Content

Newsy

Dotacje i dopłaty, Z kraju

"Modernizacja" tylko z pozwoleniem na budowę

Data2016-03-25 Ilość wyświetleń1431 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/1407/budynki-inwntarskie_big.jpg
Do wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" należy dołączyć kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją – wynika z informacji przekazanych przez resort rolnictwa.

W związku z zapytaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącego konieczności posiadania pozwoleń na budowę budynków inwentarski takich jak chlewnia, obora, magazyn, na poziomie składania wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" ministerstwo rolnictwa poinformowało, iż warunki i tryb przyznawania wsparcia na tego typu operacje określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371). Jak wskazano w § 13 ust. 3 pkt 18 ww. rozporządzenia wniosek należy uzupełnić o kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" powinien zatem zawierać wszystkie niezbędnezałączniki, w tym m. in. decyzje o pozwoleniu na budowę.

W momencie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków we wniosku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwróci się do podmiotu ubiegającego się o wsparcie o ich usunięcie w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieusunięcie wszystkich braków w powyższym terminie będzie wiązało się z nieprzyznaniem pomocy.

Czytaj więcej o warunkach ubiegania się o pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych”
 
Z informacji przekazanych przez resort rolnictwa wynika również, iż podjęto prace nad nowelizacją omawianego rozporządzenia w celu wydłużenia terminu na usuniecie braków we wniosku (także w ramach naborów przeprowadzonych w 2015 r.) do dnia zakończenia terminu składania wniosków w ramach ogłoszonego obecnie naboru tj. do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

upload/art/1117/news-1_1

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego - nabór wniosków od 25 maja

Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysokie plony oraz dobrą jakość zarówno pod względem czystości jak i zdolności kiełkowania.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1066/brodowska-marzena-news-01-09-2019r

Nawet do 100 tysięcy dofinansowania na inwestycje nawadniania w gospodarstwie rolnym

Przez ostatnie lata w wielu rejonach Polski rolnicy borykali się z deficytem wody, szczególnie w uprawach roślin bardzo intensywnych.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1073/brodowska-marzena-news-foto-15-09-2019r

Dotacje dla rolników poszkodowanych przez suszę i inne klęski żywiołowe

Rządowe wsparcie będzie przysługiwać rolnikom, którzy ponieśli w 2019 roku straty w uprawach z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1072/img-1161

Dopłata do wapna przy pH gleby ≤ 5,5

Wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można składać od 1 sierpnia br. Program dotyczy dofinansowania zakupu wapna przez rolników.

Dotacje i dopłaty

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Pszenżyto
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Pszenżyto/images/notowania/box/spadek.png
-1,1%
1048
na targowiskach
upload/nawozenie/12/kukurydza2_medium.jpg
Nawożenie upraw

Kukurydza na ziarno
Mając bardzo głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy
Wierzchowo
czwartek, 20 Styczeń 2022
0°C
-3°C
min
3°C
max
0