Content

Czaty

Historia Czatu

Historia czatu

 
21.02.2017godz. 18:00
 
dr inż. Monika Tabak
72
udzielonych
odpowiedzi
 
Witam Państwa serdecznie. Zapraszam do zadawania pytań.

18:01:04
 
Marek.
Witam serdecznie Panią doktor.
 
Witam serdecznie. Zapraszamy do zadawania konkretnych pytań.
 
18:00:35
 
Mariola
Gdzie można sprawdzić ceny analiz wykonywanych w Stacjach Chemiczno-Rolniczych?
 
Cennik analiz można znaleźć na stronach internetowych Stacji. Ceny podane są także w odpowiednim rozporządzeniu (dotyczącym wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze).
 
18:02:38
 
GrześUR95
Witam, czy Uniwersytet Rolniczy przeprowadza analizę próbek glebowych ?
 
Tak na Uniwersytecie prowadzone są analizy próbek gleby. Wykonywane są oznaczenia właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Nie wszystkie oznaczenia prowadzone są w akredytowanych laboratoriach.
 
18:04:10
 
Marek.
Mam pytanie z ogólne dotyczące analiz prób glebowych w SChR a mianowicie jakie opcje są do wyboru i jaka max. pow. kwalifikuje się do jednej próbki za którą płacimy?
 
Proszę o bardziej precyzyjne pytanie w związku z częścią o opcje. Natomiast jeśli chodzi o drugą cześć pytania to maksymalna powierzchnia to 4ha, jeśli jest to obszar o zbliżonych właściwościach, sposobie użytkowania, nawożeniu, itp.
 
18:04:56
 
Bartek
Witam. W moim regionie praktykowana jest uprawa roslin bez nawozenia potasu oraz fosforu . Stosujac przy tym duzo azotu jak takie dzialanie oddzialuje na glebe ?
 
Jednostronne nawożenie może niekorzystnie oddziaływać na glebę. Przyczyniać się też może do strat składnika pokarmowego stosowanego w nadmiarze. Brak nawożenia potasem i fosforem powinien wynikać z wysokiej zasobności gleby w te składniki, a nie z "intuicji" rolnika.
 
18:05:19
 
kinas
Witam,jakie właściwości gleb warto oznaczać
 
Podstawowe analizy to oznaczenie wartości pH oraz zasobności gleby w fosfor, potas i magnez.
Wiosną w celu ustalenia dawki nawozów azotowych można oznaczyć zawartość azotu mineralnego w glebie.
 
18:06:36
 
Marek.
Jak wygląda cennik laboratorium UR na tle SChR?
 
Aby otrzymać cennik analiz najlepiej zgłosić się do konkretnej jednostki (badawczej, naukowej).
 
18:07:31
 
GrześUR95
Podstawowe badania na zawartość składników pokarmowych tj. P, K ,Mg oraz pH zatem uczelnia przeprowadza tak? Opłata taka sama jak w OSCHR?
 
Jak zaznaczyłam poprzednio, cennik i zakres analiz najlepiej ustalić z zajmującym się tymi zagadnieniami pracownikiem jednostki.
 
18:10:15
 
Bartek
Jak poprawic ph gleby w ciagu kilku lat jesli wynosi ono 4.2 gleba srednia?
 
Gleby oczywiście należy zwapnować. Warto poszukać wapna o wysokiej reaktywności.
 
18:08:08
 
Marek.
Chodzi ofertę badań tzn. np. zasobność w przyswajalny P, K, Mg oraz N min na różnych głębokościach, czy coś jeszcze pozatym? Pozostałe makroelementy i mikroelementy są możliwe do oznaczenia?
 
Oczywiście można oznaczyć zawartość innych makroelementów, a także mikroelementów (zawartość całkowitą oraz form przyswajalnych) . Dobrze jeśli takie oznaczenie ma znaczenie praktyczne (np. pomoże w ustaleniu dawek nawozów).
 
18:12:41
 
Mariola
Kiedy najlepiej oznaczyć zawartość azotu mineralnego w glebie?
 
Zawartość azotu mineralnego oznacza się wczesną wiosną, przed zastosowaniem nawozów azotowych (dla zbóż jarych ? przed ich siewem). Znajomość zawartości azotu mineralnego w glebie jest ważna dla ustalenia dawek tych nawozów.
 
