozimy
Prawidłowy rozwój rośliny jesienią decyduje o możliwościach jej plonowania
Szudziałowo
czwartek, 2 Grudzień 2021
2°C
-1°C
min
6°C
max
0