Newsy

Dotacje i dopłaty, Z kraju

W marcu rozpocznie się nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Data17 dni temu Ilość wyświetleń604 wyświetleń

Od połowy marca 2017 roku rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Niezbędne dokumenty będzie trzeba złożyć w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór wniosków o przyznanie 100-tysięcznej premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej rozpocznie się 13 marca, a zakończy 11 kwietnia 2017 r. Dokumenty będzie przyjmował dyrektor oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Wsparcie odbywa się w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jeden z warunków ubiegania się o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej stanowi konieczność podlegania rolnika i domowników ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jak wskazuje ARiMR, ze wsparcia będą mogli również skorzystać beneficjenci poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" w ramach PROW 2014-2020. W tym przypadku jednak zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania, w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Z pomocy wyłączono beneficjentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" z PROW 2007-2013, a także "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" z PROW 2014-2020.
 
Azot jest głównym składnikiem decydującym o plonie i jakości zbóż ozimych. Dowiedz się więcej o dawce startowej azotu w zbożach

Środki uzyskane z tytułu premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogły zostać przeznaczone na założenie działalności poświęconej m.in. rzemiosłu i rękodzielnictwu, przetwórstwu i sprzedaży produktów nierolniczych, turystyce wiejskiej, a także działalności informatycznej, architektonicznej, inżynierskiej, czy też świadczeniu usług rachunkowych, księgowych, audytorskich, technicznych, opiekuńczych i weterynaryjnych.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej, która zadecyduje o kolejności przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. 100-tysięczne premie zostaną wypłacone w dwóch ratach (80% - gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy i 20% - po realizacji biznesplanu).

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów

Limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2014 roku wynosi 7,4 mln zł – poinformowała ARiMR. Oznacza to, że banki mogą udzielić w tym czasie kredytów na łączną kwotę ok. 750 mln zł.

Dotacje i dopłaty

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2013 r.

W ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok do 6 lutego br. do blisko 891 tys. rolników trafiło ponad 7,2 mld zł. Zgodnie z unijnymi przepisami ARiMR rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 2 grudnia ubiegłego roku, a zakończy je do 30 czerwca 2014 r.

Dotacje i dopłaty

Można już składać wnioski o dopłaty bezpośrednie

Od 15 marca drogą elektroniczną, a od 17 marca osobiście lub za pośrednictwem poczty można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. W tym roku stosowane będą cztery rodzaje płatności

Dotacje i dopłaty

Więcej pieniędzy na dopłaty do kredytów inwestycyjnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przeznaczyć dodatkowe środki na dopłaty do przyznawanych rolnikom kredytów inwestycyjnych. Zaletą tych kredytów jest niższe oprocentowanie niż kredytów komercyjnych.

Dotacje i dopłaty

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Kukurydza
czwartek, 23 Luty 2017
+1,3%
814
na targowiskach
Nawożenie upraw

Sady
Do rodziny różowatych należą: brzoskwinia, czereśnia, grusza, jabłoń, morela, śliwa i wiśnia
Rudniki
niedziela, 26 Luty 2017
duże zachmurzenie
3°C
0°C
min
7°C
max