18:19:32
 
Gwiazda
Witam Jakie parametry gleby warto zbadać nie licząc ph oraz zasobności w P i K
 
Można oznaczyć zawartość przyswajalnego magnezu, ponadto oznaczenie zawartości azotu mineralnego może pomóc w ustaleniu wiosennej dawki nawozów azotowych.
 
18:13:20
 
Mizer
Czym różni się próbka pierwotna od ogólnej?
 
Próbka pierwotna to każda pojedyncza próbka gleby pobrana z danego obszaru. Próbka ogólna powstaje przez połączenie próbek pierwotnych.
 
18:26:49
 
Marek.
Gospodaruję na glebach lekkich i bardzo lekkich- przepuszczalnych, czy widzi Pani sens podziału dawki PK jesiennej na dwie z aoplikacją drugiej wczesną wiosną?
 
Na glebach lekkich można podzielić dawki (zwłaszcza potasu).
 
18:15:12
 
Bartek
Czy stosowanie obornika wiosna pod ziemniaki jest kozystne czy tez nie ?
 
Ziemniak, szczególnie jego późne odmiany, dobrze reaguje na obornik w dawce 30?35 t/ha. Najlepiej nawozić po zbiorze zbóż, aż do późnej jesieni i wykonać orkę zimową. Z dawką 30 t obornika bydlęcego wprowadzamy ok 150 kg azotu, ok 90 kg fosforu i około 200 kg potasu. Pod sadzeniaki i odmiany jadalne wczesne obornik stosować jesienią, pod odmiany późne ? ostatecznie wiosną. Stosowanie obornika wiosną pod odmiany późne daje praktycznie słabe efekty wzrostu plonu, chyba że wystąpi bardzo korzystny rozkład opadów w czasie wegetacji. Zgodnie z przepisami podczas wegetacji ziemniaka jadalnego nie wolno stosować gnojowicy i gnojówki. Ziemniaka można uprawiać bez obornika, stosując nawożenie mineralne zgodnie z jego bardzo dużymi wymaganiami pokarmowymi.
 
18:12:48
 
dawid55321
Witam, mam takie pytanie zostało mi 2ha pola do zaorania pod owies i teraz nw czy fosfor i potas rzucić pod orkę czy na orkę ?
 
Nawozy fosforowe i potasowe, należy dobrze wymieszać z wierzchnią warstwą gleby.
 
18:15:28
 
Bartek
Czy stosowanie azotu 240 kg w czystym skladniku przy uzyskanym plonie pszenicy 10 ton z ha wplywa negatywnie na glebe?
 
Aby ocenić wpływ nawożenia na glebę, należy wziąć pod uwagę nie tylko dawkę składnika, ale także np. terminy jego stosowania. Pszenica ozima z plonem 1t ziarna i odpowiednią ilością słomy pobiera około 26-28kg azotu.
 
18:15:57
 
Mizer
Czym różni się azot mineralny od azotanowego i amonowego?
 
Azot mineralny to suma zawartości azotu azotanowego (NO3-) i amonowego (NH4+).
 
18:34:12
 
Marek.
Jak to jest dokładnie z "ruchliwością" składników pokarmowych w glebie, czy mogła by Pani uszeregować te pierwiastki z krótką charakterystyką wspomnianej mobilności każdego z nich?
 
Ruchliwe w glebie są na pewno te składniki które nie są silnie wiązane przez kompleks sorpcyjny. Dlatego np. azotany (dobrze rozpuszczalne w wodzie) są szybciej wymywane z gleby od kationów amonowych (zatrzymywanych w kompleksie sorpcyjnym). Wymywanie składników zależy od składu granulometrycznego, pojemności kompleksu sorpcyjnego gleby, warunków pogodowych, rodzaju i intensywności nawożenia.
 
18:16:27
 
Bartek
Czy coroczne zbieranie slomy z pola jest wlasciwe dla wlasciwosci gleby ?
 
Zbierając słomę należy pamiętać o uzupełnieniu wyniesionych z plonem składników pokarmowych i w prowadzeniu nawożenia materią organiczną. Pozostawiając słomę na polu trzeba z kolei pamiętać o uzupełniającym nawożeniu azotem (odpowiedniej mineralizacji słomy sprzyja także regulacja odczynu gleby).
 
18:17:22
 
GrześUR95
Czym się różni zwykła analiza rolnicza od analizy ogrodniczej ? Jedynie dodatkowym oznaczaniem mikroelementów ? Analizę zawartości mikroelementów należy przeprowadzać równie często co podstwowe PKMg?
 
