Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe

AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B

N (Ca) 17 (+6,8) z mikroskładnikiem
Formuła nawozu:
N (Ca) 17 (+6,8) / 17 (+4,9) z mikroskładnikiem
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Klasa ziarnowa:
x
Gęstość nasypowa:
Gęstość w temp. 20°C: 1,20 – 1,30 kg/dm3
N (azot całkowity):
17%
N (azot amonowy):
x
N (azot azotanowy):
3,4%
N (azot amidowy)
13,6%
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
6,8% (4,9% Ca)
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B to nawóz azotowo-wapniowy z borem, który przeznaczony do nawożenia doglebowego wapniem większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany do stosowania w okresach intensywnych przyrostów oraz kształtowania się i wzrostu owoców, bulw lub korzeni spichrzowych, a także przy wizualnych objawach niedoboru wapnia.

AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B to:
• Bogate źródło azotu dostępnego w dwóch formach (azotanowej i amidowej), dzięki którym zapewniony jest roślinom stabilny dopływ azotu o szybkim i długotrwałym działaniu
• Możliwość zastosowania azotu, wapnia oraz boru w jednej dawce
• Możliwość aplikacji w szerokim przedziale czasowym

Właściwości i skład AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Ca) 17 (+6,8) / 17 (+4,9) z mikroskładnikiem
Gęstość w temp. 20°C: 1,20 – 1,30 kg/dm3

Azot N całkowity: 17%
Azot N azotanowy: 3,4%
Azot N amidowy: 13,6%
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 6,8% (4,9% Ca)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie: 0,05%

Niska zawartość chlorków.

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan wapnia (CAS 10124-37-5)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Korzyści ze stosowania:

• Wykazuje wysoką skuteczność przy niedoborach wilgoci w glebie oraz w okresach suszy
• Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu i wapnia przez rośliny oraz zapewnia równomierną aplikację (rozlew) na powierzchnię pola
• Zawiera dwie formy azotu w korzystnych proporcjach
• Zawarty bor zwiększa efektywność pobierania azotu, potasu, fosforu, magnezu i wapnia

Przeznaczenie i stosowanie AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B

AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B to nawóz przeznaczony do nawożenia doglebowego.

Nawożenie doglebowe

Orientacyjne dawki nawozu

RoślinaFaza rozwojowa roślinyDawka nawozu (l/ha)
JabłońZielony pąk200
Dojrzałość zbiorcza, zbiór100-200
GruszaKoniec kwitnienia120
Początek wzrostu zawiązków120
Dorastanie owoców120
Dojrzałość zbiorcza, zbiór80-120
WiśniaPełnia kwitnienia120-160
Wzrost zawiązków owoców120-160
Po zbiorach120-160
ŚliwaPełnia kwitnienia120-160
Wzrost zawiązków owoców120-160
Po zbiorach80-120
CzereśniaPełnia kwitnienia80-120
Początek wzrostu zawiązków owoców80-120
Po zbiorach80-120
BrzoskwiniaPełnia kwitnienia120-160
Koniec kwitnienia120-160
Początek wzrostu zawiązków owoców120-160
Po zbiorach120
MorelaPełnia kwitnienia120-160
Koniec kwitnienia120-160
Początek wzrostu zawiązków owoców120-160
Po zbiorach120
KrzewyPoczątek kwitnienia120-240
Malina letniaPoczątek kwitnienia200
Malina jesiennaPoczątek kwitnienia120-160
JeżynaPoczątek kwitnienia200
PorzeczkaKwitnienie120-160
Wzrost owoców120-160
Po zbiorach120
Truskawka owocującaPoczątek kwitnienia80-100
Pełnia kwitnienia80-100
Warzywa gruntoweOd 2-3 tygodni po wysadzeniu lub wschodach; 2-3 krotnie co 2-3 tygodnie80-240
Warzywa pod osłonami4-6 krotnie przy zapotrzebowaniu na azot i wapń1,5-2,5 l/100 m2
Pomidor2 tygodnie po posadzeniu120-160
4 tygodni po posadzeniu120-160
OgórekFaza 3-4 liści właściwych120
Cebula zwyczajna2-3 tygodnie po wschodach120-160
Początek czerwca120-160
Seler korzeniowy3-4 tygodnie po posadzeniu120-160
PietruszkaFaza 3-6 liści właściwych120-160
MarchewFaza 3-6 liści właściwych120-200
Kapusta głowiasta3 tygodnie po posadzeniu120
5 tygodni po posadzeniu120
Kapusta pekińska5 tygodni po posadzeniu120-160
7 tygodni po posadzeniu120-160
Kalafior4-5 tygodni po posadzeniu200
Brokuł4-5 tygodni po posadzeniu160
Burak ćwikłowy2 tygodnie po wschodach120-160
6 tygodni po wschodach120-160

Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%. Nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B jest oferowany w pojemnikach wykonany z HDPE o pojemności 20 l, 1000 l.

AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

 

Przechowywanie pojemników 20 l:
Przechowywanie pojemników 1000 l:

 

Środki ostrożności i zagrożenia
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1737/1_5_nmedium.jpg

Sezon na choinkę

Może być duża lub mała, żywa lub sztuczna, zielona lub kolorowa.

Z kraju
upload/newsy/6333/vegetable-6979996-1280_nmedium.jpg

W 2022 roku produkcja ziemniaków w Kazachstanie wzrosła o prawie 12%

W Kazachstanie obserwuje się wzrost wielkości zbiorów wszystkich rodzajów warzyw w sezonie 2022, w szczególności produkcja ziemniaków zwiększyła się o 11,9%.

Warzywa
Kukurydza
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Kukurydza/images/notowania/box/spadek.png
-0,7%
1681
na targowiskach
>>>