Content

Nawożenie upraw

 

Trawy w uprawie polowej

Ilość wyświetleń52618 wyświetleń
Trawa w uprawie polowej stanowi bardzo obfite źródło paszy.

Charakterystyka ogólna

Trawa w uprawie polowej stanowi bardzo obfite źródło paszy. Może być uprawianych wiele gatunków, ale najważniejsze to: kupkówka pospolita, życica wielokwiatowa, mieszańcowa, trwała i westerwoldzka, tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa i trzcinowa, stokłosa bezostna i uniolowata oraz mozga trzcinowata. Najwięcej uprawia się kupkówki pospolitej, stokłosy uniolowatej oraz życicy wielokwiatowej, mieszańcowej i westerwoldzkiej. Trawy te charakteryzują się różnymi, odmiennymi cechami, dlatego przed załażeniem plantacji należy poznać wymagania i cechy poszczególnych gatunków, a nawet odmian. Wszystkie są trawami wysokimi i znoszą dwu- lub kilkakrotne koszenie. Mają zróżnicowane potrzeby wodne. Okresowe niedobory wody dobrze znoszą: kupkówka pospolita, rajgras wyniosły, stokłosa uniolowata i bezostna i reagują spadkiem plonu o 20-30%, a źle znoszą: życica wielokwiatowa i trwała oraz tymotka łąkowa i plon ulega obniżeniu o 50-60%. Trawy lubią dużo wody i azotu. Najwyższe plony suchej masy (siana), ponad 10 t z hektara, wydaje kupkówka pospolita, życica wielokwiatowa i mieszańcowa, stokłosa uniolowata, rajgras wyniosły i kostrzewa trzcinowa. Trawy mogą być uprawiane w plonie głównym na użytkowanie 1., 2., 3. -letnie (wsiewka w zboże), jako poplon ozimy lub plon wtóry.

Wymagania glebowe

Wymagania glebowe poszczególnych gatunków traw są zróżnicowane. Najlepszych gleb wymagają życice (wielokwiatowa, mieszańcowa, trwała), kostrzewa łąkowa i tymotka łąkowa (najbardziej wartościowa pasza). Na słabszych glebach (IV-V klasy) można uprawiać kupkówkę pospolitą, kostrzewę trzcinową, stokłosę bezostną i uniolowatą oraz rajgras wyniosły, bo mają silniejszy system korzeniowy i lepiej znoszą niedobory wody. Trawy najlepiej plonują na glebach klasy II i III. Nawet na słabych glebach uzyskuje się dobre plony, jeżeli nie zabraknie wody i prawidłowego nawożenia.

Gleba powinna mieć uregulowany odczyn, (pH w 1M KCl powyżej 5,5), zawierać jak najwięcej próchnicy i co najmniej średnią zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu.

Wymagania pokarmowe

Trawy z plonem 10 t zielonki pobierają przeciętnie: 45-50 kg azotu (N), 16 kg fosforu (P2O5), 55-65 kg potasu (K2O), 15 kg wapnia (CaO), 7 kg magnezu (MgO), 10 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 25 kg, 12-15 g boru (B), 15-20 g miedzi (Cu), 250-350 g manganu (Mn), 1,5 g molibdenu (Mo) i 90-160 g cynku (Zn).

Nawożenie

Jeżeli gleba ma odczyn niższy od optymalnego (przy pH w 1M KCl poniżej 5,5), powinno się stosować wapno pod przedplon lub bezpośrednio po zbiorze przedplonu. W przypadku optymalnego odczynu i niskiej zasobności gleby w magnez zaleca się po zbiorze przedplonu stosować wapno magnezowe w ilościach - 500-1000 kg/ha dolomitu, co wpływa na lepszy wzrost trawy i poprawia jakość paszy.

W roku siewu trawy (siew wiosenny) zastosować nawożenie przedsiewne fosforem i potasem w dawce pokrywającej potrzeby rośliny ochronnej i trawy. Dawkę nawozów kompleksowych pod roślinę ochronną (jęczmień jary, owies lub żyto na zielonkę) należy wtedy zwiększyć o co najmniej 50%. Nawozy kompleksowe powinny być dobrze wymieszane z orną warstwą gleby, stąd potrzeba by stosować je pod orkę. Wczesną wiosną powinno się zastosować na zboże ochronne jednorazowo azot w dawce do 60 kg N/ha. Po zbiorze rośliny ochronnej na ziarno zastosować azot w dawce 30-50 kg N/ha, najlepiej w formie saletry amonowej, by szybko pobudzić trawę do wzrostu. W przypadku siewu trawy jesienią w żyto na zielonkę - po zbiorze poplonu ozimego nawozić dawką 60 do 80 kg N/ha, (30-50 kg azotu formie saletry amonowej po zbiorze żyta na ziarno) i 20-50 kg po zbiorze pokosu ściernianki w formie mocznika, gdy możliwy będzie zbiór jeszcze jednego pokosu trawy.

