Content

Leksykon nawożenia

Odczyn gleby

Odczyn gleby a materia organiczna - utrzymanie i budowanie prawidłowego poziomu próchnicy w glebie

Ilość wyświetleń1641 wyświetleń
Regularne wapnowanie i utrzymanie pH gleby, to nie tylko utrzymanie dostępności składników i likwidacja toksycznego glinu, ale też budowanie wysokiej zawartości próchnicy w glebie.
Regularne wapnowanie i utrzymanie pH gleby, to nie tylko utrzymanie dostępności składników i likwidacja toksycznego glinu, ale też budowanie wysokiej zawartości próchnicy w glebie.

Zmniejszanie dopływu materii organicznej skutkować będzie postępującymi procesami mineralizacji próchnicy, co pociągnie za sobą pogorszenie jakości plonów, obniżenie zdolności sorpcyjnej i retencji wód i zwiększoną podatnością na przesuszenie oraz na erozję wodną i wietrzną. Idealnie byłoby, gdyby co najmniej 1/4 pól corocznie mogła być nawożona obornikiem lub kompostami. Wprowadzona materia organiczna zwraca do gleb szereg składników oraz pozwala na odtwarzanie próchnicy.

Istotnym elementem dbałości o próchnicę gleb jest uprawa w płodozmianie poplonów, przeznaczonych na przyoranie oraz upraw roślin bobowatych. Najważniejszym warunkiem jest regularne wapnowanie w celu uniknięcia procesów zakwaszania. Racjonalne zagospodarowanie słomy, zapewniające odtworzenie zasobów próchnicy w połączeniu z regularnym wapnowaniem w celu zachowaniu jej zdolności produkcyjnych jest wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa.

Rolnicy przez pokolenia budowali żyzność gleb odpowiednimi płodozmianami. Biomasę wywieźć z pola dość łatwo, ale ponowne odbudowanie materii organicznej w glebie to proces złożony i długotrwały. Gospodarka, polegająca na przedkładaniu chwilowych korzyści materialnych uzyskiwanych w efekcie sprzedaży słomy, prowadzi nieuchronnie do degradacji gleb w wyniku zaniedbania odtwarzania próchnicy. Dla rolnika oznacza to w dłuższej perspektywie pozbawianie się wydajnego warsztatu pracy. W przypadku przyorania samych resztek pożniwnych (ściernisko i korzenie), tzw. współczynnik reprodukcji materii organicznej jest ujemny. 

Regularne przyorywanie słomy zapewnia utrzymanie żyzności gleby w efekcie zwiększania poziomu próchnicy, co oznacza poprawę właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleby. Większa zawartość próchnicy podtrzymuje bioróżnorodność organizmów glebowych, jak i zmniejsza podatność gleb na procesy erozyjne oraz zwiększa ich żyzność. Ponadto przyorana słoma zapewnia powrót do gleby składników mineralnych, niezbędnych do rozwoju roślin.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Leksykon nawożenia

Zbiór podstawowych i praktycznych informacji o nawożeniu

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/harmonogram/14/uzytki-zielone-01_nmedium.jpg
Harmonogramy nawożenia

Użytki zielone
upload/newsy/5668/potatoes-6563451-1280_nmedium.jpg

Ukraina zmniejszyła import ziemniaków o jedną trzecią

Import na Ukrainę świeżych lub schłodzonych ziemniaków w 2021 r. osiągnął 42,25 mln USD, czyli trzykrotnie mniej w ujęciu pieniężnym niż w 2020 r.

Warzywa
upload/art/1349/brodowska-marzena-news-05-12-2021r_nmedium.jpg

Nawożenie fosforem a odporność roślin na stresy środowiskowe

Odpowiednie zaopatrzenie roślin w fosfor zwiększa poziom ich tolerancji na czynniki stresowe.

Nawożenie
Żyto
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Żyto
+4,5%
964
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0