Content

Czaty

Historia Czatu

Historia czatu

 
26.02.2019godz. 18:00
 
dr inż. Agnieszka Krawczyk
45
udzielonych
odpowiedzi
 
Witamy Państwa na kolejnym czacie nawozy.eu.
Dzisiaj przez dwie najbliższe godziny będę odpowiadać na Państwa pytania dotyczące wczesnowiosennego nawożenia ozimin.
Zapraszam do zadawania pytań.

18:03:24
 
Marek2455
Czy jednorazowe podanie duej dawki potasu (400 kg soli potasowej /ha) przed siewem jest bezpieczne dla rolin? Czy gwatowne podnoszenie zasobnoci gleby w potas jest dla niej bezpieczne ?
 
Gwałtowne podnoszenie zasobności gleby w składnik pokarmowy nie jest bezpieczne, ponieważ w glebie potrzebna jest pewna równowaga. Zastosowanie dużych ilości np. powyżej 100kg K2O na hektar może stwarzać niebezpieczeństwo dla roślin. Jeśli planuje się nawożenie dawkami wyższymi niż 100kg K2O na hektar, należy to zrobić odpowiednio wcześniej. A najlepiej dawkę podzielić.
 
18:02:04
 
Ernst 939
Kiedy powinno wysiewać się sól potasową pod kukurydz?
 
Najlepiej na około 2 tygodnie przed siewem kukurydzy.
 
18:01:18
 
MarZyg
Jaką przyjąć strategie nawożenia dla żyta hybrydowego które ma od 10 do 15 rozgałęzień?
 
Bardzo dobrze rozwinięte łany z dużym udziałem pędów bocznych mogą w takich warunkach wcale nie dostać azotu na start. Jeśli stanowisko jest słabsze (np. gleby piaszczyste) należy podać ok. 30kg/ha N, aby rośliny nie zredukowały zbyt mocno pędów bocznych.
 
18:02:27
 
Marek2455
Jak najszybciej podnieść zasobność gruntów ornych w potas? Jakie powinny być czne dawki potasu na 1 ha pod zboża ozime (jęczmień oz. pszen) zakładając plon 8t/ha przy zasobności 10-11mg na gleb lek
 
Przy średniej zasobności gleby w potas można zastosować dawkę wysokości ok. 20 kg potasu na każdą tonę ziarna. Zakładając plon 8 ton, dawka potasu powinna wynosić około 160 kg K2O na hektar. Z uwagi na to, że gospodaruje Pan na glebie lekkiej, dawkę warto podzielić i przedsiewnie zastosować 2/3 do 1/2 całkowitej planowanej dawki. Natomiast wiosną (dawkę można zastosować nawet w lutym) wysiewając pozostałą część czyli 1/3 do 1/2 planowanej dawki.
 
18:04:44
 
Rafał
Planuj w sobotę rozsiewać saletrę amonową na pszenżyto w ilości 230 kg nawozu na ha kiseryt poszedł w ubiegłą sobotę
 
Proszę o sprecyzowanie pytania.
 
18:05:59
 
Krzyś
Czy wiosenne nawożenie zbóż mikro pogłównie ma sens? np. Polifoską Tytan?
 
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ? TYTAN przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm.
 
18:08:19
 
lolol1993
Jaka dawka startowa na pszenicę ozima przedsiewnie dostała 300kg polifoski 8 i 50kg siarczan magnezu pszenica jest bardzo gęsta?
 
Z uwagi na to, że plantacja jest dobrze rozwinięta i nie wymaga intensywnej regeneracji, najlepiej zastosować niższą dawkę azotu azotanowego, aby zbytnio nie dokrzewiać łanu. Można zastosować np. nawozy, które w swoim składzie, będą zawierały wyższą procentową zawartość formy amonowej jak np. Saletrosan 30. Dawka azotu może oscylować w granicach 30 kg.
 
18:08:53
 
Roky
Czy można zastosować wapno węglanowe wiosna przed wysiewem jęczmienia jarego?
 
Tak, przy czym należy pamiętać, że optymalnym terminem wysiewu nawozów wapniowych jest okres pożniwny. Stosując wapno wiosną jego efektywność będzie zdecydowanie niższa. Pomiędzy wapnowaniem, a stosowaniem nawozów mineralnych, powinien być minim 4 tygodnie.
 
18:10:43
 
Ernst 939
Jakim nawozem najlepiej stosować w podsiewaczu siejąc kukurydzę? Czy mocznik będzie najlepszym rozwiązaniem?
 
Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie w podsiewaczu Polidapu. Forma amonowa zawarta w nawozie pomaga pobieranie fosforu przez rośliny.
 
