Content

Nawozy

Dolistne nawozy specjalistyczne

Azoplon Opti Saletra wapniowa bez boru

N(CaO) 8,5(17)
Formuła nawozu:
N(CaO) 8,5(17)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Klasa ziarnowa:
nie dotyczy (roztwór)
Gęstość nasypowa:
1,47-1,5 kg/dm3
N (azot całkowity):
min 8%
N (azot amonowy):
max 1%
N (azot saletrzany):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
17%
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x
Numer PKWiU:
20.15.3
Numer CN
x
Kup nawóz


Azoplon Opti Saletra wapniowa 8,5N (17CaO)

Opis produktu

AZOPLON OPTI Roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) to w pełni rozpuszczalny w wodzie, specjalistyczny nawóz azotowo-wapniowy.

Przeznaczenie i stosowanie

Po rozcieńczeniu wodą stosuje się go do nawożenia warzyw, drzew owocowych i roślin ozdobnych. Może być stosowany dolistnie, doglebowo lub do fertygacji, w uprawach pod osłonami, uprawach polowych oraz sadach. Zaleca się wykonywanie oprysków roztworem o odpowiednim stężeniu na zdrowe i suche rośliny. Nie należy stosować po deszczu oraz podczas upalnej pogody.

Korzyści zastosowania

zwiększenie zdolności przechowalniczych plonu,
bogate źródło zarówno azotu jak i wapnia w dokarmianiu dolistnym,
wysoka przyswajalność przez uprawy, szczególnie w okresie owocowania.

Pakowanie i transport

Pojemniki wykonane z polietylenu o pojemnościach 5dm3, 20dm3, 600dm3 oraz 1000dm3.

Przechowywanie

Składowanie 24 miesięce od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powyżej –5C, chronić przed nasłonecznieniem oraz mrozem. Pojemniki z zawartością do 30 dm3 można składować maksymalnie w dwóch warstwach.

Pojemniki z zawartością powyżej 30 dm3 należy składować w jednej warstwie.

Środki ostrożności

H302: Działa szkodliwie po połknięciu
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P330: Wypłukać usta.
P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Zalecane dawki

UprawaTermin stosowaniaDawka nawozu (l/ha)Zalecany zakres stężeń (%)
Drzewa i krzewy owocowe4-8 razy w odstępach 2 tygodniowych po wykształceniu zawiązków owocowych4 – 80,5 – 0,8
Szkółki ozdobne, owocowe i leśneinterwencyjnie 2-3 razy w odstępach 2 tygodniowych4 – 80,5 – 0,8
Truskawki owocujące2-3 razy w odstępach tygodniowych w fazie wiązania i wyrastania owoców3 – 40,3 – 0,4
Poziomki2-3 razy w odstępach tygodniowych w fazie wiązania i wyrastania owoców3 – 40,3 – 0,4
Warzywa polowe3-4 razy w odstępach 2 tygodniowych od fazy 2. liścia2 – 40,4 – 0,8
Uprawy szklarniowew odstępach 2 tygodniowych (cały okres wzrostu roślin)2 – 60,5 – 1,0
Uprawy rolnicze3-4 razy (wczesne fazy rozwojowe)2 – 60,4 – 1,3
FERTYGACJA
Rośliny ogrodnicze pod osłonami i w gruncieco 5 – 7 dni0,2 – 1,50,05 – 0,15

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1344/news-1-zdjecie_nmedium.jpg

Dlaczego warto stosować nawozy naturalne i organiczne?

Do nawozów naturalnych zalicza się odchody zwierząt, obornik, gnojówkę i gnojowicę, stosowane do użyźniania gleb i nawożenia roślin.

Nawożenie
upload/newsy/5514/avocados-5956761-1280_nmedium.jpg

Produkcja awokado w Meksyku spadnie o 8%

Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), produkcja awokado w Meksyku w sezonie 2021/2022 zmniejszy się o 8% do 2,33 mln ton.

Owoce
Żyto
piątek, 5 Listopad 2021
Ikonka Żyto
+2%
803
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0