Content

Newsy

Dotacje i dopłaty, Z kraju

Trwa nabór wniosków na pomoc dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa

Data2018-10-01 Ilość wyświetleń1103 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/3264/cock-2522623-1280_big.jpg
Z dniem 28 września 2018 r. rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie w obrębie poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Nabór wniosków potrwa do 27 października br.

To już trzeci nabór pomocy dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa, który finansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Limit środków przeznaczonych na to działanie wynosi 30 mln euro, a pomoc finansowa wypłacana jest jednorazowo. 
O środki mogą starać się rolnicy, będący osobami fizycznymi, którzy:

  • są wpisani do ewidencji producentów;
  • mają ukończone 18 lat;
  • uczestniczą w systemie dla małych gospodarstw;
  • przekazują w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
  • nie będą prowadzić działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa nie będą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wnioski o przyznanie pomocy można wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście (albo przez upoważnioną osobę) w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. 
 
Dowiedz się więcej o trawach polowych

Wysokość pomocy oblicza się jako iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanej w roku, w którym przystąpiono do systemu tego wsparcia i liczby lat kalendarzowych w okresie od roku, w którym zostanie przekazane gospodarstwo rolne, do końca 2020 r.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

upload/art/1066/brodowska-marzena-news-01-09-2019r

Nawet do 100 tysięcy dofinansowania na inwestycje nawadniania w gospodarstwie rolnym

Przez ostatnie lata w wielu rejonach Polski rolnicy borykali się z deficytem wody, szczególnie w uprawach roślin bardzo intensywnych.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1072/img-1161

Dopłata do wapna przy pH gleby ≤ 5,5

Wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można składać od 1 sierpnia br. Program dotyczy dofinansowania zakupu wapna przez rolników.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1073/brodowska-marzena-news-foto-15-09-2019r

Dotacje dla rolników poszkodowanych przez suszę i inne klęski żywiołowe

Rządowe wsparcie będzie przysługiwać rolnikom, którzy ponieśli w 2019 roku straty w uprawach z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1117/news-1_1

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego - nabór wniosków od 25 maja

Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysokie plony oraz dobrą jakość zarówno pod względem czystości jak i zdolności kiełkowania.

Dotacje i dopłaty

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Żyto
piątek, 5 Listopad 2021
Ikonka Żyto
+2%
803
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
upload/nawozenie/16/pszenica-jara_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenica jara
Lepiej znosi chłody niż nadmierne temperatury, zwłaszcza w fazie strzelania w źdźbło
Kołaczkowo
środa, 1 Grudzień 2021
2°C
-2°C
min
7°C
max
0