18:10:52
 
MarZyg
Klasa gleby -am zakupiony RSM 32 czy będzie on odpowiedni czy lepiej zakupić nawóz granulowany szybciej działający?
 
Nawóz RSM to uniwersalny nawóz doglebowy, który można stosować w większości roślin upranych. Płynna formuła nawozu przyspiesza przyswajanie azotu przez rośliny oraz pozwala na jej równomierne rozprowadzenie.
 
18:13:42
 
Rafał
Planuj w sobotę rozsiewać saletrę amonową na pszenżyto w ilości 230 kg nawozu na ha kiseryt poszedł w ubiegłą sobotę. Pytanie czy nie jest troszkę za wcześnie z tym azotem?
 
To zależy od Pana plantacji. Jeśli pszenżyto jest mało zaawansowane w fazie to zastosowanie azotu jest jak najbardziej wskazane. Jeśli łan jest silny, a stanowisko jest zasobne to wówczas można poczekać i nawóz zastosować nieco później. Nawóz, aby mógł być dostępny dla roślin musi się rozpuścić, a następnie przemieścić do strefy ukorzeniania się roślin. Do tego potrzebny jest deszcz (opad min. 15mm). To należy wziąć pod uwagę planując dawki i terminy aplikacji nawozów.
 
18:16:53
 
Groszwk
Kiedy dać sól potasowa pod buraki ? Czy siarczan magnezu dać pod korzeń czy posiewnie na buraka ?
 
Burak cukrowy najlepiej jeśli jest uprawiany na glebie zasobnej w potas. Wówczas przedsiewnie można zastosować do 90 kg K20 na hektar. Dostarczenie glebie zbyt dużej ilości potasu zwiększa zasolenie, to skutkuje słabym kiełkowaniem i mniejszą obsadą roślin. Granulowany siarczan magnezu najlepiej zastosować przedsiewnie.
 
18:17:46
 
Krzysiaczek_83
Mieszkam na terenie małopolski tutaj zwykle jeszcze w marcu bywa mroźnie. Planuje podać saletrę amonowa na słabo rozkrzewiona pszenice. Czy jeśli beda spadmi temp. o -6 to zaszkodzi ?
 
Nawozy azotowe można stosować od 1 marca. W chwili obecnej najprawdopodobniej z uwagi na warunki pogodowe wegetacja już ruszyła. Tak przynajmniej wyglądają rośliny na opolszczyźnie . Myślę że u Pana jest podobnie. Z tego względu mrozoodporność roślin jest już dużo niższa. Jeśli temperatura spadłaby do -6 stopni i więcej, brak byłoby okrywy śnieżnej i wiałby wysmalający wiatr, to taka plantacja jest narażona na wymarznięcie, niezależnie od tego czy zastosował Pan azoty czy nie. Słabo rozkrzewiona pszenica, jeśli nie otrzyma odpowiedniej dawki startowej na czas, będzie się słabo rozwijać i redukować plon. Z tego względu warto zastosować azot jak tylko na to pozwolą przepisy prawa i warunki pogodowe.
 
18:18:34
 
Roky
Ile azotu na pierwszą dawkę dla pszenicy wysiewane w ilości 350 sztuk z 3-4 rozkrzewieniami?
 
Proponowałabym na pierwszą dawkę około 70 kg azotu.
 
18:22:54
 
Roky
Ile kilogramów azotu zastosować pod jęczmień jary przedsiewnie i pogłównie dla plonu 6-7 ton?
 
Aby oszacować potrzebną dla roślin dawkę azotu, obok przewidywanego plonu, należy w bilansie uwzględnić azot mineralny, a także azot uwalniany w trakcie wegetacji roślin pochodzący z mineralizacji z resztek pożniwnych. W jęczmieniu jarym bardzo ważne jest także na jaki cel będzie przeznaczone ziarno. W przypadku jęczmienia browarnego przedsiewnie stosuje się zazwyczaj od 40-70 kg azotu (najlepiej 7-14 dni przed siewem). Natomiast drugą dawkę stosuje się w fazie pierwszego kolanka.
 
18:28:15
 
Roky
W jakiej fazie wzrostu zbóż i rzepaku poda mikroelementy?
 
RZEPAK:
BBCH 14-18 (jesień); B, Mn, Mo
BBCH 30-31; B, Mn, Mo
BBCH 33-38; B, Zn
BBCH 51-53; Fe

ZBOŻA:
BBCH 14-18 (jesień zboża ozime, wiosna zboża jare); Mn, Cu, Mo
BBCH 25-29; Mn, Cu
BBCH 31-39; Zn, B
BBCH 51-59; Fe
 
18:31:08
 
lolol1993
Jakie mikro elementy dać wczesna wiosna na pszenic i pszenżyto?
 
