Content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu nawozy.eu

Zachowanie poufności Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Chcielibyśmy poinformować Państwa o tym w jaki sposób chronimy Państwa prywatność w zawiązku z korzystaniem z portalu nawozy.eu. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) kompleksowo opisuje sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa związane z tym przetwarzaniem.


Niniejsza Polityka prywatności skierowana jest do osób fizycznych, które:

 • zamierzają udzielić lub udzieliły Współadministratorom (w znaczeniu nadanym poniżej) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, w tym w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym wiadomości e-mail) oraz marketingu telefonicznego (wiadomości SMS);
 • chcą zarejestrować się jako użytkownicy w serwisie internetowym www.nawozy.eu lub
 • przekazują swoje dane osobowe na stronie internetowej https://www.nawozy.eu w celu kontaktu ze Współadministratorami, zgłoszenia im zapytania, reklamacji, odwołania itd.

(dalej „Państwo”).


1) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, iż Współadministartorami Państwa danych osobowych są następujące spółki z Grupy Azoty:


 • Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, o kapitale zakładowym 495 977 420 PLN i kapitale wpłaconym 495 977 420 PLN, posiadającą NIP 873-000-68-29, REGON 850002268,

 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn – Koźle, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008993, o kapitale zakładowym 285.064.300 PLN i kapitale wpłaconym 285.064.300 PLN, posiadającą NIP 749-00-05-094, REGON 530544497,

 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, o kapitale zakładowym 750.000.000 PLN i kapitale wpłaconym 750.000.000 PLN, posiadającą NIP 851-02-05-573, REGON 810822270,

 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011737, o kapitale zakładowym 191 150 000,00 PLN i kapitale wpłaconym 191 150 000,00 PLN, posiadającą NIP 716-00-01-822, REGON 430528900,

 • Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033530, o kapitale zakładowym 59 003 400, 00 zł, posiadającą NIP 583-00-01-675, REGON 190572447,

(łącznie „Współadministratorzy”).


2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą:


 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również cofnięcia zgód, które zostały udzielone przed rozpoczęciem stosowania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  Celem rejestracji przez Państwa w serwisie internetowym https://www.nawozy.eu jest uzyskanie od Współadministratorów dostępu do treści informacyjnych dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników serwisu, a więc zawarcie umowy o korzystanie z serwisu internetowego https://www.nawozy.eu. Współadministratorzy oferują Państwu możliwość pełnego dostępu do bazy wiedzy o nawozach i nawożeniu, metodach uprawy roślin, jak również prognozy pogody, multimediów, autorskich opracowań, notowań cen płodów rolnych oraz czatu i możliwości zadawania pytań do ekspertów.


 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współdministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną, Współadministratorzy zanalizowali ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności oraz środki przyjęte w celu ochrony danych osobowych.

  Przykładem uzasadnionych interesów Współadministratorów są:

  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  • marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej);
  • wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych;
  • obsługa zapytań i reklamacji;
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania od niezarejestrowanych użytkowników serwisu internetowegohttps://www.nawozy.e u;
  • wewnętrzne cele administracyjne Współadministratorów, w tym cele statystyczne.
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
 • Dotyczy to np. sytuacji udostępnienia Państwa danych na żądanie właściwych organów państwowych lub sądów.


3) Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie Państwa danych osobowych:


 • dane identyfikacyjne podane przez Państwa w formularzu dot. przesyłania newslettera, tj. adres e-mail;
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail;
 • dane podawane przez Państwa w trakcie zakładania konta użytkownika w serwisie internetowym https://www.nawozy.eu, tj. adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, płeć, rok urodzenia, numer telefonu, zdjęcie, dane dotyczące gospodarstwa, zużycia nawozów, produkcji roślinnej oraz innej produkcji;
 • inne dane podawane przez Państwa w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://www.nawozy.eu.

4) Współadministratorzy zbierają Państwa dane osobowe wymienione w pkt 3 powyżej bezpośrednio od Państwa


5) W związku z prowadzoną przez Współadministratorów działalnością, Państwa dane osobowe mogą być powierzane i udostępniane następującym Podmiotom:


 • administratorowi strony internetowej https://www.nawozy.eu;
 • dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych;
 • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów;
 • firmom kurierskim i operatorom pocztowym.

6) W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Państwa dane zostaną usunięte wraz z momentem cofnięcia zgody.


7) Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:


Nazwa celu przetwarzania Opis celu przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania
Marketing bezpośredni produktów i usług Współadministratorów Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Współadministatorów w postaci wysyłania newsletterów, informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym e-maili) oraz wiadomości SMS Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Do momentu wycofania zgody
Marketing „tradycyjny” Wysyłanie użytkownikom serwisu internetowego www.nawozy.eu materiałów reklamowych w formie listownej Uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Okres, przez jaki Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe dla innych celów
Obsługa reklamacji i zapytań Obsługa reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego www.nawozy.eu zgłoszonych przez użytkowników, a także innych zapytań Uzasadnione interesy Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wykonywanie umowy przez Współadministartorów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Okres, przez jaki Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe dla innych celów lub okres trwania umowy
Wewnętrzne cele administracyjne Współadministratorów, w tym cele statystyczne Sporządzanie statystyk na podstawie zebranych danych osobowych Uzasadnione interesy Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Okres, przez jaki Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe dla innych celów
Zawarcie i wykonanie umowy Zawarcie i wykonanie umowy ze Współadministratorami w zakresie korzystania przez Państwa z serwisu www.nawozy.eu Zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Okres trwania umowy
Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Ustalanie lub dochodzenie przez Współadministratorów roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami Uzasadnione interesy Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Do momentu przedawnienia roszczeń, czyli co do zasady nie dłużej niż 6 lat

8) Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • żądania przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Współadministratorzy ustalili, na podstawie łączącej ich umowy o współadministrowaniu, której zasadnicza treść dostępna jest na stronie internetowej https://nawozy.eu/ochronadanychosobowych.html , że punktem kontaktowym w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest Grupa Azoty S.A.


Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres: ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, wraz z dopiskiem „nawozy.eu”, wysyłając e-mail na adres inspektora ochrony danych Grupy Azoty S.A.: IOD.tarnow@grupaazoty.com lub wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.nawozy.eu/kontakt.html .


9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.


10) Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Współadministratorów jest dobrowolne, ich niepodanie może jednak prowadzić do (w zależności od tego w jakim celu są one zbierane):

 • niemożności prowadzenia przez Współadministratorów marketingu bezpośredniego wobec Państwa,
 • niemożności odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie lub reklamację,
 • niemożności zarejestrowania się w serwisie internetowym https://www.nawozy.eu.

10. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Współadministratorów w kontaktach z Państwem.

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1342/zd-artykul_nmedium.jpg

Rola magnezu w żywieniu roślin

Magnez jest jednym z podstawowych składników pokarmowych roślin. Rośliny pobierają ten pierwiastek w ciągu całego okresu wzrostu, lecz najintensywniej w czasie przyrostu masy zielonej.

Nawożenie
upload/newsy/5596/oats-field-2717504-1280_nmedium.jpg

Owies paszowy droższy o 8,8%

W dniach od 14 do 21 listopada bieżącego roku zaobserwowano wzrost większości cen polskich zbóż. W tym największe zwyżki dotknęły owies paszowy, a obniżki jęczmień paszowy. Również droższa była w tym czasie pszenica i kukurydza.

MRiRW
upload/nawozenie/4/rzepak_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Rzepak ozimy
Prawidłowy rozwój rośliny jesienią decyduje o możliwościach jej plonowania
0