Content

Nawozy

Doglebowe nawozy wieloskładnikowe

Amofoska® 4-10-22 CORN

NPK (Ca, S) 4-10-22 (+14 +14) z mikroskładnikami
Formuła nawozu:
NPK (Ca, S) 4-10-22 (+14 +14) / 4-4,4-18,3 (+10 +5,6) z mikroskładnikami
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o.
Klasa ziarnowa:
Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa:
1,10-1,20 kg/dm3
N (azot całkowity):
4%
N (azot amonowy):
4%
N (azot azotanowy):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
10% (4,4% P)
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
4% (1,7% P)
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
22% (18,3% K)
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
14% (10,0% Ca)
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
14% (5,6% S)
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

Amofoska 4-10-22 corn jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.


Amofoska 4-10-22 corn to:

• Synergia składników pokarmowych, gwarantująca właściwe odżywienie roślin
• Obecność wapnia, siarki i cynku wspomagających rozwój roślin
• Obecność boru niezbędnego do prawidłowej budowy ścian komórkowych i wysokiej odporności mechanicznej roślin

Właściwości i skład Amofoski 4-10-22 corn

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Ca, S) 4-10-22 (+14 +14) / 4-4,4-18,3 (+10 +5,6) z mikroskładnikami
Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,20 kg/dm3

Azot N całkowity: 4%
Azot N amonowy: 4%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 10% (4,4% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 4% (1,7% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 6% (2,6% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalnego w kwasie mrówkowym: 8% (3,5% P)

Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 22% (18,3% K)

Tlenek wapnia CaO całkowity: 14% (10,0% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 5% (3,6% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 14% (5,6% S)
Bor B rozpuszczalny w wodzie, sód+: 0,10%
Cynk Zn rozpuszczalny w wodzie, siarczan2- (VI): 0,20%

Składniki produktu
CMC 1 – Superfosfat (CAS 8011-76-5)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Korzyści ze stosowania

• Zwiększenie i poprawa jakości plonu
• Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe
• Wysoka efektywność nawożenia (synergizm pierwiastków)
• Silny system korzeniowy
• Właściwy rozwój plantacji od wschodów roślin do ich zbioru

Przeznaczenie i stosowanie Amofoski 4-10-22 corn

Amofoska 4-10-22 corn to nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Amofoska 4-10-22 corn w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

RoślinaPoziom plonowania
średniwysoki
Zboża ozime200-350400-500
Zboża jare200-350400-500
Rzepak ozimy300-400450-550
Kukurydza300-400450-500
Burak cukrowy*300-400450-550
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*200-350400-500
Rośliny pastewne250-300350-400
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)250-300350-450

*bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Amofoska 4-10-22 corn jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Amofoskę 4-10-22 corn należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:


Środki ostrożności i zagrożenia
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273: Unikać dostania się do środowiska wodnego.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1742/323574513-475838804714688-268752428441301491-n_2_nmedium.jpg

Okrywa śnieżna – bariera termiczna, która może pomóc ale i zaszkodzić roślinom

Na Lubelszczyźnie coraz częściej rezygnuje się z uprawy zbóż jarych.

Ciekawostki
upload/newsy/6342/grapes-5657691-1280_nmedium.jpg

Uzbekistan wyeksportował rekordową ilość winogron stołowych

Sezon na eksport świeżych winogron stołowych do Uzbekistanu rozpoczął się w czerwcu tego roku odmianami wcześnie dojrzewającymi, tj. około tydzień wcześniej niż w zeszłym roku.

Owoce
Pszenica
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Pszenica/images/notowania/box/spadek.png
-1,6%
1608
na targowiskach
>>>