Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe

Polist®

N 18
Formuła nawozu:
N 18
Producent:
Grupa Azoty Police
Klasa ziarnowa:
x
Gęstość nasypowa:
1,12 kg/dm3
N (azot całkowity):
18% wagowych, czyli 20,6% objętościowych (206 g N/l)
N (azot amonowy):
x
N (azot azotanowy):
x
N (azot amidowy)
18,0%
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

Polist jest płynnym, uniwersalnym nawozem azotowym przeznaczonym do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin. Nawóz ten zaleca się stosować we wszystkich gatunkach roślin uprawnych: zbożach ozimych i jarych, rzepaku ozimym, kukurydzy, ziemniakach, użytkach zielonych, a także w uprawie roślin warzywniczych i sadowniczych.
Polist to wodny roztwór mocznika, który jest bardzo szybko pobierany przez liście. Występujący w tkankach naturalny enzym ureaza przekształca go do form, które są wykorzystywane przez roślinę.

Polist to:
• Uniwersalne źródło azotu, odpowiednie na każde pole
• Możliwość stosowania w szerokim przedziale czasowym, począwszy od wczesnych faz rozwojowych
• Płynna formuła ułatwiająca sporządzanie cieczy roboczej oraz równomierną aplikację nawozu

Właściwości i skład Polistu

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 18
Gęstość: 1,12 kg/dm3

Azot N całkowity: 18% wagowych, czyli 20,6% objętościowych (206 g N/l)
Azot N amidowy: 18,0%

Składniki produktu
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Korzyści ze stosowania

• Zwiększenie i poprawa jakości plonu dzięki możliwości szybkiego uzupełnienia składnika pokarmowego
• Wysoka efektywność działania przy stosunkowo małej ilości składnika
• Równomierne rozmieszczenie azotu na powierzchni liści roślin uprawnych
• Zwiększenie przepuszczalności kutykuli i lepsze pobieranie innych składników stosowanych w jednym zabiegu

Przeznaczenie i stosowanie Polistu

Polist to nawóz uniwersalny przeznaczony do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin.

Orientacyjne dawki nawozu Polist w l/ha

UprawaFaza rozwojowa roślinyDawka nawozu (l/ha)Ilość cieczy użytkowej (l/ha)Dawka azotu (kg N/ha)
Zbożajesieńod fazy 3 liści*10-20200-3002-4
wiosnafaza krzewienia20-30200-3004-6
faza strzelania w źdźbło20200-3004
faza kłoszenia10200-3002
Rzepak ozimyjesieńfaza 4-6 liści10-20150-2002-4
wiosnafaza początku wydłużania pędu głównego20-30200-3004-6
faza zielonego pąka20200-3004
faza żółtego pąka10-15200-3002-3
faza kwitnienia (przed opadaniem pierwszych płatków kwiatowych)**10200-3002
Kukurydzaod fazy 4-6 liści (zabieg co 6-8 dni, łącznie 2-3 zabiegi)10-20200-3002-4
Ziemniakod fazy zwarcia roślin w międzyrzędziach, do fazy formowania jagód (zabieg co 7-10 dni)10-20200-3002-4
Użytki zielonewczesna wiosna30-40300-4006-8
po zbiorze pokosu/po wypasiełąki: 8-10 dni po skoszeniu30-40300-4006-8
pastwiska: 5-6 dni po wypasie30-40300-4006-8

* tylko na słabych stanowiskach
** tylko na plantacjach dobrze rozwiniętych, które rokują wysokim plonem, powyżej 4 t/ha

• Wysokość dawek i terminy aplikacji Polistu należy ustalić w oparciu o zapotrzebowanie roślin na azot i kondycję roślin.
• Należy stosować bezpieczne dla roślin stężenia roztworu.
• Polist najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin.
• Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia).
• Zabieg nawożenia dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej.
• Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Instrukcja sporządzania cieczy użytkowej
1. Przystępując do sporządzenia cieczy użytkowej należy:
2. Ustalić odpowiednią ilość wody i Polistu.
3. Do zbiornika opryskiwacza wlać ½-⅔ ustalonej ilości wody.
4. Produkt wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza (przy włączonym mieszadle).
5. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Następnie zbiornik uzupełnić wodą do założonej ilości.
7. Ciecz należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.
8. Po pracy zbiornik opryskiwacza należy dokładnie wymyć.

Istnieje możliwość dodania siarczanu magnezu siedmiowodnego w stężeniu nie wyższym niż 5%, a w przypadku siarczanu magnezu jednowodnego w stężeniu nie wyższym niż 3% w cieczy roboczej.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie

Polist jest oferowany w oznakowanych pojemnikach 1000 l.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i nie podlega przepisom transportowym ADR, RID i IMDG. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego. Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.


Przechowywanie pojemników 1120 kg/1000 l:


Środki ostrożności i zagrożenia
Unikać kontaktu roztworu ze skorą, oczami i z odzieżą.
Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne, ochronę oczu. W przypadku dostania się do oczu, przemyć dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1736/zdjecie-bedzie-pelne-spektrum-uszkodzen-zimowych-renata-struzik-grupa-azoty-png_nmedium.jpg

Będzie pełne spektrum uszkodzeń zimowych?

Tegoroczna zima zaskoczyła chyba wszystkich, nie tylko kierowców i drogowców.

Z kraju
upload/newsy/6348/rape-3357052-1280_nmedium.jpg

Cena rzepaku zmalała o 3,2%

W dniach od 27 listopada do 4 grudnia bieżącego roku cena rzepaku zmniejszyła się o 102 zł/t. Odnotowano spadek cen śruty rzepakowej i oleju rzepakowego rafinowanego.

MRiRW
Jęczmień
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Jęczmień
+0,2%
1489
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
>>>