Content

Czaty

Historia Czatu

Historia czatu

 
09.04.2019godz. 18:00
 
dr inż. Monika Tabak
24
udzielonych
odpowiedzi
 
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Monika Tabak i dzisiaj będę odpowiadać na Państwa pytania. Tematem dzisiejszej rozmowy jest wpływ nawożenia na właściwości gleb. Zapraszamy do zadawania pytań.

18:00:54
 
Ernst 939
Według Pani jakie działanie będzie bardziej efektywne w celu odkwaszenia gleby pod uprawę winorośli? Na wiosnę obornik i na jesień wapno, czy odwrotnie? Dodam że gleba ma odczyn bardzo kwaśny pH 4,1.
 
Gleby pod uprawę winorośli powinny mieć odczyn kwaśny lub obojętny. bardzo kwaśną glebę należy oczywiście zwapnować. Dawkę wapna i formę chemiczną nawozu można ustalić w oparciu o wytyczne IUNG. Dokładne wytyczne podane są np. w metodyce integrowanej ochrony winorośli (dostępne online).
 
18:01:27
 
Marek2455
Jak długo nawóz RSM pozostaje w glebie?
 
RSM zawiera trzy formy azotu: azotanową (saletrzaną), amonową i amidową. Azot saletrzany trafia do roztworu glebowego, skąd może być pobrany przez roślinę. Może również ulec wymyciu w głąb gleby (straty azotu). Azot amonowy znajduje się w roztworze glebowym, ale będzie też wiązany (zatrzymywany przez kompleks sorpcyjny). Azot amidowy ulega przekształceniu do formy amonowej. Czas przebywania nawozu w glebie zależy więc od właściwości gleby, stopnia rozwoju roślin, warunków pogodowych.
 
18:08:45
 
Roky
Cym kierowa się przy wyborze formy nawozu wapniowego?
 
Nawozy wapniowe to najczęściej tlenki (CaO) lub węglany (CaCO3), zdarzają się również wodorotlenki i krzemiany. Oczywiście nawozy wapniowe mogą zawierać również magnez; takie nawozy wybieramy. Jeśli gleba zawiera mało magnezu. Ogólna zasada mówi, że nawozy tlenkowe stosujemy na glebach ciężkich (reakcja tlenku z wodą glebową jest intensywna). Na gleby lekkie, o małej zawartości materii organicznej, słabo zbuforowana, zaleca się nawozy węglanowe.
 
18:22:02
 
Mietek
Czy wapnem węglanowym można spali próchnicę i materię organiczną gleby?
 
Reakcja wapna węglanowego z glebą jest na pewno mniej intensywna od reakcji wapna tlenkowego. Efekty działania wapna węglanowego będą też zależeć od rodzaju złoża (wieku kopaliny). Zawsze jednak zbyt duża dawka wapna może niekorzystnie oddziaływać na glebę.
 
18:17:45
 
Robert
Czy według Pani lepiej zastosować obornik wiosną i na jesień wapno czy odwrotnie? W kontekście przygotowania gleby pod winorośli?
 
Korzystnej odkwaszanie przeprowadzić jesienią natomiast nawożenie obornikiem można wiosną. Jeszcze lepiej byłoby zastosować również obornik jesienią. Należy jednak pamiętać żeby zachować odstęp pomiędzy wapnowaniem, a nawożeniem obornikiem ok 6 tygodni.
 
18:15:54
 
MarZyg
Czy przy niskiej zawartości potasu warto zastosować sol potasową?
 
Tak sól potasowa to nawóz o dużej zawartości potasu. Należy tylko pamiętać, że jest to nawóz chlorkowy, a więc zaleca się go przede wszystkim w uprawach roślin tolerancyjnych na chlorki. Rośliny wrażliwe można nawozić nawozami siarczanowymi (siarczan potasu). Ewentualnie, jeśli sól potasowa zostanie wysiana odpowiednio wcześnie, chlorki zostaną wymyte wgłąb gleby.
 
18:45:06
 
Ernst 939
Jakie parametry powinna wykazywać gleba pod uprawę kukurydzy ?
 
Pod uprawę kukurydzy najlepsze są gleby głębokie, o dobrej strukturze, przepuszczalne, zasobne w próchnicę i składniki pokarmowe. Odczyn powinien być zbliżony do obojętnego. Nieodpowiednie są gleby ciężkie i podmokłe, ale także suche i piaszczyste.
 
18:42:17
 
Patrycja
Czy mogę w okresie letnim posypać trawę nawozem Polifoska 6? Czy wstrzyma si do jesieni?
 
Proponuje rozsypać Polifoskę 6 na trawę jak najszybciej. W najbliższym czasie zapowiadane są opady deszczu, więc będzie dobrze
 
18:19:54
 
MorelPatryk
Proszę o informację jak odkazić dobrze glebę z chwastów? Kilkukrotne zastosowanie herbicydów nie pomaga nic.
 
