Content

Leksykon nawożenia

Odczyn gleby

Odczyn gleby a materia organiczna - próchnica utrzymuje strukturę gruzełkowatą

Ilość wyświetleń1466 wyświetleń
Materia organiczna po humifikacji przekształca się w próchnicę, która jest odpowiedzialna za tworzenie struktury gruzełkowatej gleby.
Materia organiczna po humifikacji przekształca się w próchnicę, która jest odpowiedzialna za tworzenie struktury gruzełkowatej gleby.

Próchnica glebowa odpowiedzialna jest za strukturę gruzełkowatą gleb, zapewniając korzeniom roślin odpowiednie stosunki powietrzno-wodne. Strukturę gruzełkowatą zapewniają porowate i trwałe kuliste agregaty glebowe, które pod wpływem sił mechanicznych rozpadają się na mniejsze cząstki i nie ulegają rozpyleniu. Decydującym czynnikiem zapewniającym trwałość agregatów glebowych jest próchnica, a szczególną rolę odgrywają kwasy humusowe (próchniczne).

Próchnica wysycana kationami wapnia, magnezu, potasu zapewnia trwałość agregatów glebowych oraz ma duże zdolności wodochłonne. Próchnica glebowa jest również istotnym czynnikiem, warunkującym zatrzymanie wody w poziomie akumulacyjnym gleb (w warstwie ornej). Może ona zatrzymać 3–5-krotnie więcej wody w formie dostępnej dla roślin niż frakcja mineralna.

Wzrost zawartości substancji humusowych w glebie o 0,5% pozwala na zatrzymanie dodatkowo na powierzchni 1 ha około 80 m3 wody (Rys. 5.), co odpowiada około 8 mm z każdego opadu zatrzymanego w warstwie próchnicznej na potrzeby roślin pomiędzy poszczególnymi opadami. Przewidywany średni spadek zawartości materii organicznej na użytkach rolnych do roku 2030 o 0,8%, skutkować będzie na obszarze 18,9 mln ha w Polsce utratą zdolności okresowej retencji wód na poziomie około 245 milionów ton wody, która spływać będzie bezpośrednio do wód powierzchniowych po każdym większym opadzie, powodując erozję wodną oraz wypłukiwanie nawozów. 
Zatrzymanie wody w glebie przez materię organiczną - dodatkowa retencja wody w poziomie 30 cm gleb ornych w zależności od zawartości materii organicznej w glebie (Źródło: Morris, 2004 i inne).
Zatrzymanie wody w glebie przez materię organiczną - dodatkowa retencja wody w poziomie 30 cm gleb ornych w zależności od zawartości materii organicznej w glebie (Źródło: Morris, 2004 i inne).


Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Leksykon nawożenia

Zbiór podstawowych i praktycznych informacji o nawożeniu

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/harmonogram/9/zboza-ozime-01_nmedium.jpg
Harmonogramy nawożenia

Jęczmień ozimy
upload/newsy/5666/flora-3208629-1280_nmedium.jpg

Rosyjskie szklarnie zaspokajają 75% potrzeb krajowego rynku

Według raportu samowystarczalność rosyjskiego rynku produktów szklarniowych w 2021 r. wyniesie 75%, a do 2022 r. liczba ta wzrośnie do 82%. Według ekspertów wielkość produkcji wyrobów szklarniowych w przyszłym roku wyniesie 1 678,4 tys. ton, a w 2023 r. wzrośnie do 1800 tys. ton.

Warzywa
upload/art/1350/brodowska-marzena-substancja-organiczna-w-glebie-grudzien-2021-05-12-2021r_nmedium.jpg

Materia organiczna w glebie

Istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowy wzrost i rozwój roślin jest zawartość materii organicznej w glebie.

Nawożenie
Kukurydza
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Kukurydza/images/notowania/box/spadek.png
-3,3%
1283
na targowiskach
0