Content

Nawozy

Wieloskładnikowe

POLIDAP® TYTAN

NP(S) 12-40-(12)
Formuła nawozu:
NP(S) 12-40-(12)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Klasa ziarnowa:
Gęstość nasypowa:
0,9-1,0 kg/dm3
N (azot całkowity):
12%
N (azot amonowy):
12%
N (azot saletrzany):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
40%
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
30%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
12%
Mikroskładniki:
x
Numer PKWiU:
20.15.74.0
Numer CN
3105 59 00

Opis produktu

Nawóz granulowany, szare, równomierne granulki nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. POLIDAP® TYTAN zawiera 12% azotu (N) w formie amonowej i 40% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a 30% rozpuszczalnego w wodzie. POLIDAP® TYTAN zawiera 12% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIDAP® TYTAN zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP® TYTAN przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIDAP® TYTAN można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonu jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Stosowanie POLIDAPU® TYTAN z dodatkiem mikroskładnika - tytanu (Ti) zwiększa aktywność wiele procesów życiowych roślin, a więc sprawność metabolizmu, czyli witalność roślin. Nawóz ten zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

Pakowanie i transport

POLIDAP® TYTAN jest pakowany:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. POLIDAP® TYTAN nie jest klasyfikowany, to znaczy nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, na przykład RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. w ramach serwisu oferują fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

Zalecane dawki POLIDAPU® TYTAN w kg/ha*

RoślinaZasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niskaśrednia1wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare - na każdą 1 t ziarna30+40 kg K220+25 kg K15+15 kg K
Rzepak - na każdą 1 t nasion60+90 kg K45+65 kg K30+50 kg K
Grochy, bobik, łubiny - na każdą 1 t nasion50+60 kg K40+40 kg K20+25 kg K
Ziemniak na oborniku3 - na każde 10 t bulw40+65 kg K20+45 kg K10+20 kg K
Ziemniak bez obornika - na każde 10 t bulw55+90 kg K40+75 kg K20+45 kg K
Burak cukrowy bez obornika - na każde 10 t korzeninie uprawiać40+80 kg K25+50 kg K
Kukurydza na silos na oborniku - na każde 10 t zielonej masy30+40 kg K20+28 kg K12+12 kg K
Kukurydza na ziarno - na każdą 1 t ziarna44+50 kg K35+40 kg K13+25 kg K
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy42+80 kg K32+65 kg K20+35kg K
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi - na każde 10 t zielonej masy50+60 kg K40+50 kg K25+35 kg K

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIDAPU® TYTAN, na przykład plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas, zaleca się stosować 32 kg POLIDAPU® TYTAN i 25 soli potasowej na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 160 kg/ha POLIDAPU® TYTAN i 125 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 - kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 - zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i buraka 35 t/ha.

Karta Charakterystyki:

nawozy.grupaazoty.com

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1021/brodowska-marzena-news-28-04-2019r_nmedium.jpg

Zwiększ odporność rzepaku na choroby i patogeny stosując nawożenie siarką

Rzepak narażony jest na zachwaszczenie, żerowanie szkodników oraz porażenie patogenami grzybowymi.

Rośliny oleiste
upload/newsy/3707/vegetables-2977891-1280_nmedium.jpg

Spożycie owoców i warzyw w Hiszpanii

Konsumpcja świeżych owoców i warzyw w hiszpańskich gospodarstwach domowych zmalała o 0,5% w porównaniu z poprzednim rokiem, tym samym osiągając 7,1 mln kg.

Unia Europejska
Żyto
czwartek, 16 Maj 2019
Ikonka Żyto
+1,3%
719
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.