Niektóre nasiona roślin w tym przypadku chwastów mogą przeżyć w glebie kilka, a nawet kilkadziesiąt lat. Zatem regularne stosowanie odpowiednio dobranych herbicydów może gwarantować sukces. Uprawki pożniwne również ograniczają występowanie chwastów w uprawach rolniczych.
 
18:38:28
 
Rafał
Co powoduje że gleba jest zakwaszana?
 
Zakwaszanie jest skutkiem działalności człowieka, ale też naturalnych procesów zachodzących w glebie. Do naturalnych procesów należą: rozkład materii organicznej, nitryfikacja (przekształcenie azotu amonowego do azotanów), utlenianie żelaza, niektórych form siarki, oddychanie korzeni roślin. Zakwaszające działanie wykazuje też część nawozów, czy tzw. kwaśne deszcze.
 
18:52:06
 
Roky
Pani Moniko do odkwaszania gleby ph 6.5 mogę użyć wapna granulowanego czy innej formy? Które rozwiązanie jest lepsze?
 
Można użyć wapna granulowanego, proszę pamiętać, że ważna jest przede wszystkim chemiczna forma nawozu i dostosowanie dawki do aktualnego pH gleby i wymagań rośliny.
 
18:50:59
 
MorelPatryk
Jakie wapno jest najlepsze do wapnowania pola?
 
Nawozy wapniowe to najczęściej tlenki (CaO) lub węglany (CaCO3), zdarzają się również wodorotlenki i krzemiany. Oczywiście nawozy wapniowe mogą zawierać również magnez; takie nawozy wybieramy. Jeśli gleba zawiera mało magnezu. Ogólna zasada mówi, że nawozy tlenkowe stosujemy na glebach ciężkich (reakcja tlenku z wodą glebową jest intensywna). Na gleby lekkie, o małej zawartości materii organicznej, słabo zbuforowana, zaleca się nawozy węglanowe.
 
19:05:42
 
Kuchta22
Witam ile orientacyjnie potrzeba wapna na 5 hektarów pola? Wapnowanie przeprowadzone było dawno temu.
 
Aby ustalić dawkę wapna, należy znać aktualną wartość pH gleby. Aby ustalić formę chemiczną wapna (tlenek, węglan), należy znać kategorię agronomiczną gleby. Proponuje oznaczyć pH gleby przed ustaleniem dawki. Regulacji odczynu bardzo kwaśnych gleb nie da się wykonać za pomocą pojedynczego zabiegu.
 
19:09:33
 
marcin40607
Saletra czy saletrzak co bardziej zakwasza?
 
Jeśli ma Pan na myśli Saletrę amonową to ten związek znajduje się również w Saletrzaku. Saletrzak zawiera także węglan wapnia (dolomit) i magnezu. Przyjmuje się, że fizjologicznie jest to nawóz mniej kwaśny niż saletra amonowa (działanie związków wapnia).
 
18:55:36
 
Sonia75
Jak najlepiej zbada lub sprawdzi zagęszczenie gleby?
 
Zagęszczenie gleby można ocenić na podstawie jej gęstości i struktury. W warunkach laboratoryjnych gęstość gleby oznacza się po pobraniu próbek gleby do specjalnych cylindrów, z zachowaniem naturalnej struktury gleby.
 
18:42:53
 
Roky
Czy na słabszą glebę klasy 5 jest jakaś sprawdzona odmiana kukurydzy?
 
Aktualnie są dostępne odmiany proponowane na słabsze gleby i to jest bardzo dobre pytanie dla hodowców roślin. Jednym z podstawowych zaleceń dotyczących siewu kukurydzy na słabszych glebach jest niższa obsada roślin tj. ok 75 tys. roślin na ha.
 
18:53:23
 
Justyna88
Pod uprawę ziemniaków nawożenie doglebowe lepiej wykonywać przed wiosenną orką?
 
Wapnowanie należy wykonać odpowiednio wcześnie (2 letnie wyprzedzenie). Obornik zaleca się stosować jesienią. Nawożenie fosforem i potasem stosuje się jesienią lub wiosną (na glebach lekkich, pod późniejsze odmiany ziemniaka).
 
18:56:55
 
lolol1993
Obornik koński na pole pod uprawę ziemniaków jest dobry?
 
Tak, ziemniak dobrze reaguje na nawożenie obornikiem. Warto pamiętać, ze obornik koński zawiera stosunkowo dużo potasu. Średnie zawartości azotu, fosforu i potasu w oborniku bydlęcym to: 0,56%, 0,14%, 0,65%, a w oborniku końskim to: 0,55%, 0,13%, 0,76%.
 
19:01:02
 
orzel21
W wyniku jakiego procesu powstaje próchnica w glebie?
 
Próchnica powstaje w wyniku humifikacji, czyli przekształcania resztek organicznych w związki próchniczne o rozbudowanej strukturze, bezpostaciowe (nie widać struktury resztek).
 
