Content

Newsy

Z kraju, Dotacje i dopłaty

Rząd zapowiedział utworzenie Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Data2015-01-09 Ilość wyświetleń1080 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/506/hhkde9wf_big.jpg
Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego.

Środki zgromadzone na rachunku Funduszu nie będą środkami publicznymi subsydiowanymi przez budżet państwa. Pieniądze mają być wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych. Fundusz będzie zasilany przez wpłaty dokonywane przez podmioty:
  • prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą połowu ryb w wodach śródlądowych oraz zajmujące się chowem i hodowlą ryb,
  • skupujące produkty rolne (przetwórcy i pośrednicy),
  • przedsiębiorcy zajmujący się ubojem zwierząt (chodzi o: świnie, bydło, konie, owce, kozy, króliki i drób).
Dochodami Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych będą m.in.: wpłaty w wysokości 0,2% wartości zbytych przez producentów rolnych produktów, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz z tytułu oprocentowania lokat, zapisy i darowizny, inne dochody oraz środki odzyskane przez Fundusz z tytułu roszczeń po wypłacie rekompensat.

Zobacz rolniczą prognozę pogody z 50 stacji meteo rozlokowanych w głównych ośrodkach rolniczych na terenie całego kraju.

Według założeń, środki zgromadzone w Funduszu będą uruchamiane jako rekompensaty w następujących sytuacjach:

  • gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
  • niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne.
Przy czym spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany:
  • skutkami zjawisk atmosferycznych (z wyjątkiem: suszy, powodzi, gradobicia, przymrozków wiosennych lub ujemnych skutków przezimowania),
  • wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia/wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub roślin,
  • spadkiem cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego,
  • wystąpieniem, niezależnych od producenta, ograniczeń w handlu międzynarodowym.
  • brakiem zapłaty za produkty rolne przez podmiot wykonujący działalność dotyczącą skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych, np. potwierdzona sądowo niewypłacalność podmiotu.
Wnioski o wypłatę rekompensat będzie przyjmował oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego. We wniosku przede wszystkim będzie musiało znaleźć się potwierdzenie (w postaci dokumentów) wystąpienia niekorzystnych zjawisk lub okoliczności skutkujących brakiem zapłaty za zbyte produkty rolne. W przypadku obniżenia dochodu, producent rolny będzie zobowiązany załączyć do wniosku również oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów albo księgi podatkowej.

Wnioski będzie można składać od 1 lutego do 31 marca każdego roku następującego po roku, w którym nastąpiło obniżenie dochodów lub wystąpiła niewypłacalność podmiotu. W ramach pomocy, producent rolny może liczyć na rekompensatę nie wyższą niż 70% kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za sprzedane produkty.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Z kraju

upload/art/1243/fot-m-haliniarz

Zwalczanie chwastów coraz trudniejsze

W latach 2018-2020 z naszego rynku wycofanych zostało 7 substancji czynnych herbicydów: chloroprofam, chlorosulfuron, desmedifan, dikwat, flurtamon, oksasulfuron, propanil.

Z kraju
upload/art/1237/fot-m-haliniarz

Azot na start!

Azot należy do najważniejszych pierwiastków w życiu roślin, który odpowiada za główne procesy fizjologiczne w nich zachodzące.

Z kraju
upload/art/1238/brodowska-marzena-news-foto-31-01-2021

Od czego zależy pobieranie fosforu przez rośliny?

Prawidłowe zaopatrzenie roślin w fosfor w dużym stopniu uzależnione jest od możliwości jego pobierania przez rośliny.

Z kraju
upload/art/1241/fot-m-haliniarz

Jakie gospodarstwa obowiązuje plan nawożenia azotem?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. o przyjęciu "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” wszyscy rolnicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych związanych ze stosowaniem nawozów azotowych.

Z kraju

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Żyto
czwartek, 18 Luty 2021
Ikonka Żyto
+0,7%
671
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
upload/nawozenie/14/pszenzyto_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenżyto ozime
Pszenżyto lubi równomierne i umiarkowane opady i jest wrażliwe na przebieg pogody
Wierzbinek
niedziela, 28 Luty 2021
2°C
0°C
min
5°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.