Content

Leksykon nawożenia

Rola składników pokarmowych

Formy fosforu oraz zasobność gleb - pobieranie

Ilość wyświetleń1922 wyświetleń

Fosfor aktywny
 • Najczęściej pobierana forma fosforu dla roślin.
 • Pobierany z gleby w środowisku ryzosfery (okolic korzeni włośnikowych) kwaśnym i lekko kwaśnym.
 • Łatwiej pobierany z gleb o optymalnej lub wyższej wilgotności.
 • Pobieranie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.
 • W środowisku bardzo kwaśnym łączy się z jonami żelaza, glinu lub manganu, tworząc nierozpuszczalne i niedostępne dla roślin sole.
 • W środowisku obojętnym i zasadowym wiąże się z wapniem lub magnezem, tworząc nierozpuszczalne sole.

Jon fosforowy dwuwartościowy (HPO4 2–)

 • Pobierany z gleby w środowisku zasadowym i lekko kwaśnym.
 • W glebach Polski rzadziej pobierany.
 • Istnieje ryzyko łatwego wiązania z dwuwartościowymi jonami metali (np. Ca2+ Mg2+) i tworzenia nierozpuszczalnych soli fosforanowych.

Fosfor wymienny (ruchomy)

 • Związki rozpuszczalne w słabych kwasach (bezpostaciowe fosforany glinu i żelaza, wodorofosforany wapnia i magnezu, fosforan, wiwianit).
 • Fosfor zaabsorbowany na powierzchni tlenków glinu i żelaza (uwodnionych), minerałów ilastych, substancji organicznej oraz cząsteczkach węglanu wapnia.
 • Fityniany wapnia występujące przy odczynie słabo kwaśnym, obojętnym i zasadowym.
 • Fityniany glinu i żelaza występujące przy odczynie kwaśnym.
 • Kwasy nukleinowe.

Typy nawozów fosforowych

 • Superfosfat prosty (otrzymywany w reakcji zmielonego fosforytu z kwasem siarkowym, zawiera główne fosforan jednowapniowy i siarczan wapnia).
 • Superfosfat wzbogacony (otrzymywany w reakcji zmielonego fosforytu z kwasem siarkowym i kwasem fosforowym, zawiera fosforan jednowapniowy i siarczan wapnia).
 • Superfosfat potrójny (otrzymywany w reakcji fosforytu z kwasem fosforowym, zawiera fosforan jednowapniowy).
 • Fosforyt częściowo rozłożony (otrzymywany w wyniku częściowego rozłożenia zmielonego fosforytu kwasem siarkowym lub fosforowym).
 • Fosforan dwuwapniowy – precypitat (otrzymywany przez działanie rozcieńczonym kwasem fosforowym na fosforyt lub kości).
 • Termofosfat (otrzymywany w procesie obróbki termicznej przemielonych fosforytów).
 • Fosforan glinowo-wapniowy (z obróbki termicznej i mielenia).
 • Fosforyt miękki (z przemiału fosforytów miękkich).
 • Tomasyna (z wytopu żelaza poprzez obróbkę spieków fosforowych).

Fosfor zapasowy

 • Różnego rodzaju minerały wapniowo-fluorowe – apatyty.
 • Minerał glinowy – waryscyt.
 • Minerał żelazowy – strengit.
 • Minerały wapniowe – fosforyty.


Tab. Zasobność w P2O5*

ZASOBNOŚĆ W P2O5*
Klasa zawartościP2O5
bardzo niskado 5,0
niska5,1–10,0
średnia10,1–15,0
wysoka15,1–20,0
bardzo wysokapow. 20,0

* Zasobność gleb mineralnych w przyswajalny fosfor zawierających do 2% CaCO3 w mg fosforu (P2O5) na 100 g gleby.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

Leksykon nawożenia

Zbiór podstawowych i praktycznych informacji o nawożeniu

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/harmonogram/8/zyto-01-big_nmedium.jpg
Harmonogramy nawożenia

Żyto
upload/newsy/5428/wheat-1821532-1280_nmedium.jpg

Zwiększające się ceny zbóż w krajowym skupie

W dniach od 23 do 29 sierpnia br. odnotowano wzrost cen zbóż w skupie.

Zboża
upload/art/1325/fot-m-haliniarz_nmedium.jpg

Praktyki rolnicze w ograniczaniu występowania chwastów odpornych

Odporność chwastów jest to dziedziczna zdolność niektórych osobników w danej populacji do przeżycia zabiegu herbicydowego, który w normalnych warunkach stosowania spowodowałby zniszczenie tej populacji chwastów.

Z kraju
Żyto
czwartek, 30 Wrzesień 2021
Ikonka Żyto
+2,7%
786
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0