W przypadku siewu trawy latem, bez rośliny ochronnej zastosować pod orkę pożniwną nawozy kompleksowe w dawce jak w latach pełnego użytkowania (tabela) i ewentualnie uzupełnić azot do dawki 20-40 kg N/ha. W tym układzie dawka fosforu i potasu zabezpiecza plon trawy w przyszłym roku, roku pełnego użytkowania, a zaczynając od wczesnej wiosny zaleca się stosować tylko azot pod pokosy. Jeżeli zalecana dawka potasu wynosi powyżej 120 kg/ha, wówczas wskazane jest dawkę nawozów kompleksowych zastosować przedsiewnie, a pozostałą dawkę soli potasowej w następnym roku, po zbiorze pierwszego pokosu.

Nawożenie organiczne

Trawy w uprawie polowej bardzo dobrze wykorzystują składniki pokarmowe z gnojówki i gnojowicy, czyli nawozy te są bardzo efektywne i bezpieczne ekologicznie. Zastosowanie gnojówki w dawce 20 m3 na hektar w kwietniu (nie na zbyt wilgotną glebę, bo nie wolno gleby podtopić) jest źródłem 80 kg azotu, 10-15 kg fosforu i 160 kg potasu. Gnojówka bydlęca jest uboga w fosfor. Taka dawka zabezpiecza około 50% dawki azotu, 15-20% fosforu i całą dawkę potasu dla plonu około 40 t zielonki, na glebie średnio zasobnej. W gospodarstwach dysponujących gnojowicą zastosowanie dawki 15 m3 jesienią i 25 m3 późną wiosną pokrywa wymagania trawy względem fosforu i potasu. Uzupełnienia wymaga tylko nawożenie azotem.

Nawożenie mineralne

W latach pełnego użytkowania plantacji zalecaną dawkę nawozów kompleksowych stosować wczesną wiosną, natomiast część dawki soli potasowej po zbiorze pierwszego pokosu. Na glebach o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności w potas można zrezygnować z dodatkowej dawki potasu po I pokosie, ale tylko w pierwszym roku pełnego użytkowania. Dawki uwzględniające nie tylko wymagania pokarmowe, ale także zasobność gleby, zalecane do stosowania co roku wiosną w latach pełnego użytkowania przedstawiono w tabeli. W uprawie tradycyjnej (nie intensywnej) dawki nawozów kompleksowych i soli potasowej można obniżyć o 30-40%.

Zalecane dawki nawozów kompleksowych* do corocznego nawożenia trawy w uprawie polowej w latach pełnego użytkowania w kg/ha

Nawóz
[N:P2O5:K2O:(MgO:SO3)]
Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niskaśrednia1wysoka i bardzo wysoka
Przewidywany plon zielonki w t/ha354045505560
POLIFOSKA 4 [4:12:32:(2:9)]585665560625460500
POLIFOSKA 5 [5:15:30:(2:7)]465+120 K2535+135 K450500365400
POLIFOSKA 6 [6:20:30:(7)]350+175 K400+200 K340+100 K375+110 K275+45 K300+50 K
POLIFOSKA M-MAKS [5:16:24:(4:7)]440+175 K500+200 K420+100 K470+110 K345+45 K375+50 K
POLIDAP Light [14:34:(17)]
+ sól potasowa 60
205
+305
235
+400
200
+270
220
+300
160
+185
175
+200
POLIDAP [18:46:(5)]
+sól potasowa 60
150
+350
175
+400
150
+270
165
+300
120
+185
130
+200

* - przewidując plon 45 t zielonej masy trawy z hektara należy stosować dawki podane w tabeli, na przykład na glebie o średniej zasobności zastosować 560 kg/ha POLIFOSKI 4 wczesną wiosną, a przy plonie 50 t zielonki – na przykład 375 kg/ha POLIFOSKI 6 wczesną wiosną oraz 110 kg/ha soli potasowej po pierwszym pokosie;
1 - jeśli nie jest znana zasobność gleby, stosować dawki jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 - kg/ha soli potasowej, zawierającej 58-60% K2O.

Zalecane dawki są bardzo oszczędne (minimalne), ale wysoce efektywne, a stosowanie mniejszego nawożenia powoduje znaczne obniżenie plonów.

Sprawdź optymalne terminy stosowania nawozów - interaktywny haromonogram nawożenia

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5686/mandarins-3823066-1280_nmedium.jpg

Eksport mandarynek z Turcji wzrośnie do 1 mln ton

Według Departamentu Rolnictwa USA (USDA) zbiory mandarynek w Turcji w sezonie 2021/22 wzrosną o 9% w odniesieniu do poprzedniego sezonu i wyniosą 1,75 mln ton.

Owoce
Ostrówki
środa, 19 Styczeń 2022
0°C
-2°C
min
2°C
max
upload/art/1353/brodowska-marzena-news-19-12-2021r_nmedium.jpg

Przemarznięcie roślin – na czym polega?

Temperatura zamarzania wody w roślinie, a tym samym temperatura przy której rozpoczyna się proces formowania kryształów lodu, zależy przede wszystkim od właściwości samej rośliny, jej indywidualnych predyspozycji czy fazy rozwojowej, jak również od panujących warunków środowiskowych.

Rośliny
0