Content

Leksykon nawożenia

Odczyn gleby

Rola odczynu w nawożeniu roślin - odczyn gleby a makroskładniki

Ilość wyświetleń3288 wyświetleń

Większość makroskładników dostępna jest dla roślin uprawnych w przedziale pH od 6,5 do 8,5, tzn. przy odczynie od lekko kwaśnego do zasadowego.
Większość makroskładników dostępna jest dla roślin uprawnych w przedziale pH od 6,5 do 8,5, tzn. przy odczynie od lekko kwaśnego do zasadowego.

Większość makroskładników dostępna jest dla roślin uprawnych w przedziale pH od 6,5 do 8,5, tzn. przy odczynie od lekko kwaśnego do zasadowego. Optymalny odczyn gleby dla danego pierwiastka powoduje nie tylko jego lepsze wykorzystanie z nawozów, ale także uruchomienie ze związków trudno dostępnych, znajdujących się już w glebie. Może to spowodować, że wzrośnie zawartość przyswajalnych składników z gleby i możliwe będzie zredukowanie dawek stosowanych nawozów, np. mineralnych.  


Azot

Jako najważniejszy pierwiastek plonotwórczy pobierany jest najefektywniej przez rośliny w przedziale pH 6,5–8,5. W takim odczynie gleby zachodzi w niej najsprawniej proces nitryfikacji, czyli przemiany formy amonowej w formę azotanową, która jest najszybciej pobieraną przez rośliny formą azotu. Istnieje jednak ryzyko, że nadmiar tej formy azotu, której rośliny nie pobiorą, zostanie wymyty poza obszar strefy korzeniowej, skąd nie zostanie pobrana. Poza tym należy pamiętać, że forma azotanowa, pochodząca z nawozów mineralnych czy glebowej nitryfikacji podczas pobierania przez roślinę szybko zakwasza glebę, co z kolei utrudnia jej dostępność. Forma amonowa azotu jest lepiej pobierana przez rośliny preferujące kwaśny odczyn gleby.


Fosfor

Ze względu na odczyn polskich gleb fosfor jest słabo pobierany przez rośliny. Jest dla nich dostępny przy odczynie od obojętnego do zasadowego (pH 7,0–8,0) w formie fosforanów amonu czy potasu. Zbyt wysokie pH gleby powoduje tworzenie się fosforanu wapnia lub magnezu, w których fosfor jest trwale unieruchomiony. Kwaśny odczyn gleby powoduje wiązanie P w fosforanie glinu, co również obniża jego dostępność. 


Potas

Potas jest najlepiej dostępny dla roślin przy pH powyżej 6,5. Gleby kwaśne i bardzo kwaśne są ubogie w potas. Sytuacja pogarsza się dodatkowo na glebach lekkich i bardzo lekkich, podatnych na zakwaszenie. Takie gleby nie zatrzymują (sorbują) potasu, zatem jest on z nich bardzo łatwo wymywany. Wapnowanie gleb sprawia, że kompleks sorpcyjny gleby jest w stanie związać większą liczbę jonów potasu zamiast wodorowych, powodujących zakwaszenie gleby i wymywanie potasu. 


Siarka 

Pierwiastek ten jest pobierany w podobnym przedziale pH, co potas. Jej dostępność również jest mniejsza na glebach lekkich, podatnych na zakwaszenie. Siarka w glebie niemal w całości występuje w formie organicznej. Jej przemianom do formy mineralnej dostępnej dla roślin sprzyja pH powyżej 6,0. Wtedy ten pierwiastek przechodzi do roztworu glebowego i może być pobrany przez rośliny.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Leksykon nawożenia

Zbiór podstawowych i praktycznych informacji o nawożeniu

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/harmonogram/13/burak-01_nmedium.jpg
Harmonogramy nawożenia

Burak
upload/newsy/5634/cotton-4649804-1280_nmedium.jpg

Globalna prognoza zużycia bawełny wzrośnie

Światowe zużycie bawełny w sezonie 2021/22 wzrośnie o prawie 3 procent do rekordowych 124,3 mln bel, ponieważ popyt konsumentów na produkty bawełniane nadal rośnie po skutkach koronawirusa.

Rośliny
upload/art/1354/brodowska-marzena-news-26-12-2021r_nmedium.jpg

Wpływ nawożenia azotanami na rozwój systemu korzeniowego

Zawartość azotu azotanowego w glebie wpływa na rozwój systemu korzeniowego roślin.

Rośliny
Jęczmień
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Jęczmień
1160
/images/notowania/box/stale.png
na targowiskach
0