ZBOŻA:
BBCH 14-18 (jesień zboża ozime, wiosna zboża jare); Mn, Cu, Mo
BBCH 25-29; Mn, Cu
BBCH 31-39; Zn, B
BBCH 51-59; Fe
 
18:31:12
 
Rafał
Dziękuję za wskazówki.
 
Cała przyjemność po naszej stronie.
 
18:36:14
 
Marek2455
Jaka powinna być forma drugiej (i zarazem ostatniej) dawki azotu w jęczmieniu ozimym i kiedy powinna być podana (faza BBCH)?
 
Moim zdaniem druga dawka N powinna być zastosowana w BBCH 39-49 np. w formie saletrzano-amonowej.
 
18:34:08
 
Krzysiaczek_83
Dziękuje bardzo:)
 
Proszę bardzo :)
 
18:43:51
 
Ernst 939
kiedy stosowa drug i trzeci dawk w pszenicy ozimej aby uzyska jak najlepsze efekty?
 
Druga dawka azotu przypada BBCH 29-32 (najczęściej uzupełniamy azot do 130 kg na hektar). Trzecia dawka azotu podawana jest zazwyczaj w terminie pojawiania się liścia flagowego BBCH 37/39.
 
18:50:22
 
MarZyg
Najprawdopodobniej będę mięć nowa działkę klasa - na której planuje zasiać łubin wąskolistnyna polu jest ściernisko po kukurydzy.o w takim przypadku lepiej zastosować na ścier azot czy wapno?
 
Pierwsze działanie jakie moim zdaniem powinien Pan wykonać to pobrać glebę i oddać ją do analizy np. do Stacji Chemiczno-Rolniczej. Wówczas otrzyma Pan odpowiedź jakie jest pH gleby i jaka jest zasobność gleby. Wtedy będzie Pan mógł podjąć stosowane działania.
 
18:55:41
 
Kiedy najlepiej podac rsm
Kiedy najlepiej podać RSM 32 z siarką na pszenicę?
 
Siarkę warto podać w pierwszej wczesnowiosennej dawce.
 
18:56:41
 
Grzegorz
Zasiałem orn kali w dawce 250 kg/ha plus 150 kg/ha fosforanu amonu pod buraki. Czy zastosować przed siewem?
 
W przypadku nawożenia buraka cukrowego, bardzo ważny jest stosunek N:P2O5:K2O:Na2O który powinien wynosić 1:0,3:1,3:0,4. Relacja ta powinna wyznaczyć potrzeby nawozowe roślin, uwzględniając zakładany plon korzeni. Jeśli potrzeb nawozowe azotu przyjmie się za 100 kg to dawka fosforu powinna wynosić 30 kg na hektar, potasu 130 kg na hektar, sodu 40 kg na hektar.
 
19:02:47
 
Roky
Czy nawożenie w iloci 140 kg na hektar na plantacje nacienn traw zycicy trwaej wystarczy na cały okres wegetacji i plon około 1 tony nasion?
 
Proszę o doprecyzowanie pytania o jakie składniki pokarmowe bądź jaki nawóz ma Pan na myśli.
 
18:53:09
 
kondzik
dobry wieczr.prosze o odpowiedz jak matematycznie przeliczyc iloc 25 aby zwiekszyc zawartosc skladnika z poziomu 76 mm/100g gleby do sredniej zasobnosci tego skladnika w glebie 200mg
 
Proszę o doprecyzowanie pytanie i zwrócenie uwagi na jednostki.
 
18:40:03
 
Marek2455
Czy stosowanie wapna węglanowego wiosną w oziminach nie gryzie się z pierwszą dawka azotu ?
 
Pomiędzy stosowanie wapna a stosowaniem nawozów mineralnych, powinno upłynąć minimum 4-6 tygodni.
 
18:30:44
 
Grzegorz
Czy zastosowaną jeszcze dawkę fosforu startową fosforu przed siewem?
 
Odpowiedź udzieliłam w pytaniu poprzednim.
 
19:03:53
 
Ernst 939
Czy warto stosować stymulatory wzrostu?
 
Myślę, że tak pod warunkiem że są to preparaty przebadane przez jednostki naukowe czym mogą się pochwalić producenci tych preparatów.
 
19:26:36
 
Mietek
Jaki nawóz na ki ?
 
Proszę o doprecyzowanie pytania.
 
19:15:33
 
Mietek
Jaki nawóz wybrać na żyto?
 