Wyniki analizy podłoży ogrodniczych często podawane są w przeliczeniu na litr takiego podłoża, natomiast wyniki analiz rolniczych w przeliczeniu na kilogram gleby. Mikroelementy warto oznaczać zwłaszcza wtedy, jeśli z jakiegoś powodu spodziewamy się ich niskiej zawartości w glebie lub nie stosujemy nawozów mineralnych z dodatkiem mikroelementów ani nawożenia naturalnego, organicznego.
 
18:18:57
 
elmichalkw
Dobry wieczór. Jaki jest typowy czas oczekiwania na wynik analizy podstawowej? Czy Stacje Chemiczno Rolnicze są wstanie zbadać stężenie pestycydów w glebie? Pole ma nieporośnięte rośliną place.
 
O czas oczekiwania najlepiej zapytać w konkretnej jednostce. Niestety nie orientuje się czy w stacjach chemiczno-rolniczych można oznaczyć stężenie pestycydów w glebie.
 
18:18:41
 
Bartek
Jak wplywa osiaganie corocznie wysokivh plonow na wlasciwosci gleby . Przykladowo 1 rok rzepak 5 ton z ha 2 rok pszenica 10 ton z ha . Czy lepiej nie eksplatowac tak gleby?
 
Przy prawidłowej uprawie wysokie plonowanie roślin nie powinno prowadzić do degradacji gleby. Oczywiście należy przestrzegać zasad.
 
18:19:27
 
BODO 101
Witam,w jaki sposób szybko podnieść zasobność gleby w Mg przy dobrym ph ? Kizeryt ?
 
Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie siarczanu magnezu bądź stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających magnez np. Polifoska.
 
18:23:03
 
mludwik86
Dzień dobry!! Jak poprawnie zinterpretować wyniki analiz gleby? tzn. jak skorygować nawożenie znając zawartość składników w glebie, prosiłbym o przykład.
 
Proszę o zadanie tego pytania przez stronę https://nawozy.eu/wiedza/zapytaj-eksperta/dr-inz-monika-tabak.html
Pytanie wymaga głębszej analizy, ale chętnie na nie odpowiem. Jeśli chodzi o ogólne wytyczne na pewno gleby o niskiej zasobności w składniki pokarmowe, należy nawozić większymi dawkami nawozów, niż wynika to z wymagań pokarmowych roślin.
 
18:25:21
 
damianzbr
Czy siarczan wapnia (gips) wpływa na pH gleby?
 
Siarczan wapnia jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Gips w niewielkim stopniu zwiększa pH gleby, może zwiększać zawartość wapnia wymiennego w glebie.
 
18:26:31
 
John175
Witam. Chciałbym dowiedzieć się jakie są prawidłowe zawartości próchnicy dla gleb klas I, II, III i IVa
 
Zawartość próchnicy w poziomach akumulacyjnych ważniejszych gleb Polski (Turski 1996):
czarne ziemie wytworzone z glin ciężkich i iłów 2,5?5,6
czarne ziemie wytworzone z piasków 1,2?4,1
czarnoziemy wytworzone z lessów 1,8?4,0
brunatne wytworzone z gliny ciężkiej 1,6?3,7
brunatne wytworzone z lessów i utworów lessowatych 1,4?2,6
brunatne wytworzone z piasków 0,9?2,2
płowe wytworzone z gliny lekkiej 1,0?2,6
płowe wytworzone z utworów pyłowych 1,4?2,4
bielicowe wytworzone z piasków 1,1?2,0
rędziny wytworzone z utworów kredowych 2,1?6, 3
 
18:07:40
 
mludwik86
Czy zawartość azotu z badań wiosennych można w całości uwzględnić w nawożeniu?np w glebie jest 80 kg N to czy całość odjąć od pełnej dawki?
 
Proszę o zadanie pytania przez serwis podając dodatkowo kategorię agronomiczna gleby i może także gatunek uprawianej rośliny.
 
18:28:09
 
Blackurant
Witam, Pani profesor chodzimi RSM konkrtnie RSM 26 +S w jakiej maksymalnej dawce możemy go stosować jednorazowo, i czy jest to odpowiedni nawoź do krzewienia ?
 
RSMS zawiera azot w trzech korzystnych proporcjach, więc nadaję się również do nawożenia mającego na celu rozkrzewienie roślin. Jeśli chodzi o dawkę to można jednorazowo zastosować nawet 100 kg czystego azotu czyli w tym przypadku 300 litrów RSMS.
 
