Content

Newsy

Nawozy, Rośliny, Z kraju

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czwartym kwartale 2013 r.

Data2014-01-22 Ilość wyświetleń2662 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/30/26_big.jpg
Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w grudniu 2013 roku, którą w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przygotowano na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego nt. stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w ostatnim kwartale 2013 roku.

Zaopatrzenie w nawozy:
 
W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia w większość analizowanych nawozów określono jako wystarczający. Występują braki w sprzedaży superfosfatu pojedynczego granulowanego.
 
W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany oceniono jako bardzo słaby, w siarczan potasu jako słaby, w superfosfat wzbogacony 40% oraz amofoskę jako średni. Zaopatrzenie w nawozy azotowe oraz  sól potasową a także analizowane polifoski oceniono jako dobre.
 
W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy nadal jest  wystarczający.
 
W województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest  wystarczający.

W województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie w saletrę amonową  której ilość jest wystarczająca. Polifoska 8:24:24, polifoska 6:20:30 oraz saletrzak – nawozy te występują w 75 % punktów sprzedaży i zaopatrzenie określono jako dobre. Jako dostateczne oceniono zaopatrzenie w mocznik i sól potasową (były dostępne w 65% i 60% punktów sprzedaży). Słabe zaopatrzenie było w superfosfat pojedyńczy granulowany (był dostępny w 40 % punktów sprzedaży), superfosfat wzbogacony 40% (był dostępny w 20 % punktów sprzedaży), siarczan potasu (był dostępny w 15 % punktów sprzedaży), polifoskę 4:12:32, (dostępna w 45% punktów sprzedaży), w amofoskę (w 15% punktów sprzedaży).

W województwie małopolskim jako dobry określono stan zaopatrzenia w analizowane nawozy azotowe, fosforowe, sól potasową oraz polifoski  8:24:24; i 6:20:30. Jako słaby określono stan zaopatrzenia w s siarczan potasu. Bardzo słabe było zaopatrzenie w amofoskę, a  polifoska 4:12:32 nie występowała w żadnym badanym punkcie sprzedaży. Dostępna była Polifoska M o podobnym składzie (NPKMgS 5:16:24:4:3) w cenie ok. 210zł.

W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy określono jako dobry, nawozy o które pytają klienci są dostępne, w IV kwartale było małe zainteresowanie.

W województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Superfosfat wzbogacony 40% oraz polifoska 4:12:32 i amofoska  sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występują na rynku siarczan potasu a także superfosfat pojedynczy granulowany.
 
W województwie podkarpackim zaopatrzenie w analizowane nawozy określono jako wystarczające.

w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasowa oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jest wystarczający, nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% oraz polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę (są zamawiane sporadycznie). Brak w ofercie siarczanu potasu;

W województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy  siarczanu potasu, polifoski 8:24:24  oraz amofoski  są  realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.
 
W województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, oraz polifoskę 8:24:24 i polifoskę 4:20:30 jest wystarczający. Nadal występuje brak: siarczanu potasu, superfosfatu pojedynczego granulowanego i superfosfatu wzbogaconego 40% oraz polifoski 5:15:30, ale nawozy te sprowadzane są na zamówienie. Występują również braki amofoski.
 
W województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 określono jako dobre. Słabe jest zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz  superfosfat wzbogacony 40%. Odnotowano braki w dostawach amofoski oraz siarczanu potasu do punktów sprzedaży.
 
W województwie warmińsko-mazurskim brak danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, o siarczanie potasu oraz o polifosce 4:12:32. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające.

W województwie wielkopolskim w zaopatrzenie w analizowane nawozy określono jako zadowalające,  występują okresowe braki w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany występuje w 20% punktów zaopatrzenia w nawozy, ale jest on mniej popularnym nawozem i jest zastępowany nawozami wieloskładnikowymi i 40%superfosfatem wzmocnionym.
 
W województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.
 
Ceny nawozów

U dystrybutorów  zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.

Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:
 
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie pomorskim 100,00 zł/dt,
- saletrzak w województwie świętoktzyskim 100,00 zł/dt,
- mocznik w województwie mazowieckim 130,00 zł/dt,

nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie kujawsko pomorskim  67,00 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40% w województwie śląskim 137,00  zł/dt;

nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie kujawsko pomorskim 145,00 zł/dt;
- siarczan potasu w województwie wielkopolskim 183,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie podlaskim158,00 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie pomorskim 161,00 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 w województwie podlaskim 98,00 zł/dt;
- amofoska 4:16:18  w województwie lubuskim 97,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych  poszczególnych nawozów  największe wartości osiągnęły:
 
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie  podkarpackim 180,00 zł/dt;
- saletrzak w województwie warmińsko mazurskim 170,00  zł/dt;
- mocznik w województwach mazowieckim i podkarpackim 208,00 zł/dt;

nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany 130,00 zł/dt w województwie małopolskim;
- superfosfat wzbogacony 40%, 242,00 zł/dt w województwie pomorskim;

nawozy potasowe:
- sól potasowa 280,00 zł/dt w województwie małopolskim;
- siarczan potasu 292,00 zł/dt w województwie śląskim

nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 - 256,00 zł/dt w województwie małopolskim;
polifoska 6:20:30 - 256,00 zł/dt w województwie małopolskim
polifoska 4:12:32 – 220,00 zł/dt w województwie podkarpackim;
amofoska - 187 zł/dt w województwie zachodniopomorskim.

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do IV kwartału 2012 r.widoczne jest, że równo w połowie przypadków maksymalne ceny nawozów wykazują tendencję wzrostową lub stagnację, jednakże poziom tych przyrostów jest niewysoki – na 176 pozycji najwyższy przyrost ceny wynosił 23%. W pozostałych 50% przypadków obserwujemy spadek cen.

Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139zł., zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg, więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł. – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za IV kwartał 2013 r., dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku, na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal  kosztuje w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja.

Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest, że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym.

Dla nawozów potasowych  nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, jest  zdecydowanie tańszy w soli potasowej  niż w siarczanie potasu,  prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw.

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny minimalne czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek  oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Nawozy

upload/art/1237/fot-m-haliniarz

Azot na start!

Azot należy do najważniejszych pierwiastków w życiu roślin, który odpowiada za główne procesy fizjologiczne w nich zachodzące.

Nawozy
upload/art/1252/zdjecie-artykul-marzec

Jak zatrzymać azot na polu?

Azot jest jednym z kluczowych pierwiastków zapewniających istnienie życia na Ziemi. Wchodzi w skład najważniejszych związków tworzących żywe komórki.

Nawozy
upload/art/1256/zdjecie-news-marzec

Nadmiar wody w glebie szkodzi roślinom

Nadmiar wody w glebie, podobnie jak i jej niedobór, wywołuje stres u roślin.

Nawozy
upload/art/1245/fot-m-haliniarz

Nowe regulacje dotyczące przyorania obornika

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku nakłada na kraje członkowskie obowiązek przygotowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Nawozy

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Owies
czwartek, 15 Kwiecień 2021
Ikonka Owies
+1,3%
733
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
upload/nawozenie/11/kukurydza_medium.jpg
Nawożenie upraw

Kukurydza na kiszonkę
Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10ºC
Bielsko-Biała
czwartek, 22 Kwiecień 2021
3°C
0°C
min
6°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.