Content

Newsy

MRiRW, Z kraju, Dotacje i dopłaty

Wspólna Polityka Rolna w latach 2021-2028

Data2017-05-18 Ilość wyświetleń3203 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/2250/ue_big.jpg
Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów przedstawiono priorytety naszego kraju w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Warto pamiętać, że polityka Unii Europejskiej jest ważna zarówno dla rolników i producentów żywności, jak i mieszkańców obszarów wiejskich i konsumentów.

Jak wskazuje resort rolnictwa, szczegóły dotyczące WPR na lata 2021-2028 powinny być znane za kilka miesięcy. Na podstawie unijnych aktów prawnych o nowym kształcie WPR będą decydować Rada Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (rządy poszczególnych krajów UE) oraz Parlament Europejski.

Stanowisko Polski opiera się na zasadzie równych warunków konkurencji na rynku wspólnotowym. Rolnicy powinni zatem otrzymać wsparcie zgodne z zasadą równego traktowania obywateli UE, które nie powinno naruszać zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz Unii. W najbliższych miesiącach na forum unijnym będą trwały prace nad zmianami WPR. Polski rząd już teraz określił kryteria, jakimi będzie się kierować w ich ocenie. Poniżej prezentujemy wybrane zapisy polskiego stanowiska względem kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.:

- WPR powinna zapewniać równe warunki konkurencji na jednolitym rynku UE. Polska domaga się wyrównania płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi;
- Należy utrzymać dotychczasowe trzy komponenty WPR: wspólną organizację rynków rolnych, płatności bezpośrednie i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich;
- Konieczne jest zachowanie i wzmocnienie finansowania dotychczasowych kryteriów podziału środków na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich (tzw. II filar WPR) oraz zaangażowanie pozostałych polityk unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
- Powinno się wzmocnić siłę przetargową producentów rolnych i przetwórców w łańcuchu żywnościowym. Zwiększeniu powinny ulec zachęty do tworzenia grup i organizacji producentów oraz spółdzielni, tak aby zwiększyć ich udział w rynku;
- Należy kontynuować programy promujące zdrowe odżywianie, które funkcjonują w ramach WPR (np. „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”);
- Niezbędne jest uproszczenie zasad dotyczących systemu płatności bezpośrednich i programów rozwoju obszarów wiejskich;
- Powinno się zachować możliwość ukierunkowanego wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rolnych;
- Należy utrzymać możliwość stosowania płatności bezpośrednich powiązanych z produkcją w wybranych sektorach;
- System jednolitej płatności obszarowej SAPS powinien być stosowany we wszystkich państwach UE;
- Ważnym elementem systemu zintegrowanych i komplementarnych działań wielu polityk UE powinien pozostać drugi filar WPR. Istotnym elementem rozwoju obszarów wiejskich (tzw. II filar WPR) powinno pozostać zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności szeroko definiowanego sektora rolno-żywnościowego. Ponadto, w ramach II filaru niezbędne jest wspieranie transferu innowacyjnych rozwiązań do praktyki rolniczej, które pozwolą godzić krótko- i długofalowe cele ekonomiczne oraz publiczne, w tym związane z ochroną środowiska i klimatu.

Zajrzyj do porad naszych ekspertów

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

MRiRW

upload/art/1245/fot-m-haliniarz

Nowe regulacje dotyczące przyorania obornika

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku nakłada na kraje członkowskie obowiązek przygotowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

MRiRW
upload/art/531/news-2015-12-13

Wymogi dot. środków ochrony roślin

Od dnia 26 listopada 2016 roku wymóg ten dotyczy również osoby sprzedające środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych.

MRiRW
upload/art/238/news-ak-2014-06-08-big

Warunki stosowania środków ochrony roślin – nowe Rozporządzenie MRiRW

Każdy, kto stosuje środki ochrony roślin, powinien uwzględniać warunki w jakich dopuszcza się ich stosowanie. Zapisy te reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 roku, które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw

MRiRW

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Kukurydza
czwartek, 29 Kwiecień 2021
Ikonka Kukurydza
+1,5%
997
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
upload/nawozenie/4/rzepak_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Rzepak ozimy
Prawidłowy rozwój rośliny jesienią decyduje o możliwościach jej plonowania
Miękinia
niedziela, 9 Maj 2021
12°C
5°C
min
20°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.