18:26:16
 
siarka
Jak interpretować wyniki badań na zawartość siarki w glebie? Ile siarki jest dostępne od razu dla roślin?
 
Dostępna dla roślin jest siarka siarczanowa. W glebie najczęściej oznacza się zawartość siarki siarczanowej i siarki ogółem.
 
18:29:16
 
damianzbr
Czy trzeba we własnym zakresie starannie wymieszać próbki pierwotne, pobierane laską i zbierane do naczynia jako próbka zbioracza, czy może SChR zawsze mieszają dostraczone próbki zbiorcze.
 
Najbezpieczniej wymieszać próbki pierwotne. Na pewno trzeba to zrobić, jeśli wielkość wszystkich próbek pierwotnych jest bardzo duża (zbyt duża aby w całości przesłać ją do laboratorium).
 
18:31:13
 
Kamil
W czym przechowywać próbki gleb po pobraniu?
 
Do przechowywania próbek można wykorzystać tekturowe pudełka lub płócienne woreczki. Jeśli próbka musi trafić do laboratorium w stanie wilgotnym, można ją przechowywać w woreczku lub pojemniku z tworzywa sztucznego. Niezależnie od rodzaju, pojemniki zawsze powinny być czyste. Przed pobraniem próbki warto zapytać w laboratorium, jaka próbkę należy dostarczyć (suchą, wilgotną, schłodzoną).
 
19:02:21
 
mludwik86
fosfor przyswajalny a dostępny w kontekscie wyników analiz(wynik w formie przyswajalnej)
 
Czasami oznacza się tak fosfor labilny (ekstrahowany chlorkiem amonu), nazewnictwo konkretnych form może zależeć od metody ich ekstrakcji.Fosfor dostępny (po angielsku określany często jako available), może oznaczać to samo co fosfor przyswajalny.
 
18:32:08
 
damianzbr
Dlaczego się mówi że na glebach kwaśnych magnez najczęściej występuje w formie niedostępnej dla roślin?
 
W glebach o pH poniżej 5 praktycznie nie może normalnie rozwijać się system korzeniowy, więc nie można spodziewać się odpowiedniego pobrania wody oraz składników pokarmowych.
 
18:24:44
 
John175
jakie są przedziały zawartości próchnicy dla poszczególnych gleb?
 
Zawartość próchnicy w poziomach akumulacyjnych ważniejszych gleb Polski (Turski 1996):
czarne ziemie wytworzone z glin ciężkich i iłów 2,5?5,6
czarne ziemie wytworzone z piasków 1,2?4,1
czarnoziemy wytworzone z lessów 1,8?4,0
brunatne wytworzone z gliny ciężkiej 1,6?3,7
brunatne wytworzone z lessów i utworów lessowatych 1,4?2,6
brunatne wytworzone z piasków 0,9?2,2
płowe wytworzone z gliny lekkiej 1,0?2,6
płowe wytworzone z utworów pyłowych 1,4?2,4
bielicowe wytworzone z piasków 1,1?2,0
rędziny wytworzone z utworów kredowych 2,1?6, 3
 
18:31:47
 
damianzbr
Jakie proporcje w % wysycenia gleby kationami zasadowymi (Ca, Mg, K, Na) są najlepsze do uprawy kukurydzy?
 
Kompleks sorpcyjny sorbuje najwięcej jonów wapnia. Ogólnie można powiedzieć, ze kompleks sorpcyjny gleby powinien być w około 65% wysycony kationami wapna, a w 10% kationami magnezu.
 
18:33:54
 
mludwik86
Jak odbudowywać zasobność tj. podnosić z niskiej zasobności(potas, fosfor) do przynajmniej średniej, stopniowo czy duże dawki jednorazowe?
 
Rzeczywiście zasobność gleby w fosfor i potas powinna kształtować się na co najmniej poziomie średnim. Uwzględniając zasobność i gatunek rośliny, dawki nawozu zwiększa się proporcjonalnie . Jeśli interesuje Pana konkretny przykład zapraszam do zadania pytania przez serwis https://nawozy.eu/wiedza/zapytaj-eksperta/dr-inz-monika-tabak.html
 
18:34:07
 
mludwik86
jaki fosfor będzie najlepszy na stosowanie pogłówne w pszenicy ozimej- dawka uzupełniająca
 
Może Pan zastosować fosfor pod postacią fosforanu amonu.
 