Proszę o doprecyzowanie pytania.
 
19:16:04
 
michał
Co by Pani powiedziała na kizeryt ? Słyszałem że jak się wysieje to po n im rośliny lepiej przyswajaj azot prawda to ? jest to siarka z magnezem a ja mam nawóz azot z siarką i nw czy sypać kizeryt.
 
Zastosowanie siarki we wczesnowiosenny zabiegu jest wskazane praktycznie w każdej roślinie uprawnej. Siarka pomaga wykorzystanie azotu i bez zabezpieczenia roślin ten pierwiastek azot nie jest efektywnie pobierany prze z rośliny uprawne. Z tego względu zastosowanie azotu łącznie ze siarką jest bardzo dobrą praktyką rolniczą. Nawóz kizeryt jest również dobrym produkty, który zabezpieczy rośliny w siarkę. Decydując się na takie nawożenie wówczas do wczesnowiosennego nawożenia azotem, należy wybrać nawóz niezawierający siarki np. Saletrę Amonową.
 
19:30:09
 
michał
Ile maksymalnie podać azotu na pszenicę, rzepak ziemniaki owies i jak go rozdzielić na 3 dawki ?
 
Ilość azotu jaką stosuje się na plantacjach uzależniona jest od zapotrzebowania roślin na ten składnik pokarmowy (pszenica około 30 kg N na tonę plon główny plus plon uboczny, rzepak około 50 kg N na jedną tonę nasion plus słoma, ziemniak około 40 kg N na 10 ton bulw plus masa łęcin, owies około 27 kg N na ziarno plus słoma), czyli przewidywany plon, ilość azotu z gleby i ilość azotu pochodzącego z rozkładu resztek organicznych. Z tego też względu bez wykonania bilansu azotu , bądź planu nawozowego nie można precyzyjnie określać maksymalnych dawek.
 
19:31:12
 
Tom
Czy mogę zmieszać nawozy Saletrosan 26 z saletra amonowa w stosunku 1:1. jeżeli tak to jaka dawkę mogę pomia na pszenżyto które jest adnie rozkrzewoione?
 
Saletrosan 26 ma dużą granule o wielkości 2-6 cm natomiast saletra grubo granulowana Zaksan ma wielkość granuli 2-5 mm, więc teoretycznie mieszanie jest możliwe. Jeśli chce chce Pan zmniejszyć zawartość siarki w stosunku do azotu proponuje zastosować gotowy produkt Saletrosan 30 , który zawiera azot w formie saletrzanej oraz amonowej. Oprócz tego zawiera 17,5 % SO3. Na dobrze rozkrzewione pszenżyto proponuje zastosować ok 50 kg czystego azotu.
 
19:26:31
 
Mietek
Witam jaki nawóz wybrać pod owies?
 
Proszę o sprecyzowanie pytania.
 
19:14:26
 
Roky
zy nawoenie w iloci 140 kg na hektar na plantacje nacienn traw zycicy trwaej wystarczy na cay okres wegetacji i plon okoo 1 tony nasion?
 
Proszę określić jakiego składnika 140 kg.
 
19:34:24
 
Ernst 939
Planuj zasiać mieszankę (owies jęczmień i pszenica). Jaki nawóz zastosować przedsiewnie i jak wygląda sprawa azotu?
 
Wielkość dawek nawozów fosforowych i potasowych zależy od zawartości przyswajalnych form tych składników w glebie oraz przewidywanego poziomu plonu. Wielkość dawek nawozów azotowych, zleży od jakości gleby oraz poprzez nawożenia tym składnikiem, ocenianych a podstawie czynników pogodowych i agrotechnicznych.

Potrzeby nawożenia azotem:
bardzo duże i duże -> 65-75 kg N/ha
średnie -> 55-60 kg N/ha
małe i bardzo małe -> 35-45 kg N/ha

Mieszanki powinny być uprawiane w warunkach uregulowanego odczytu gleby.
 
19:34:28
 
michał
Kiedy najlepiej podać 1 dawkę wczesnowiosenne na pszenicę rzepak?
 
Jest to uzależnione od kondycji roślin i warunków pogodowych. W przypadku plantacji słabo rozwiniętych potrzebujących szybkiej interwencji koniecznie azot należy zastosować jak najszybciej (1 marca). na plantacjach dobrze rozwiniętych optymalną obsadą nawożenie można nieco opóźnić. Planując nawożenie należy pamiętać, ze aby składnik pokarmowy zawarty w nawozie mógł zostać pobrany przez rośliny musi się rozpuścić i przemieścić do strefy ukorzeniania, a do tego potrzebna jest woda.
 
