Newsy

Dotacje i dopłaty, Z kraju

W marcu rozpocznie się nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Data2017-02-08 Ilość wyświetleń707 wyświetleń

Od połowy marca 2017 roku rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Niezbędne dokumenty będzie trzeba złożyć w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór wniosków o przyznanie 100-tysięcznej premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej rozpocznie się 13 marca, a zakończy 11 kwietnia 2017 r. Dokumenty będzie przyjmował dyrektor oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Wsparcie odbywa się w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jeden z warunków ubiegania się o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej stanowi konieczność podlegania rolnika i domowników ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jak wskazuje ARiMR, ze wsparcia będą mogli również skorzystać beneficjenci poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" w ramach PROW 2014-2020. W tym przypadku jednak zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania, w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Z pomocy wyłączono beneficjentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" z PROW 2007-2013, a także "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" z PROW 2014-2020.
 
Azot jest głównym składnikiem decydującym o plonie i jakości zbóż ozimych. Dowiedz się więcej o dawce startowej azotu w zbożach

Środki uzyskane z tytułu premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogły zostać przeznaczone na założenie działalności poświęconej m.in. rzemiosłu i rękodzielnictwu, przetwórstwu i sprzedaży produktów nierolniczych, turystyce wiejskiej, a także działalności informatycznej, architektonicznej, inżynierskiej, czy też świadczeniu usług rachunkowych, księgowych, audytorskich, technicznych, opiekuńczych i weterynaryjnych.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej, która zadecyduje o kolejności przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. 100-tysięczne premie zostaną wypłacone w dwóch ratach (80% - gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy i 20% - po realizacji biznesplanu).

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

Nowe działania w ramach PROW

W 2015 roku zostaną uruchomione kolejne działania (co najmniej 9) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W nowej perspektywie finansowej – 2014-2020 przeznaczono na ten program w Polsce 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Dotacje i dopłaty

Pomoc dla rolników gospodarujących w górach

16 października rozpoczną się wypłaty pieniędzy dla rolników gospodarujących na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (OWN)

Dotacje i dopłaty

Złóż wniosek o dopłaty do ARR

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych oraz ziemniaków.

Dotacje i dopłaty

GUS: Unijne dopłaty zmieniły polską wieś.

Przeciętny miesięczny dochód gospodarstw domowych rolników wynosi ponad 5 tys. zł. Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że polscy rolnicy osiągają aż o 755 zł wyższe dochody od ...

Dotacje i dopłaty

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Jęczmień
czwartek, 23 Marzec 2017
-0,1%
685
na targowiskach
Nawożenie upraw

Gryka
Ze względu na wartość nasion i łuski, gryka jest bardzo cenną rośliną uprawną
Minikowo
wtorek, 28 Marzec 2017
pogodnie
11°C
4°C
min
18°C
max