18:36:32
 
mludwik86
czy wysokie dawki wapna węglanowego mogą wpłynąć ujemnie na wł gleby?
 
Wapno węglanowe na pewno jest mniej reaktywne niż tlenkowe. Jednak jeśli jego dawka będzie zbyt wysoka, może wpłynąć negatywnie an właściwości gleby (w tym na właściwości biologiczne). Odkwaszenie gleb o bardzo niskim pH powinno obejmować kilka zabiegów wapnowania.
 
18:37:41
 
GrześUR95
Czy jest jakiś składnik ,który pozwoli ograniczyć parcha zwykłego w ziemniakach i warzywach ? Dodam, że unikam pół świeżo wapnowanych , lekkich . Czy pomóc może jedynie konskwentne zmianowanie?
 
Należy stosować nawozy azotowe z dodatkiem siarki oraz stosować nawożenie dolistne mikroskładnikami tj. Mangan, cynk, bor.
 
18:33:38
 
damianzbr
Jakie są różnice po między kwasowością czynną, kwasowością wymienną oraz kwasowością hydrolityczną?
 
Różne rodzaje kwasowości mówią o ilości jonów zakwaszających z różną siłą związanych z glebą. Kwasowość czynna (aktywna) to oznacza jony wodorowe obecne w roztworze glebowym. Kwasowość wymienna i hydrolityczna również jony związane z procesem sorpcyjnym. Kwasowość hydrolityczna to całkowita kwasowość gleby obejmująca również jony wodorowe silnie związane z kompleksem.
 
18:41:24
 
Blackurant
co Pani sądzi o nawożeniu osadami ściekowymi?
 
Nawożąc osadami ściekowymi należy pamiętać o wytycznych zawartych prawnych (odpowiednie rozporządzenie ministra 2015 poz. 257).
Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na zawartość metal i ciężkich obecność drobnoustrojów chorobotwórczych i jaj pasożytów jelitowych w osadach. Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość kompostowania fermentacji czy spalania osadów.
 
18:42:42
 
Kamil
Jak prawidłowo opisać próbkę gleby?
 
Sposób opisu musi zapewniać identyfikację próbki w przyszłości. Często do próbki dołącza się tzw. metryczkę. Zakres informacji podawanych w metryczce może różnić się w zależności od celu pobrania próbki. Jeśli przekazujemy próbkę do Stacji Chemiczno-Rolniczej, warto podać: datę i lokalizację pobrania próbki (oznakowanie pola, miejscowość), warstwę pobrania, kompleks przydatności rolniczej, kategorię agronomiczną, gatunek rośliny uprawnej, przedplon, zastosowane nawożenie i oczywiście swoje dane.
 
19:24:37
 
karo
Jak wapnowanie gleby wpływa na dostępność przyswajalnych form azotu, potasu i fosforu?
 
Przyswajalność azotu, fosforu i potasu wyraźnie zwiększa się w glebach o pH przynajmniej około 6. Jeśli pH gleby jest większe od 7-7,5 dostępność fosforu maleje (powstają nierozpuszczalne fosforany wapnia).
 
19:18:12
 
kinas
Stosuję w swoim gospodarstwie uprawę pasowa kukurydzy mam pytanie czy lepiej potas zastosować jesienią czy wiosna nie mam mozliwości mieszania nawozu z glebą
 
Jeśli nie ma możliwości zastosowania potasu wgłębnie wiosną to proponuje zastosować potas jesienią.
 
18:38:30
 
Łukasz
Po zebraniu próbek gleby i wykonaniu próby zbiorczej, została ona przechowywana w domu przez dłuższy czas zanim została dostarczona do stacji. To czy wyniki mogą nie odzwierciedlać stanu faktycznego?
 
Wszystko zależy od warunków przechowywania próbki (wysoka temperatura, ryzyko zanieczyszczenia, zapylenia). Należy unikać wysokiej temperatury i ograniczać ryzyko zanieczyszczenia i zapylenia. Jeśli próbka została wysuszona w odpowiednich warunkach, a analizie w laboratorium ma być poddany suchy materiał , wyniki mają szansę być wiarygodne. Niektóre oznaczenia wymagają jednak szybkiego dostarczenia wilgotnej, schłodzonej próbki.
 
19:06:47
 
lukasz
czy trzeba siać siarkę do lepszego pobierania przez rzepak azotu?
 
Siarka jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania azotu przez rzepak (siarka jest niezbędna do budowy pełnowartościowego białka).
 
