Content

Leksykon nawożenia

Odczyn gleby

Odczyn gleby a materia organiczna - próchnica magazynem składników pokarmowych dla roślin

Ilość wyświetleń1507 wyświetleń

Próchnica odpowiada w zależności od zakwaszenia i jej zawartości, za 20–70% całkowitej pojemności sorpcyjnej gleby, na skutek czego silnie wpływa na jej właściwości buforowe. Równocześnie gleby o względnie dużej zawartości próchnicy są ciemniejsze i szybciej się nagrzewają. Ma to szczególne znaczenie dla wiosennej wegetacji roślin. Nawet niewielki wzrost temperatury podłoża ma istotne znaczenie dla dostępności fosforu, którego rozpuszczalność wzrasta wraz ze wzrostem temperatury gleby.

Decydującą rolę w kształtowaniu zdolności sorpcyjnej gleb, czyli zdolności do zatrzymywania w glebie w wyniku przyłączania (wiązania, sorbowania) jonów składników pokarmowych odgrywa próchnica. Jest swoistym magazynem kationów, takich jak:

  • wapń,
  • magnez,
  • potas,
  • mikroelementów (m.in. cynk, molibden, miedź).

Tworzą one kompleksy z grupami karboksylowymi kwasów fulwowych, huminowych oraz humianów. Głównym czynnikiem „wypychającym” kationy pierwiastków pokarmowych z próchnicy jest proces zakwaszania. Jest on efektem nagromadzenia się kationów H+. Źródłem tych kationów są procesy mineralizacji świeżej materii roślinnej, w wyniku czego uwalniany jest dwutlenek węgla, tworząc w fazie wodnej gleb kwas węglowy (H+ + HCO3  ). Istotnym źródłem kationów H+ są procesy utleniania form amonowych (nitryfikacji) do azotanów zarówno z nawozów mineralnych, jak i rozkładu organicznych związków azotu. Również procesy wietrzenia składników mineralnych, a w szczególności mikrobiologiczne procesu utleniania żelaza i manganu są źródłem kationów H+.

Proces zakwaszania związany jest także z pobieraniem kationów zasadowych przez rośliny i wydzielane kationy H+. W wyniku akumulacji kationów H+ następuje uruchomienie toksycznych jonów glinu (Al3+) oraz nadmierna kumulacja jonów manganu (Mn2+). Równolegle w miarę zakwaszania następuje utrata wodochłonności, pogorszenie stosunków powietrzno-wodnych oraz wypłukanie składników pokarmowych do wód gruntowych oraz przyśpieszenie degradacji próchnicy przez drobnoustroje glebowe. Podstawowym sposobem zachowania odpowiednich właściwości próchnicy glebowej jest utrzymanie odpowiedniego odczynu gleb przez regularne wapnowanie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Leksykon nawożenia

Zbiór podstawowych i praktycznych informacji o nawożeniu

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/harmonogram/9/zboza-ozime-01_nmedium.jpg
Harmonogramy nawożenia

Jęczmień ozimy
upload/newsy/5584/mini-cucumbers-2716567-1280_nmedium.jpg

Ukraina po raz pierwszy importuje ogórki szklarniowe z Rosji

Ukraina po raz pierwszy zaczęła importować świeże ogórki z kraju, który był głównym rynkiem zbytu ukraińskich ogórków szklarniowych – Rosji.

Warzywa
upload/art/1354/brodowska-marzena-news-26-12-2021r_nmedium.jpg

Wpływ nawożenia azotanami na rozwój systemu korzeniowego

Zawartość azotu azotanowego w glebie wpływa na rozwój systemu korzeniowego roślin.

Rośliny
Żyto
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Żyto
+4,5%
964
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0