Newsy

Owoce, Unia Europejska

Mniejsze zapasy jabłek i gruszek w UE

Data2017-02-17 Ilość wyświetleń428 wyświetleń
W grudniu 2016 roku w unijnych magazynach pozostawało nieco ponad 4,9 mln ton jabłek i prawie 830 tys. ton gruszek. W porównaniu do analogicznego okresu we wcześniejszym roku stan zapasów tych owoców w Unii Europejskiej uległ zatem obniżce.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez World Apple and Pear Association (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek), na początku grudnia ubiegłego roku w sumie w magazynach państw UE znajdowało się 4,9 mln ton jabłek, tj. o 200 tys. mniej niż w tym samym czasie w 2015 r.
 
Wśród unijnych krajów największe ilości jabłek zmagazynowano we Włoszech i w Polsce, gdzie zapasy oszacowano na odpowiednio: 1,49 mln ton i 1,46 mln ton, co stanowiło dokładnie 30,4% i 29,8% unijnych zapasów ogółem. Dość dużo tych owoców było przechowywanych również we Francji (653 tys. ton) i w Niemczech (399 tys. ton).
 
Spoglądając na skład gatunkowy znajdujących się w unijnych magazynach jabłek, zdecydowanie największe rezerwy stanowiła odmiana Golden Delicious, której zgromadzono 1,31 mln ton, tj. 26,7% zapasów jabłek ogółem. Poza tym, zmagazynowano także znaczne ilości jabłek odmian: Gala (440 tys. ton), Idared (352 tys. ton) i Jonagold (325 tys. ton).
Jeśli chodzi o gruszki, to stan zapasów tych owoców w dniu 1 grudnia 2016 r. oceniono na niespełna 828 tys. ton. To o 106 tys. ton mniej niż w poprzednim roku. Najwięcej gruszek w UE przechowywano we Włoszech i Belgii, odpowiednio: 254 tys. ton i 228 tys. ton. Ponadto, 208 tys. ton owoców pozostawało w holenderskich magazynach. Zdecydowanie największy udział gatunkowy miały gruszki odmiany Konferencja - 522 tys. ton, tj. 63% zapasów ogółem. Relatywnie duże ilości stanowiła też odmiana Abate Fetel - 161 tys. ton, tj. 19% całkowitych zapasów.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Owoce

Przedłużone wsparcie dla rolników w związku z rosyjskim embargiem

W odpowiedzi na prolongatę do sierpnia przyszłego roku rosyjskich restrykcji importowych, dotyczących głównie unijnych produktów rolnych i spożywczych, w piątek (07.08.2015 r.).

Owoce

Komisja Europejska zatwierdziła nowe programy promujące produkty rolne

Komisja Europejska zatwierdziła 41 nowych programów mających na celu promowanie produktów rolnych w Unii Europejskiej

Owoce

Nowe zasady nasadzeń winorośli w Unii Europejskiej

Zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561 z dnia 7 kwietnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli.

Owoce

Pozostałości środków ochrony roślin w żywności europejskiej

Jak wynika z ostatnio opublikowanego raportu EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) 97% z blisko osiemdziesięciu trzech tysięcy przebadanych w państwach UE, Islandii i Norwegii próbek żywności nie zawierało (53,6%) lub zawierało jedynie śladowe (dopuszczalne) zawartości pozostałości środków ochrony roślin.

Owoce

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Żyto
czwartek, 20 Lipiec 2017
+0,8%
602
na targowiskach
Nawożenie upraw

Użytki zielone
Skład botaniczny runi użytków zielonych zależy od czynników środowiskowych
Borowa
wtorek, 25 Lipiec 2017
duże zachmurzenie
19°C
17°C
min
21°C
max