19:16:09
 
Józef
Kiedy(w której dawce) można stosować RSM w nawożeniu pszenicy ozimej i jak to wygląda od strony ekonomicznej?
 
Pierwsza i druga dawka azotu w pszenicy może być podana za pomocą dyszy grubokroplistej, natomiast trzecia dawka tzw. jakościowa może być podana za pomocą węży do rozlewania RSM. Jeśli chodzi o ekonomię to jest tańszy o ok 10 % w porównaniu do saletry amonowej. Dodatkowo występuje w formie płynnej co jest istotne przy niedoborach wody i zawiera trzy formy azotu dostępne przez długi okres wegetacji.
 
18:44:29
 
John175
Czy jeśli ph bez wapnowania utrzymuje się na poziomie 6,5 -7 na glebach ciężkich to wymagane jest wapnowanie co 4 lata?
 
pH w podanym przez Pana przedziale wskazuje na ograniczone potrzeby wapnowania gleb ciężkich. Oczywiście pH gleby powinno być odpowiednie dla konkretnej rośliny uprawnej. W przyszłości przed ewentualnym wapnowaniem warto skontrolować pH gleby.
 
19:31:49
 
Blackurant
jakim nawozem mineralnym uzupełnić magnez w glebie pogłownie na wiosne ?
 
Można zastosować nawozy azotowe z dodatkiem magnezu np. Salmag N(Ca,Mg) 27,5 (3,5-4) Saletrzak 27 standard N(Ca Mg) 27(2-4) Polifoska 21 N(MgS) 21-(4-35).
 
18:39:01
 
BODO 101
Czy reaktywność wapna to w pewnym sensie szybkość działania ?
 
Reaktywność wapna podawana często w procentach, określa jak w porównaniu do substancji wzorcowej (np. tlenku) działa dany materiał. Można powiedzieć, że oznaczenie reaktywności pomaga określić szybkość i efektywność odkwaszania gleby przez konkretny materiał.
 
19:33:41
 
DawidR
Czym różni się pobieranie próbki gleby do oznaczenia zawartości azotu mineralnego od pobierania próbki do typowych analiz (np.: oznaczenie pH)?
 
Próbki przeznaczone do oznaczenia zawartości azotu mineralnego należy pobierać z dwóch warstw: 0-30 cm oraz 31-60 cm. Pobranie próbek jest łatwiejsze, jeśli użyjemy specjalnych lasek glebowych pozwalających na wkłucie się do gleby na odpowiednią głębokość.
 
19:45:51
 
Józef
Czy istnieją sposoby-urządzenia ażeby można było wstępnie oznaczyć pH gleby w domowych warunkach ?
 
Do orientacyjnego określenia odczynu gleby można wykorzystać dostępne na rynku proste aparaty lub tak zwany kwasomierz Helliga. Dokładny wynik oznaczenia wartości pH da jednak analiza na odpowiednim wykalibrowanym sprzęcie.
 
19:42:25
 
John175
Co to jest węgiel organiczny, jaka powinna być jego zawartość. Czy jest to to samo co zawartość próchnicy?
 
Materia organiczna, próchnica glebowa składa się nie tylko z węgla. Ogólnie przyjmuje się, że materia organiczna zawiera 58% węgla.
Zawartość próchnicy w poziomach akumulacyjnych ważniejszych gleb Polski (Turski 1996):
czarne ziemie wytworzone z glin ciężkich i iłów 2,5?5,6
czarne ziemie wytworzone z piasków 1,2?4,1
czarnoziemy wytworzone z lessów 1,8?4,0
brunatne wytworzone z gliny ciężkiej 1,6?3,7
brunatne wytworzone z lessów i utworów lessowatych 1,4?2,6
brunatne wytworzone z piasków 0,9?2,2
płowe wytworzone z gliny lekkiej 1,0?2,6
płowe wytworzone z utworów pyłowych 1,4?2,4
bielicowe wytworzone z piasków 1,1?2,0
rędziny wytworzone z utworów kredowych 2,1?6, 3
 
19:39:05
 
Blackurant
zbierając słomę pszenną z pola w ilości ok5 t z ha jaką ilością obornika bydlęcego należy uzupełnić składniki, aby bilans wyniósł 0
 
W 5 tonach słomy znajduje sie ok 20-35 kg N, 10-15 kg P2O5 i 60-100 kg K2O natomiast w jedna tona obornika bydlęcego zawiera średnio 5 kg N , 3 kg P2O5 oraz 6-7 kg K2O.
 
