Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe

Saletrzak 27N

N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4,5)
Formuła nawozu:
N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4,5) / 27 (+4,6 +2,7)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Klasa ziarnowa:
Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa:
1,00-1,02 kg/dm3
N (azot całkowity):
27%
N (azot amonowy):
13,5%
N (azot azotanowy):
13,5%
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
6,5% (4,6% Ca)
MgO (całkowity):
4,5% (2,7% Mg)
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

Saletrzak 27N jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Saletrzak 27N to:
• Obecność azotu w dwóch formach: szybko dostępnej azotanowej i działającej wolniej amonowej
• Dobre rozwiązanie na gleby o niskim odczynie
• Możliwość aplikacji azotu w pierwszej wczesnowiosennej dawce

Właściwości i skład Saletrzaku 27N
PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4,5) / 27 (+4,6 +2,7)
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 1,00-1,02 kg/dm3

Azot N całkowity: 27%
Azot N azotanowy: 13,5%
Azot N amonowy: 13,5%

Tlenek wapnia CaO całkowity: 6,5% (4,6% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 2,5% (1,8% Ca)

Tlenek magnezu MgO całkowity: 4,5% (2,7% Mg)

Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 1,3% (0,8% Mg)

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Dolomit (CAS 16389-88-1)

Korzyści ze stosowania
• Zwiększenie i poprawa jakości plonu
• Dobry rozwój systemu korzeniowego
• Wspomaganie rozwoju roślin dzięki wczesnej aplikacji wapnia i magnezu
• Zmniejszenie ryzyka zakwaszenia gleby

Przeznaczenie i stosowanie Saletrzaku 27N
Saletrzak 27N to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu Saletrzak 27N w kg/ha

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednieduże i bardzo duże
Pszenica ozima330-370410-440480-520
Zboża jarepszenica jara300-370410-440480-520
jęczmień jary150-220260-330370-410
Rzepak ozimy520-550590-630670-700
Burak cukrowy*300-370410-480520-630
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*370-440480-520550-630
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*300-370410-480520-550

*bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. W zależności od potrzeb dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Podpowiadamy jak stosować Saletrzak 27N pod:
pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, pszenica jara, kukurydza

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Saletrzak 27N jest oferowany w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 i 600 kg.

Saletrzak 27N należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR. Nie wolno przewozić razem z materiałami łatwopalnymi.

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500, 600 kg:


U producentów rolnych niedopuszczalne jest składowanie z innymi nawozami.

Środki ostrożności i zagrożenia
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1732/brodowska-marzena-zalety-rsm-grudzien-2022-05-12-2022-r_nmedium.jpg

Zalety RSM

RSM stanowi mieszaninę saletry amonowej i mocznika, w której zawartość azotu wynosi 28, 30 i 32%.

Nawożenie
upload/newsy/6406/wheat-4315211-1280_nmedium.jpg

Ceny zbóż są mocno zróżnicowane

W dniach od 25 grudnia 2022 roku do 1 stycznia bieżącego roku zaobserwowano zróżnicowanie cenowe polskich zbóż. W tym największe obniżki dotknęły pszenżyto, a zwyżki kukurydza. Również droższa była w tym czasie pszenica.

MRiRW
Pszenżyto
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Pszenżyto/images/notowania/box/spadek.png
-1,2%
2855
na targowiskach
>>>