Content

Leksykon nawożenia

Odczyn gleby

Stan zakwaszenia gleb w Polsce - odczyn gleb w kraju

Ilość wyświetleń7057 wyświetleń


Obecnie w skali kraju 40% gleb ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny, co obrazuje mapa przygotowana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG – PIB). Rozpatrując tę kwestię na poziomie województw – w niektórych sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Najwięcej gleb o najniższym odczynie jest w województwie podkarpackim, łódzkim, podlaskim i mazowieckim – aż 55–60%. Średnią krajową utrzymują województwa świętokrzyskie, wielkopolskie, śląskie i zachodniopomorskie.

Najmniej gleb o najniższym odczynie znajdziemy w woj. opolskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim (odpowiednio 18, 28 i 35%). Wartości te wynikają nie tylko ze sposobu, np. nawożenia gleb, rodzaju uprawianych roślin, z plonem których wywozi się z pola dużo składników podnoszących odczyn gleby, jak np. wapń (rzepak, zboża), ale także z rodzaju samej gleby. Z danych IUNG wynika, że gleby mineralne są trzykrotnie bardziej podatne na zakwaszenie niż gleby organiczne. Rozpatrując tę kwestię na poziomie kategorii agronomicznej gleby, IUNG stwierdził, że aż 54% gleb lekkich i bardzo lekkich wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. 

 
Wyniki badań odczynu polskich gleb, przeprowadzane zarówno przez Grupę Azoty i przez IUNG – PIB w Puławach pokazują, że większość polskich gleb powinna być regularnie wapnowana. Natychmiastowego nawożenia wapniowego do podniesienia odczynu wymaga 40% wszystkich użytków rolnych. 
 

 

Gleby średnie i cięższe są mniej podatne na zakwaszenie. Wyniki IUNG w większości pokrywają się z rezultatami otrzymanymi w trzech edycjach programu „Grunt to wiedza”, przygotowanego przez Grupę Azoty i PKO Bank Polski. W ramach rozpoczętego w 2015 r. programu przebadano łącznie 11 250 próbek gleby pod kątem zawartości składników pokarmowych oraz pH. Na załączonej na stronie 47 mapie z wyróżnionymi powiatami zaznaczono wyniki otrzymane w badanych gospodarstwach, które jednak nie obrazują stanu gleb w całym powiecie. Kolory brązowy i czerwony oznaczają glebę bardziej kwaśną.

Obszary białe oznaczają powiaty, w których gleby nie badano. Analizując, np. woj. podkarpackie, wypadające najgorzej w skali kraju w badaniach IUNG, można zauważyć, że na pięć powiatów przebadanych przez Grupę Azoty w dwóch gleba miała odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Podobnie jak w badaniach IUNG wypada woj. podlaskie, gdzie na 10 przebadanych powiatów aż 7 ma glebę kwaśną (wg IUNG w tym województwie jest 55% kwaśnych i bardzo kwaśnych gleb).

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Leksykon nawożenia

Zbiór podstawowych i praktycznych informacji o nawożeniu

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/harmonogram/11/rzepak-01_nmedium.jpg
Harmonogramy nawożenia

Rzepak
upload/newsy/5490/shopping-bag-231953-1280_nmedium.jpg

Słowacja na czele rankingu UE pod względem odpadów z tworzyw sztucznych

Słowacja jest obecnie jednym z krajów UE o największym wykorzystaniu plastikowych toreb, dlatego słowackie Ministerstwo Środowiska zachęca krajowe sieci supermarketów do zastąpienia jednorazowych plastikowych toreb alternatywnymi torbami kompostowalnymi.

Unia Europejska
upload/art/1329/fot-news-4_nmedium.jpg

Nie wolno przesadzać z azotem

Za duże dawki azotu szkodzą roślinom i środowisku.

Nawożenie
Jęczmień
czwartek, 30 Wrzesień 2021
Ikonka Jęczmień
+1,7%
962
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0