19:39:27
 
Ernst 939
Bardzo dziękuj za cenne wskazówki. :)
 
Proszę bardzo :)
 
19:53:58
 
michał
Jakie maksymalne realne plony t/ha można uzyskać z pszenicy i rzepaku? Klasa ziemi 3-4 wtedy bym wiedział jak dużo azotu ma sens
 
Wszystko zależy od stanowiska, zasobności gleby w składniki pokarmowe, przebiegu warunków pogodowych i wielu innych czynników.
 
19:47:15
 
michał
Bardzo dziękuj za cenne rady czy będzie jeszcze kiedyś taki czat ?
 
Również dziękuje za udział w czacie. W przyszłości planowane są kolejne.
 
19:58:53
 
Robson
Czy przy odkwaszaniu gleby wapnem lub obornikiem można zastosować kwas humusowy w celu poprawienia wartości gleby?
 
Do odkwaszania gleby służą różnego rodzaju wapna nawozowe. Rodzaj wapna i jego ilość, należy dobrać w zależności od kategorii agronomicznej gleby i potrzeb wapnowania. Obornik nie jest nawozem odkwaszającym, działa fizjologicznie kwaśno, jest bogaty w składniki pokarmowe i próchnice. Kwasy humusowe; tą nazwą obecnie na rynku nazywanych jest wiele preparatów. Stosowanie kwasów humusowych może być polecane tylko wówczas, gdy produkt jest sprawdzony, natomiast dawkowanie i łączne stosowanie kwasów powinno być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.
 
19:59:55
 
Roky
Czy nawożenie w iloci 140 kg azotu na hektar na plantacje nacienn traw zycicy trwaej wystarczy na cały okres wegetacji i plon około 1 tony nasion?
 
W przypadku traw nasiennych nie należy przesadzać z dawką azotu ponieważ może to spowodować ich wyleganie. Dawka 140 kg jest dawką wysoką. Dawki azotu należy podzielić na przedsiewne i posiewne. Dawka przedsiewna powinna wynosić ok 40 kg. Natomiast dawka pogłówna powinna wynosić ok. 80 kg.
 
19:49:44
 
kondzik
ilosc nawozu soli potasow jaka naley uzyc aby zwiekszys zasobnosc gleby w 25 o jedna klas z np.niskiej do poziomu redniego grnej zawartosci skadnika z 51mg/100g gleby do 15mg /100ggleby.
 
Bardzo proszę o dokładnym opisanie pytania i przesłaniu na adres serwis@nawozy.eu.
 
19:39:27
 
Marek2455
Czym są aminokwasy i czy warto je stosować w oziminach i kukurydzy?
 
Aminokwasy to organiczne związki chemiczne będące podstawowymi jednostkami budulcowymi białek, które w roślinie pełnią różne funkcje: strukturalną, metaboliczną, transportową. Związki te są prekursorami syntezy szeregu fitohormonów w tym regulatorów wzrostu. Ich podanie może przekładać się na szybszy wzrost masy zarówno pędu jak i korzeni. Wykorzystanie aminokwasów w nawożeniu to nowatorska koncepcja odżywania roślin, która jest wykorzystywana przez niektórych rolników. Preparaty te stymulują rośliny do zwiększania ich produktywności.
 
19:34:30
 
Nasz czat dobiegł końca. Bardzo dziękuję Państwu za zainteresowanie i uczestnictwo. Do usłyszenia w kolejnym czacie Agnieszka Krawczyk.

20:18:34
 
 

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Owies
czwartek, 23 Styczeń 2020
Ikonka Owies/images/notowania/box/spadek.png
-1,3%
692
na targowiskach
upload/newsy/4172/rice-2790505-1280_nmedium.jpg

Większa światowa produkcja ryżu

Według USDA, globalna produkcja ryżu w sezonie 2019/20 jest prognozowana na 498,4 mln ton, co oznacza wzrost o 0,6 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą, ale zaledwie 0,8 mln ton poniżej rekordu z ubiegłego roku.

Rośliny
upload/art/1104/brodowska-marzena-selen-styczen-2020-05-01-2020r_nmedium.jpg

Biofortyfikacja roślin w selen

Selen jest składnikiem wielu enzymów, wykazuje właściwości antyoksydacyjne oraz antykancerogenne, jednak w przypadku jego nadmiaru ma działanie toksyczne i wywołuje chorobę zwaną selenozą.

Nawożenie
upload/nawozenie/20/jeczmien-ozimy_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Jęczmień ozimy
Uprawiany jest więc w rejonach o łagodniejszych zimach, czyli w zachodniej i południowej części kraju
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.