Content

Leksykon nawożenia

Odczyn gleby

Metody pomiaru odczynu gleby - polowe i laboratoryjne badanie odczynu

Ilość wyświetleń1888 wyświetleń

Do polowego badania pH gleby służy tzw. płytka Helliga. To najprostsze, jednak – co zaskakujące – nie najpopularniejsze urządzenie, którym możemy zbadać odczyn gleby bezpośrednio na polu. Płytka składa się z zagłębienia, rowka oraz skali pH, wyrażonej kolorami od czerwonego do ciemnozielonego (zakres pH od 4 do 8). W zagłębieniu umieszcza się próbkę gleby plastikową łopatką (nie palcami!), którą następnie zwilża się specjalnym odczynnikiem (indykatorem), tak aby cała próbka była nim zalana. Po odczekaniu 1–3 minut indykator zmienia barwę. Następnie płytkę należy przechylić, by płyn wypełnił rowek, nad którym znajduje się skala z kolorami. Porównanie barw płynu i skali daje przybliżony wynik pH.

Metoda potencjometryczna polega na badaniu pH gleby poprzez pomiar siły elektromotorycznej ogniwa (obwodu) utworzonego z elektrody wskaźnikowej i porównawczej, a więc różnicy pomiędzy potencjałami tych dwóch elektrod. W skrócie chodzi o umieszczenie w roztworze glebowym (zawiesinie) elektrod, a przepływ prądu pomiędzy nimi wskazuje wartość pH. Im więcej jonów wodorowych w takim roztworze, tym przepływ jest lepszy, a pH niższe. 

 
Jeżeli pole, na którym chcemy zbadać odczyn wykazuje dużą zmienność pH, z każdego obszaru należy pobrać osobną próbkę do badań. Jedna próbka gleby nie powinna pochodzić z obszaru większego niż 4 ha. Próbki należy opisać według schematu, gwarantującego łatwe przypisanie do danej działki czy fragmentu pola. Jeśli z jednej działki rolnej pobrano kilka próbek, warto to odnotować także na załączniku graficznym
 


Badanie tą metodą przeprowadza się w warunkach polowych lub laboratoryjnych. Proste urządzenia polowe zbudowane są z pojedynczego lub podwójnego szpikulca, składającego się z dwóch elektrod, połączonego z obudową zawierającą skalę. Jeśli gleba jest wilgotna, pomiaru można dokonać bezpośrednio w niej. Jeśli natomiast jest przesuszona, wtedy pobiera się jej próbkę do pojemnika i zwilża wodą destylowaną.

Urządzenia te nie są jednak zbyt dokładne i mogą dawać błędne odczyty, co zresztą może sugerować ich niska cena (od kilkunastu złotych za urządzenie). Stosując je, nigdy nie powinno się bazować tylko na jednym czy nawet kilku pomiarach odczynu, a przynajmniej na kilkunastu. Jeśli już mamy takie urządzenie, warto je niejako skalibrować z glebą o wzorcowym pH zbadanym laboratoryjnie i oszacować granicę błędu pomiaru.

Pomiar pH metodą potencjometryczną wykonamy też w laboratorium. W tym celu należy pobrać z pola próbkę gleby, do której dodaje się wodę destylowaną lub roztwór KCl w stosunku 1 : 2,5. Przed dodaniem do gleby płynu jest ona przesiewana, by pozbyć się resztek roślin, kamieni czy innych zanieczyszczeń, mogących zakłócić badanie. Pomiar taki trwa dość długo, przynajmniej jedną, dwie godziny, ale kosztuje od kilku złotych za próbkę. Jest on najdokładniejszy i na jego podstawie można najlepiej określić potrzeby wapnowania danej gleby.

Ze względu na szybkość otrzymywanego wyniku i akceptowalną dokładność najpowszechniejsze wśród rolników jest badanie pH pehametrem Helliga, który jest dodatkowo stosunkowo tani. Cały zestaw (płytka + odczynnik) kosztuje nawet poniżej 20 zł.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Leksykon nawożenia

Zbiór podstawowych i praktycznych informacji o nawożeniu

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/harmonogram/8/zyto-01-big_nmedium.jpg
Harmonogramy nawożenia

Żyto
upload/newsy/5394/wheat-4437148-1280_nmedium.jpg

Zboże mocno drożeje

W dniach od 8 do 15 sierpnia bieżącego roku zaobserwowano wzrost większości cen polskich zbóż. W tym największe zwyżki dotknęły jęczmień konsumpcyjny, a obniżki jęczmień browarniany. Również droższa była w tym czasie pszenica i kukurydza.

MRiRW
upload/art/1327/fot-news-2_nmedium.jpg

Wyeliminuj konkurencję chwastów już na starcie

Jesień to czas siewu ozimin, warto więc już od samego początku zapewnić roślinom możliwie najlepsze warunki do wzrostu.

Rośliny
Żyto
czwartek, 30 Wrzesień 2021
Ikonka Żyto
+2,7%
786
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0