Content

Leksykon nawożenia

Odczyn gleby

Odczyn gleby a materia organiczna - bogaty skład próchnicy glebowej

Ilość wyświetleń1671 wyświetleń

Dość często błędnie utożsamia się materię organiczną gleb z próchnicą glebową. W rzeczywistości w skład materii organicznej wchodzą wszystkie związki organiczne węgla, występujące w glebie. Głównym składnikiem materii organicznej gleb uprawnych wprawdzie są związki próchniczne (rys. 1.).

Jednakże do materii organicznej, najczęściej oznaczanej laboratoryjnie jako całkowity węgiel organiczny, zalicza się:

  • resztki roślin,
  • korzenie roślin,
  • wydzieliny korzeniowe,
  • organizmy glebowe.

Głównym źródłem próchnicy są resztki pochodzenia roślinnego, podlegające biochemicznym transformacjom, prowadzonym głównie przez dominujące w glebie mikroorganizmy glebowe (bakterie, grzyby) przy udziale mikro-, mezo- i makrofauny glebowej, których rola w tych procesach jest ograniczona jedynie do mechanicznego rozdrabniana resztek pożniwnych (Rys. 2.). 

Rys.1. Materia organiczna - skład materii organicznej w poziomie akumulacyjnym gleby.
Rys.1. Materia organiczna - skład materii organicznej w poziomie akumulacyjnym gleby.
 
Rys.2. Organizmy glebowe - biomasa organizmów glebowych w poziomie akumulacyjnym gleby brunatnej.
Rys.2. Organizmy glebowe - biomasa organizmów glebowych w poziomie akumulacyjnym gleby brunatnej.

W glebach bielicowych (słabych), wytworzonych z piasków, masa organizmów sięga 1–3 t/ha, a w czarnych ziemiach wytworzonych z glin i iłów nawet do 10 t/ha. Procesy te prowadzą do powstania nowych, bezpostaciowych (amorficznych) związków organicznych. Główną masę próchnicy stanowią zmodyfikowane związki pochodzenia roślinnego (alkohole i kwasy fenolowe, produkty utleniania ligniny) oraz substancje nowo powstałe w wyniku biosyntezy bakteryjnej i grzybowej (melaniny, polisacharydy, poliuronidy). Próchnica glebowa (humus) powstaje w wyniku biologicznych procesów transformacji pierwotnej materii organicznej (części roślin obumarłe w czasie wegetacji, resztki pożniwne, korzenie roślin) i wtórnej materii organicznej w formie nawozów organicznych (obornik, kompost, nawozy zielone), biomasy drobnoustrojów i zwierząt (obumarłe ciała i ekskrementy makro- i mezofauny glebowej). Procesy biosyntezy próchnicy nazywa się humifikacją. 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Leksykon nawożenia

Zbiór podstawowych i praktycznych informacji o nawożeniu

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/harmonogram/9/zboza-ozime-01_nmedium.jpg
Harmonogramy nawożenia

Jęczmień ozimy
upload/newsy/5508/oats-5265757-1280_nmedium.jpg

Wzrost cen owsa konsumpcyjnego o 7,4%

W dniach od 3 do 10 października bieżącego roku zaobserwowano wzrost większości cen polskich zbóż. W tym największe zwyżki dotknęły owies konsumpcyjny, a obniżki kukurydzę. Również droższa była w tym czasie pszenica konsumpcyjna, a tańsza pszenica paszowa.

MRiRW
upload/art/1336/fot-m-haliniarz_nmedium.jpg

Jesienne odchwaszczanie zbóż

Rośliny w początkowych fazach rozwojowych są wrażliwe na konkurencyjne oddziaływanie chwastów.

Z kraju
Pszenica
czwartek, 30 Wrzesień 2021
Ikonka Pszenica
+2,4%
1064
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0