Content

Newsy

Dotacje i dopłaty, Z kraju

Rozpoczął się nabór wniosków na pomoc dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa

Data2016-09-13 Ilość wyświetleń1402 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/1751/0034-big_big.jpg
Od dnia 12 września 2016 r. rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Nabór wniosków potrwa do 11 października br.

Pomoc dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa to zupełnie nowy rodzaj wsparcia, które finansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Limit środków przeznaczonych na to działanie wynosi 130 mln euro.

O środki mogą starać się rolnicy, będący osobami fizycznymi, którzy:
  • są wpisani do ewidencji producentów;
  • mają ukończone 18 lat;
  • uczestniczą w systemie dla małych gospodarstw;
  • przekazują w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
  • nie będą prowadzić działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa nie będą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wnioski o przyznanie pomocy można wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście (albo przez upoważnioną osobę) w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

W ramach wsparcia rolnicy mogą liczyć nawet na 7,5 tys. euro. Wysokość pomocy oblicza się bowiem jako iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanej w roku, w którym przystąpiono do systemu tego wsparcia i liczby lat kalendarzowych w okresie od roku, w którym zostanie przekazane gospodarstwo rolne, do końca 2020 r.

Czytaj także: Czy w kompoście są metale ciężkie?

Środki wypłacone zostaną jednorazowo, tzn. że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2016 r. od razu otrzyma pomoc w wysokości 5-krotności 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, wynoszącej 1,25 tys. euro. Maksymalna roczna stawka jaką może otrzymać rolnik przekazujący gospodarstwo wynosi zatem 1,5 tys. euro, z kolei maksymalna całkowita wysokość płatności wynosi równowartość 7,5 tys. euro.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

upload/art/1073/brodowska-marzena-news-foto-15-09-2019r

Dotacje dla rolników poszkodowanych przez suszę i inne klęski żywiołowe

Rządowe wsparcie będzie przysługiwać rolnikom, którzy ponieśli w 2019 roku straty w uprawach z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1072/img-1161

Dopłata do wapna przy pH gleby ≤ 5,5

Wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można składać od 1 sierpnia br. Program dotyczy dofinansowania zakupu wapna przez rolników.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1117/news-1_1

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego - nabór wniosków od 25 maja

Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysokie plony oraz dobrą jakość zarówno pod względem czystości jak i zdolności kiełkowania.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1066/brodowska-marzena-news-01-09-2019r

Nawet do 100 tysięcy dofinansowania na inwestycje nawadniania w gospodarstwie rolnym

Przez ostatnie lata w wielu rejonach Polski rolnicy borykali się z deficytem wody, szczególnie w uprawach roślin bardzo intensywnych.

Dotacje i dopłaty

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Pszenżyto
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Pszenżyto/images/notowania/box/spadek.png
-1,1%
1048
na targowiskach
upload/nawozenie/4/rzepak_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Rzepak ozimy
Prawidłowy rozwój rośliny jesienią decyduje o możliwościach jej plonowania
Borki
piątek, 21 Styczeń 2022
-2°C
-3°C
min
-1°C
max
0