Content

Newsy

Z kraju, MRiRW

Weszła w życie ustawa o systemie ewidencji producentów i gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Data2015-01-07 Ilość wyświetleń1655 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
upload/newsy/503/0xtnpfdv_big.jpg
Wraz z dniem 1 stycznia 2015 r. w życie weszła ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2014 poz. 1872).

Jak podkreślają twórcy nowych przepisów, podstawowym celem ustawy jest dostosowanie regulacji do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12). Wśród zmian, które wprowadza ustawa warto wymienić:

1) utworzenie przepisu, zgodnie z którym w przypadku samodzielnego prowadzenia przez małżonka odrębnego gospodarstwa rolnego, stanowiącego zorganizowaną całość gospodarczą nadany mu zostanie osobny numer identyfikacyjny;

2) włączenie kodeksu postępowania administracyjnego, umożliwiającego prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów w drodze decyzji administracyjnej.

Rok 2015 - Międzynarodowy Rok Gleby


W tym samy dniu weszło w życie również rozporządzenie wykonawcze do omawianej ustawy tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. 2014 poz. 1964).


W ramach rozporządzenia przewidziano, że w przypadku, gdy małżonek wystąpi o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, wniosek jego będzie zawierał m.in. informację o tym, że samodzielnie prowadzi odrębne gospodarstwo rolnego stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą oraz wskaże dowody potwierdzające tę okoliczność. Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Jak wskazuje MRiRW, w szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Porady ekspertów

Z kraju

upload/art/1346/news-3-zd

Nawozy zielone alternatywą dla obornika

W warunkach deficytu obornika warto rozważyć uzupełnienie materii organicznej w postaci nawozów zielonych.

Z kraju
upload/art/1336/fot-m-haliniarz

Jesienne odchwaszczanie zbóż

Rośliny w początkowych fazach rozwojowych są wrażliwe na konkurencyjne oddziaływanie chwastów.

Z kraju
upload/art/1345/news-2-zdjecie

Ile wapna na użytki zielone?

Trwałe użytki zielone są zbiorowiskiem roślinnym o dużej tolerancji na niski odczyn gleby.

Z kraju
upload/art/1344/news-1-zdjecie

Dlaczego warto stosować nawozy naturalne i organiczne?

Do nawozów naturalnych zalicza się odchody zwierząt, obornik, gnojówkę i gnojowicę, stosowane do użyźniania gleb i nawożenia roślin.

Z kraju

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Owies
piątek, 5 Listopad 2021
Ikonka Owies/images/notowania/box/spadek.png
-0,3%
780
na targowiskach
upload/nawozenie/16/pszenica-jara_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenica jara
Lepiej znosi chłody niż nadmierne temperatury, zwłaszcza w fazie strzelania w źdźbło
Tryńcza
poniedziałek, 29 Listopad 2021
3°C
0°C
min
7°C
max
0