Content

Newsy

Z kraju, Dotacje i dopłaty

Rząd zapowiedział utworzenie Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Data2015-01-09 Ilość wyświetleń1150 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/506/hhkde9wf_big.jpg
Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego.

Środki zgromadzone na rachunku Funduszu nie będą środkami publicznymi subsydiowanymi przez budżet państwa. Pieniądze mają być wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych. Fundusz będzie zasilany przez wpłaty dokonywane przez podmioty:
  • prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą połowu ryb w wodach śródlądowych oraz zajmujące się chowem i hodowlą ryb,
  • skupujące produkty rolne (przetwórcy i pośrednicy),
  • przedsiębiorcy zajmujący się ubojem zwierząt (chodzi o: świnie, bydło, konie, owce, kozy, króliki i drób).
Dochodami Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych będą m.in.: wpłaty w wysokości 0,2% wartości zbytych przez producentów rolnych produktów, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz z tytułu oprocentowania lokat, zapisy i darowizny, inne dochody oraz środki odzyskane przez Fundusz z tytułu roszczeń po wypłacie rekompensat.

Zobacz rolniczą prognozę pogody z 50 stacji meteo rozlokowanych w głównych ośrodkach rolniczych na terenie całego kraju.

Według założeń, środki zgromadzone w Funduszu będą uruchamiane jako rekompensaty w następujących sytuacjach:

  • gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
  • niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne.
Przy czym spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany:
  • skutkami zjawisk atmosferycznych (z wyjątkiem: suszy, powodzi, gradobicia, przymrozków wiosennych lub ujemnych skutków przezimowania),
  • wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia/wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub roślin,
  • spadkiem cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego,
  • wystąpieniem, niezależnych od producenta, ograniczeń w handlu międzynarodowym.
  • brakiem zapłaty za produkty rolne przez podmiot wykonujący działalność dotyczącą skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych, np. potwierdzona sądowo niewypłacalność podmiotu.
Wnioski o wypłatę rekompensat będzie przyjmował oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego. We wniosku przede wszystkim będzie musiało znaleźć się potwierdzenie (w postaci dokumentów) wystąpienia niekorzystnych zjawisk lub okoliczności skutkujących brakiem zapłaty za zbyte produkty rolne. W przypadku obniżenia dochodu, producent rolny będzie zobowiązany załączyć do wniosku również oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów albo księgi podatkowej.

Wnioski będzie można składać od 1 lutego do 31 marca każdego roku następującego po roku, w którym nastąpiło obniżenie dochodów lub wystąpiła niewypłacalność podmiotu. W ramach pomocy, producent rolny może liczyć na rekompensatę nie wyższą niż 70% kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za sprzedane produkty.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Z kraju

upload/art/1346/news-3-zd

Nawozy zielone alternatywą dla obornika

W warunkach deficytu obornika warto rozważyć uzupełnienie materii organicznej w postaci nawozów zielonych.

Z kraju
upload/art/1344/news-1-zdjecie

Dlaczego warto stosować nawozy naturalne i organiczne?

Do nawozów naturalnych zalicza się odchody zwierząt, obornik, gnojówkę i gnojowicę, stosowane do użyźniania gleb i nawożenia roślin.

Z kraju
upload/art/1336/fot-m-haliniarz

Jesienne odchwaszczanie zbóż

Rośliny w początkowych fazach rozwojowych są wrażliwe na konkurencyjne oddziaływanie chwastów.

Z kraju
upload/art/1345/news-2-zdjecie

Ile wapna na użytki zielone?

Trwałe użytki zielone są zbiorowiskiem roślinnym o dużej tolerancji na niski odczyn gleby.

Z kraju

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Owies
piątek, 5 Listopad 2021
Ikonka Owies/images/notowania/box/spadek.png
-0,3%
780
na targowiskach
upload/nawozenie/18/owies_medium.jpg
Nawożenie upraw

Owies
Nie jest wrażliwy na niskie temperatury i kiełkuje w temperaturze 2-3ºC
Torzym
poniedziałek, 29 Listopad 2021
1°C
-1°C
min
3°C
max
0