18:45:02
 
mateuszstachowiak
czy stosowanie jesienia obornika kurzego (z duzą zawartościom słomy )jest korzystne pod kukurydze ph 4.9
 
W tym przypadku proponuje uregulować pH, a dopiero później zastosować obornik.
 
18:47:55
 
damianzbr
Gips - ,,może zwiększać zawartość wapnia wymi. w gleb...,, czy będzie netralizował glin? Jakie dwaki gipsu stosować? np. pH 4,5 gleba lekka + 2,5t/ha gips, aby zwiększyć Ca wymienny i dzięki temu pH?
 
Tak zwany glin wymienny pojawia się w roztworze glebowym przy pH mniejszym jak 5,5. Na pewno regulacja odczynu jest ważna dla ograniczenia uwalniania jonów glinu z koloidów glebowych. Gips niestety niestety jest nawozem słabo wpływającym na wartość pH gleby.
 
19:16:20
 
Bartek
Jak dziala mocznik na glebe?
 
Mocznik to związek organiczny, a więc po wprowadzeniu do gleby będzie dostępny dla roślin dopiero po hydrolizie do jonów amonowych. Hydroliza prowadzona jest przez drobnoustroje i zachodzi szybko w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Jony amonowe mogą być pobrane przez roślinę, mogą też być sorbowane w glebie, ulegają także procesowi nitryfikacji. Mocznik jest nawozem fizjologicznie kwaśnym.
 
19:36:15
 
Blackurant
stosowanie nawozu rsm 26+s przed siewnie pod oprawę kukurydzy w jakiej max dawce i czy nie rozcieńczać z wodą
 
Nie należy rozcieńczać wodą RSMS. Przedsiewnie można zastosować ok 200 litrów RSMS za pomocą dyszy natomiast pogłównie w fazie 6-7 liści należy uzupełnić dawkę Azotu w postaci 300 litrów RSMS (aplikacja pogłówna możliwa za pomocą węży lub za pomocą zestawu opryskowego dropleg.
 
18:48:36
 
przyszlyagronom
Witam, przy jakiej średniej temperaturze dobowej można rozpocząć dokarmianie dolistne rzepaku m.in. borem lub innymi odżywkami typu foliare?
 
Wegetacja rzepaku rusza w temperaturze 2-3 stopni więc od takich temperatur można zaczynać nawożenie.
 
18:50:05
 
przyszlyagronom
czy można co roku pozostawiać słomę na polu, czy trzeba co jakiś czas ją zbierac?
 
Można zastawiać słomę jednak należy pamiętać o jej wcześniejszym starannym rozdrobnieniu oraz o zastosowaniu azotu (40-60kg/ha w zależności od ilości słomy) najlepiej w postaci nawozu jakim jest Mocznik (Pulrea, Mocznik.pl) lub w postaci RSM. Dalej należy wykonać podorywkę lub orkę.
 
18:54:28
 
Blackurant
czym znacząco różni się nawóz Siarczan magnezu od kizerytu ?
 
Chemicznie kizeryt jest siarczanem magnezu. Jako minerał, kizeryt to MgSO4?H2O.
 
18:51:04
 
lukasz
czy można pryskać łubin dolistnie na lepsze rozkrzewienie i większą ilość strąków
 
Nie zaleca się nawozić łubinu dolistnie azotem ponieważ nawet azot amidowy może w tym przypadku okazać się parzący ze względu na występowanie w liściach ureazy, która powoduje szybkie przemiany azotu. Jedyne co można zrobić to nawozić dolistnie mikroskładnikami bądź w niskim stężeniu 3-5% siarczanem magnezu.
 
19:20:28
 
Bartek
Jak wplywaja na glebe preparaty typu axofix ktore wiaza azot atm9sferyczny i uwalniaja go roslinom
 
Nie znam produktu :(
 
19:34:55
 
John175
Czy wapno pocelulozowe jest bezpieczne dla gleby? Jakie są jego wady?
 
Informacje o wymaganych prawem właściwościach wapna (w tym wapna odpadowego) podane są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1229). W przypadku wapna pocelulozowego, zwraca się uwagę na zawartość w nim chlorków i siarczków. Zgodnie z rozporządzeniem, minimalna zawartość CaO w takim wapnie to 25-30%. Niestety nie znam dokładnych danych dotyczących efektów stosowania wapna pocelulozowego (nie jest to wapno wykorzystywane na szeroką skalę).
 