19:22:44
 
Grzegorz
Jak Pani uważa jakie nawozy zastosować pod rzepak? Ziemia pod uprawę jest uboga w składniki mineralne.
 
Fosfor i potas można wprowadzić nawozem wieloskładnikowym, oczywiście możliwe jest też zastosowanie Superfosfatu i soli potasowej. Przy okazji aplikacji nawozów azotowych należy pamiętać o wprowadzeniu siarki. Wytyczne dotyczące nawożenia rzepaku znajdują się na stronie nawozy.eu w części Wiedza; Poradnik nawożenia oraz Harmonogramy nawożenia. Jeśli będzie miał Pan konkretne pytanie, proszę je zadać za pośrednictwem serwisu nawozy.eu.
 
19:35:24
 
MorelPatryk
Czy jest obowiązek sporządzania planu nawożenia, stosując nawożenie azotowe mineralne, a nie stosuje nawożenia organicznego?
 
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi prawnymi stosowanie nawożenia organicznego/naturalnego nie jest konieczne, aby podmiot produkcję rolną musiał opracowywać plan nawożenia azotem. Ważna jest także np. powierzchnia upraw, rodzaj uprawianych roślin (dotyczy uprawy intensywnych). Dokładne wytyczne znajdują się w rozporządzeniu w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami...".
 
19:42:05
 
Roden
Czy warto uprawiać ziemię 6 klasy i jeśli tak to jak zaplanować zabiegi nawożenia?
 
Plon roślin uprawianych na słabych glebach jest uzależniony od zasobności gleby w składniki pokarmowe a przede wszystkim od ilości opadów deszczu. Dawki nawozów ustalamy pod potrzeby roślin. Dawki te nie będą duże ponieważ nie należy się spodziewać na tych klasach rekordowych plonów. W przypadku stosowania nawozów azotowych należy wybierać formy, które nie ulegają szybkiemu wymyciu. W przypadku nawożenia wiosennego azotem zbóż należy zastosować co najmniej dwie dawki azotu.
 
19:19:13
 
Adam
Planuję nawożenie azotowe na pszenżyto ozime. Czy na pierwsza dawkę dać saletrę, a po miesiącu mocznik?
 
Pierwszą dawkę azotu można wprowadzić z Saletrą amonową, Saletrzakiem, RSM, czy Saletrosanem 30. Aby wprowadzić drugą dawkę można zastosować Mocznik, RSM, Saletra. Schemat pokazujący asortyment nawozów możliwych do zastosowania w poszczególnych terminach znajduje się na stronie nawozy.eu w zakładce Wiedza; Interaktywne harmonogramy.
 
19:48:36
 
Roky
Jestem młodym rolnikiem, proszę o poradę jaki dać nawóz pod korzeń owsa? Chodzi mi o konkretną nazwę. Dziękuje
 
Owies z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie pobiera: 25kg azotu (N), 13 kg fosforu (P2O5), 32 kg potasu (K2O) oraz składniki drugorzędowe i mikroskładniki. Nawozy fosforowo-potasowe należy zastosować przed siewem mieszając je z glebą na głębokość 10-20 cm. Ilość nawozu będzie zależna od zasobności gleby. Zakładam, że zasobność gleby jest na poziomie średnim, więc zalecam zastosować ok. 300 kg Polifoski Krzem NPK(MgS) 6?12?34-(10). Dobrze byłoby również zastosować ok 50-60 kg azotu i tu dobrym wyborem będzie Mocznik pl lub Pulrea. Druga dawka azotu tj. ok 40-50 kg należy zastosować pogłównie w fazie końca krzewienia lub początku strzelania w źdźbło. Na drugą dawkę dobrym nawozem będzie Zaksan lub Pulan.
 
19:53:31
 
Nasz czat dobiegł końca. Dziękuję Państwu za zainteresowanie i uczestnictwo. Do usłyszenia w następnym czacie. Monika Tabak

20:27:10
 
 

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Żyto
czwartek, 23 Styczeń 2020
Ikonka Żyto/images/notowania/box/spadek.png
-0,7%
622
na targowiskach
upload/newsy/4112/strawberries-1350482-1280_nmedium.jpg

Meksyk, trzeci co do wielkości eksporter truskawek na świecie

W 2018 r. Hiszpania, Stany Zjednoczone i Meksyk wiodły prym w eksporcie tych owoców, a za nimi znalazła się Holandia, Belgia, Egipt, Maroko, Korea Południowa, Niemcy i Grecja.

Owoce
upload/art/1107/brodowska-marzena-news-foto-19-01-2020r_nmedium.jpg

Co się dzieje z fosforem w glebie?

Związki fosforu występujące w nawozach są najczęściej (z wyjątkiem mączek fosforytowych i mączek kostnych) dobrze rozpuszczalne w wodzie, a więc dobrze przyswajalne dla roślin.

Gleba
upload/nawozenie/6/trawa_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Użytki zielone
Skład botaniczny runi użytków zielonych zależy od czynników środowiskowych
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.