Content

Nawozy

Doglebowe nawozy wieloskładnikowe

Super fos dar 40®

P (Ca, S) 40 (+30 +5) z mikroskładnikami
Formuła nawozu:
P (Ca, S) 40 (+30 +5) / 17,4 (+21,5 +2) z mikroskładnikami
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o.
Klasa ziarnowa:
Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa:
1,10-1,30 kg/dm3
N (azot całkowity):
x
N (azot amonowy):
x
N (azot azotanowy):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
40% (17,4% P)
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
24% (10,5% P)
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
30% (21,5% Ca)
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
5% (2,0% S)
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

Super fos dar 40 jest wysokoskoncentrowanym nawozem polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Super fos dar 40 to:
• Wysoka koncentracja składników pokarmowych
• Doskonałe źródło dostępnego dla roślin fosforu
• Obecność wapnia i siarki wspomagających rozwój roślin
• Możliwość stosowania na wszystkich rodzajach gleb

Właściwości i skład Super fos daru 40

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: P (Ca, S) 40 (+30 +5) / 17,4 (+21,5 +2) z mikroskładnikami
Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,30 kg/dm3

Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 40% (17,4% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 24% (10,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 26% (11,3% P)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 30% (21,5% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 12% (8,6% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 całkowity: 5% (2,0% S)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 3% (1,2% S)
Cynk Zn całkowity: 0,02%


Składniki produktu

CMC 1 – Superfosfat wzbogacony (CAS 65996-95-4)

Korzyści ze stosowania

• Prawidłowy wzrost roślin
• Wysoka jakość plonu
• Duży system korzeniowy zapewniający optymalne pobieranie składników pokarmowych z gleby
• Wzrost zawartości fosforu w glebie

Przeznaczenie i stosowanie Super fos daru 40

Super fos dar 40 to nawóz do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Super fos dar 40 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

RoślinaPoziom plonowania
średniwysoki
Zboża ozime150-200200-220
Zboża jare150-180180-200
Rzepak ozimy180-200200-220
Kukurydza180-200150-200
Burak cukrowy*180-200200-250
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*150-180200-220
Rośliny pastewne150-180180-200
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)150-180200-220

*bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W uprawach jarych i na użytkach zielonych stosować jesienią i/lub wczesną wiosną.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Super fos dar 40 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Super fos dar 40 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg


Środki ostrożności i zagrożenia
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1736/zdjecie-bedzie-pelne-spektrum-uszkodzen-zimowych-renata-struzik-grupa-azoty-png_nmedium.jpg

Będzie pełne spektrum uszkodzeń zimowych?

Tegoroczna zima zaskoczyła chyba wszystkich, nie tylko kierowców i drogowców.

Z kraju
upload/newsy/6325/cherries-4168816-1280_nmedium.jpg

Turcja dostarcza wiśnie do 76 krajów świata

Tureccy producenci wiśni skierowali swoje wysiłki na opracowanie nowych, lepszych odmian.

Owoce
Kukurydza
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Kukurydza/images/notowania/box/spadek.png
-0,7%
1681
na targowiskach
>>>