Content

Newsy

Dotacje i dopłaty, Z kraju

W lutym ruszy nabór wniosków na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

Data2016-01-02 Ilość wyświetleń2007 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/1236/obszar-osn_big.jpg
W dniu 10 lutego 2016 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Rolnicy, których gospodarstwa położone są na Obszarach Szczególnego Narażenia będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe inwestycji w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 10 marca 2016 r.

Podstawowym celem tego działania jest ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Uprawnieni do skorzystania z pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na  niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary te określono w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) i zostały one objęte programami, które mają na celu  ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska.

Kolejnym warunkiem skorzystania z pomocy jest konieczność prowadzenia produkcji zwierzęcej z wyłączeniem: chowu i hodowli ryb oraz chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Jak informuje ARiMR, wsparcie inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN będzie przyznawane na:

- inwestycje związane z  dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych.

- inwestycje polegające na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Masz pytanie dotyczące nawozów i nawożenia? Szukasz porady? Zapytaj eksperta!


Maksymalna kwota pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" wynosi 50 tys. zł, jednak wielkość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a 60% w przypadku młodych rolników. Wśród inwestycji do których przysługuje refundacja wymienia się m.in. budowę lub przebudowę płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy, czy zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych. Pomoc będzie można otrzymać również na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, rozrzutników obornika i kompostu, a także wozów asenizacyjnych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

upload/art/1072/img-1161

Dopłata do wapna przy pH gleby ≤ 5,5

Wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można składać od 1 sierpnia br. Program dotyczy dofinansowania zakupu wapna przez rolników.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1117/news-1_1

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego - nabór wniosków od 25 maja

Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysokie plony oraz dobrą jakość zarówno pod względem czystości jak i zdolności kiełkowania.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1073/brodowska-marzena-news-foto-15-09-2019r

Dotacje dla rolników poszkodowanych przez suszę i inne klęski żywiołowe

Rządowe wsparcie będzie przysługiwać rolnikom, którzy ponieśli w 2019 roku straty w uprawach z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Dotacje i dopłaty
upload/art/1066/brodowska-marzena-news-01-09-2019r

Nawet do 100 tysięcy dofinansowania na inwestycje nawadniania w gospodarstwie rolnym

Przez ostatnie lata w wielu rejonach Polski rolnicy borykali się z deficytem wody, szczególnie w uprawach roślin bardzo intensywnych.

Dotacje i dopłaty

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Pszenica
piątek, 5 Listopad 2021
Ikonka Pszenica/images/notowania/box/spadek.png
-1,7%
1077
na targowiskach
upload/nawozenie/16/pszenica-jara_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenica jara
Lepiej znosi chłody niż nadmierne temperatury, zwłaszcza w fazie strzelania w źdźbło
Mircze
poniedziałek, 29 Listopad 2021
3°C
0°C
min
6°C
max
0