Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe z siarką

RSM® S 26 (+7,5)

N (S) 26 (+7,5)
Formuła nawozu:
N (S) 26 (+7,5) / 26 (+3)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.
Klasa ziarnowa:
x
Gęstość nasypowa:
1,28 kg/dm3
N (azot całkowity):
26%
N (azot amonowy):
6,6%
N (azot azotanowy):
4,0%
N (azot amidowy)
15,4%
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
7,5% (3,0% S)
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

RSM S 26 (+7,5) jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowo-siarkowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

RSM S 26 (+7,5) to:
• Trzy formy azotu w korzystnych proporcjach: szybko dostępna dla roślin azotanowa (saletrzana) oraz wolniej działające, ale za to dłużej dla nich dostępne, amonowa i amidowa
• Obecność siarki stymulującej pobieranie azotu
• Możliwość stosowania w szerokim przedziale czasowym

Właściwości i skład RSM S 26 (+7,5)

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 26 (+7,5) / 26 (+3)
Gęstość: 1,28 kg/dm3

Azot N całkowity: 26%
Azot N azotanowy: 4,0%
Azot N amonowy: 6,6%
Azot N amidowy: 15,4%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 7,5% (3,0% S)

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Korzyści ze stosowania

• Stabilne, wysokie i dobre jakościowo plony roślin
• Wzrost odporności roślin na stres
• Lepsze wykorzystanie azotu, a tym samym ograniczenie jego strat
• Wysoka efektywność ekonomiczna upraw

Przeznaczenie i stosowanie RSM S 26 (+7,5)

RSM S 26 (+7,5) to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu RSM S 26 (+7,5) w l/ha i kg/ha

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednieduże i bardzo duże
l/hakg/hal/hakg/hal/hakg/ha
Pszenica ozima330-390423-500420-480538-615511-541654-692
Zboża jarepszenica jara270-300346-385330-390423-500420-480538-615
jęczmień jary120-180154-231210-270269-346300-330385-423
Rzepak ozimy420-450538-577480-511615-654541-601692-769
Kukurydza330-390423-500420-480538-615511-541654-692
Burak cukrowy*240-300308-385330-390423-500420-511538-654
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*300-360385-462390-420500-538450-511577-654
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*240-300308-385330-390423-500420-450538-577

*bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.
Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
RSM S 26 (+7,5) jest pakowany do cystern lub autocystern.
RSM S 26 (+7,5) jest oferowany w oznakowanych pojemnikach 1000 l.

RSM S 26 (+7,5) magazynowany jest w zbiornikach naziemnych, DPPL (1000 litrów). RSM S 26 (+7,5) powinien być przechowywany w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzaniem wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest produkt, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych. Zbiorniki powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas przechowywania nawozów płynnych w pojemnikach należy zadbać o ich dobry stan techniczny. Pojemniki powinny być szczelne i wolne od rdzy i innych zanieczyszczeń. Podczas przechowywania oraz w trakcie transportu produkt należy chronić przed ochłodzeniem poniżej temperatury początku krystalizacji tj. -7°C. RSM S 26 (+7,5) nie powinien być przechowywany w zbiornikach podziemnych.

Przechowywanie pojemników 1320 kg/1000 l:Środki ostrożności i zagrożenia
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1732/brodowska-marzena-zalety-rsm-grudzien-2022-05-12-2022-r_nmedium.jpg

Zalety RSM

RSM stanowi mieszaninę saletry amonowej i mocznika, w której zawartość azotu wynosi 28, 30 i 32%.

Nawożenie
upload/newsy/6337/melon-2691415-1280_nmedium.jpg

Uzbekistan ustanowił nowy rekord eksportu arbuza

Uzbekistan wyeksportował rekordową ilość arbuzów w 2022 roku, prawie dwukrotnie przekraczając ubiegłoroczny wolumen.

Owoce
Jęczmień
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Jęczmień
+0,2%
1489
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
>>>