19:25:18
 
Bartek
Jaki powinien byc prawidlowy plodozmian aby poprawic wlasciwosci gleby
 
Należy unikać przede wszystkim monokultury. Najlepiej prowadzić co najmniej 4 gatunkowy płodozmian i wysiewać międzyplony jeśli to możliwe.
 
19:35:58
 
Bartek
Jaka role pelnia miedzyplony scierniskowe dla wlasciwosco gleby ? Jesli pozytywna to jakie sa najlepsze
 
Międzyplony przede wszystkim przeciwdziałają wymywaniu składników pokarmowych w głębsze warstwy gleby oraz zapobiegają erozji wietrzej oraz wodnej. Dobór rośliny zależy od klasy gleby oraz od czasu w jakim zostanie międzyplon na polu.
 
19:31:19
 
Nikol
Witam.czy w celu uzupełnienia siarki i magnezu na glebach mozna teraz rozsiac kizeyt przedsiewnie pod jeczmien jary browarny?
 
Kizeryt jest jednym z nawozów, który można wykorzystać do uzupełnienia niedoboru składników pokarmowych w uprawie jęczmienia jarego na cele piwowarskie. Wykorzystuje się go na przykład wtedy, gdy odczyn gleby jest uregulowany, ale zawartość magnezu jest niska (dawka proponowana w wytycznych IUNG-PIB to 30-60 kg MgO/ha).
 
19:26:52
 
Józef
Czy niska temperatura powietrza ma ujemny wpływ na efektywność działania RSM ?
 
Co ważne, amidowa forma azotu będzie dostępna dla roślin po hydrolizie (przeprowadzanej przez drobnoustroje, a niska temperatura ogranicza aktywność drobnoustrojów glebowych). Azot amonowy i saletrzany to formy, które są dostępne dla roślin. Przyjmuje się, że azot amonowy dobrze działa w niskich temperaturach, saletrzany lepiej w wyższych.
 
19:30:47
 
BODO 101
Po jakim okresie jest dostępny Mg z wapna magnezowego ?
 
Rozpuszczalność wapna magnezowego jest mała (znacznie mniejsza niż na przykład siarczanu magnezu), a więc i uwalnianie magnezu z wapna zachodzi powoli. Tempo uwalniania magnezu z formy węglanowej zależy od odczynu gleby i stopnia rozdrobnienia skały (im niższa wartość pH gleby i większe rozdrobnienie minerału, tym szybsze uwalnianie magnezu).
 
19:35:54
 
Bartek
Czy stosowanie obornika podczas wysokich temperatur jest oplacalne
 
W wysokiej temperaturze straty składników pokarmowych z obornika mogą być większe.
 
19:36:47
 
Bartek
Czy monokultura w uprawie zboz wplywa ujemnie na wlasciwosci gleby
 
Uprawa roślin w monokulturze może prowadzić do zmniejszenia różnorodności mikrobiologicznej gleby i obniżenia aktywności drobnoustrojów, do zmniejszenia zawartości materii organicznej w glebie, większe może być też ryzyko strat azotu. W badaniach naukowych obserwuje się spadek plonowania roślin uprawianych w monokulturze (nawet jeśli nie widać znaczących zmian właściwości gleby). Warto zadbać o odpowiednie prowadzenie zabiegów agrotechnicznych w przypadku uprawy roślin w monokulturze, efekty stosowania nawozów w monokulturze mogą być większe niż w zmianowaniu.
 
19:37:57
 
 

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Żyto
czwartek, 23 Styczeń 2020
Ikonka Żyto/images/notowania/box/spadek.png
-0,7%
622
na targowiskach
upload/newsy/4175/oilseed-rape-2138195-1280_nmedium.jpg

Globalna produkcja rzepaku spada

Globalna produkcja rzepaku w sezonie 2019/2020 jest w tym miesiącu została obniżona o 50 tys. ton do 68,5 mln ton.

Rośliny oleiste
upload/art/1099/brodowska-marzena-news-foto-08-12-2019r_nmedium.jpg

Chelaty w nawożeniu roślin

Chelaty są to związki kompleksowe, w których cząsteczka organiczna łączy się z kationem metalu.

Nawożenie
upload/nawozenie/14/pszenzyto_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenżyto ozime
Pszenżyto lubi równomierne i umiarkowane opady i jest wrażliwe na przebieg pogody
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.