Newsy

Dotacje i dopłaty, Z kraju

Rozpoczął się nabór dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

Data2017-04-11 Ilość wyświetleń444 wyświetleń
W dniu 10 kwietnia 2017 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 9 maja br.

Wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Pomoc dedykowana jest firmom działającym w co najmniej jednym z określonych rodzajów działalności – na podstawie Numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.31.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.89.Z, 10.91.Z, 10.92.Z, 11.01.Z, 11.02.Z, 11.03.Z, 13.10.D, 20.14.Z, 46.21.Z, 46.22.Z, 46.31.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 52.10.B.

Podstawowy warunek ubiegania się o wsparcie stanowi konieczność zawarcia długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych lub ich związkami. W przypadku firm produkcyjnych umowa na dostawy musi dotyczyć co najmniej połowy potrzebnych produktów. Z kolei jeśli chodzi o świadczenie usług przechowalniczych, to co najmniej połowa zmagazynowanego towaru musi pochodzić od rolników związanych z firmą długoterminową umową lub podmiotów (usługodawców), które nabywają produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” polega na refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione na realizację operacji. Minimalna wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł, a maksymalną w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ustalono na poziomie odpowiednio: 3 mln zł - dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i 15 mln zł - dla związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów.

Zobacz, jak możesz zadbać o pojemność sorpcyjną gleby

Pieniądze w ramach omawianego wsparcia mogą współfinansować zakup: maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji, a także (w ograniczonym zakresie) budowę i modernizację budynków. Środki można również otrzymać na zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Wnioski złożone przez przedsiębiorców będą poddane ocenie punktowej, w której dodatkowo punktowana będzie przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych, a także prowadzenie działalności w formie spółdzielni. Punkty będą także przyznawane podmiotom, realizującym innowacyjne projektów i inwestycje związane z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Docenione zostanie też uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości oraz przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Dodatkowo punktowane będzie także prowadzenie działalności na terenach objętych bezrobociem.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Już od 10 lutego 2016 roku rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą (z wyłączeniem chowu i hodowli ryb oraz chowu i hodowli drobiu, powyżej 40 tys. stanowisk

Dotacje i dopłaty

Nowe działania w ramach PROW

W 2015 roku zostaną uruchomione kolejne działania (co najmniej 9) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W nowej perspektywie finansowej – 2014-2020 przeznaczono na ten program w Polsce 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Dotacje i dopłaty

Skorzystaj z dopłat do materiału siewnego w 2016 r.

W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dotacje i dopłaty

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej

7 lipca 2017 roku Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowała w Brukseli konferencję podsumowującą konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

Dotacje i dopłaty

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Kukurydza
czwartek, 20 Lipiec 2017
-1,6%
867
na targowiskach
Nawożenie upraw

Kukurydza na ziarno
Mając bardzo głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy
Łosiów
wtorek, 25 Lipiec 2017
duże zachmurzenie
18°C
15°C
min
22°C
max