Content

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

Kolejne zmiany w pomocy klęskowej – ułatwienia dla rolników

Data5 dni temu Ilość wyświetleń132 wyświetleń
Ze względu na dużą liczbę zmian we wnioskach pomoc klęskowa wciąż się oddala.
Ze względu na dużą liczbę zmian we wnioskach pomoc klęskowa wciąż się oddala.

To już kolejne zmiany wprowadzane w naborze wniosków o dopłaty klęskowe w tym miesiącu. Tym razem są one korzystne dla rolników. Nie ma co jednak oczekiwać kokosów – planowana początkowo kwota wsparcia 5 lub 10 tys. zł dla poszkodowanych gospodarstw realnie będzie znacznie niższa.

Pierwszą wprowadzoną w ostatnich dniach zmianą w naborze wniosków jest kolejne już wydłużenie terminu ich przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - do 30 listopada. Jak poinformował wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas briefingu prasowego, zmiana ta jest podyktowana wcześniejszym przeciążeniem aplikacji. Według poprzednich modyfikacji, do wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa, ale zakres możliwej do przedłożenia dokumentacji aktualnie został rozszerzony: teraz mogą to być umowy sprzedaży, rachunki lub po prostu oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży. Wzór ostatniego z wymienionych dostępny jest na stronie ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/planowane-zmiany-w-programie-pomocy-dla-rodzin-rolniczych.

Warto tu też zauważyć, że do 17 listopada wnioski o pomoc klęskową złożyło 128,5 tys. rolników. Łatwo więc można policzyć, że przeznaczona na pomoc klęskową kwota 450 mln zł nie wystarczy, aby zapewnić rolnikom wypłaty na poziomie wspominanych wcześniej 5 tys. zł (w przypadku strat poniżej 30%) lub 10 tys. zł (jeśli straty w gospodarstwie przekroczyły 30%). Aktualnie średnio wychodzi to 3 500 zł na jednego wnioskodawcę. Biorąc pod uwagę dotychczas złożone wnioski, jeśli wpłynie ich więcej, kwota ta będzie odpowiednio mniejsza.

Minister rolnictwa zapowiedział więc już zwiększenie budżetu na wsparcie klęskowe - do 600 mln zł. To jednak również nie zapewni rolnikom wypłaty w wysokości wcześniej planowanej. Licząc zakładany budżet 600 mln zł i liczbę wniosków, która już wpłynęła do ARiMR, średnio kwota wsparcia na gospodarstwo wyniosłaby 4,7 tys. zł. Ale na składanie wniosków jest jeszcze ponad tydzień.
 
Realnie przewiduje się więc, że wnioskodawcy, którym pomoc zostanie przyznana, otrzymają ok 2-3 tys. zł.
 

Wsparcie klęskowe i jego zmiany

Przypomnijmy, od momentu ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie klęskowe, budzi ono sporo emocji – na początku z uwagi na fakt, że jest przeznaczone tylko dla rodzin rolników. Wyklucza więc osoby samotnie prowadzące gospodarstwa rolne. Od początku też rolnicy zgłaszali problemy z działaniem aplikacji, poprzez którą można było wnioskować o szacowanie strat suszowych. Wielu nie udało się z sukcesem wysłać wniosku, przez co również nie mogą skorzystać ze starania się o tzw. „wsparcie klęskowe” - mogą go uzyskać tylko ci rolnicy, którzy do wniosku załączą protokół z szacowania strat.

Dodatkowo, ponad tydzień temu ARiMR ogłosiła zmiany w naborze – termin końcowy przesyłania wniosków został wydłużony, ale też jednocześnie wprowadzono konieczność dołączenia do wniosku kopii faktur sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa na kwotę min. 5000 zł z datą od 01.01.2021 do 30.09.2022. Taki wymóg wykluczał możliwość ubiegania się o wsparcie np. przez rolników ryczałtowych, którzy rozliczają się na podstawie umów kupna-sprzedaży.

Autor: Renata Struzik

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Dotacje i dopłaty

Już niedługo nabór wniosków PROW 2014-2020

Nabór wniosków w ramach płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi będzie miał miejsce w okresie od 28 września do 27 października bieżącego roku, a w okresie od 15 października do 13 listopada tego roku będzie można składać wnioski na pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Dotacje i dopłaty

Dłuższy termin wnioskowania o dopłaty tylko w wyjątkowych sytuacjach

Terminy ostateczne składanych wniosków o dotacje jest ustalany przez państwa członkowskie, przy czym nie może to być później niż 15 maja każdego roku.

Dotacje i dopłaty

Trwa nabór wniosków na pomoc dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa

Z dniem 28 września 2018 r. rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie w obrębie poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Nabór wniosków potrwa do 27 października br.

Dotacje i dopłaty

Rozpoczęła się wypłata zaliczek na poczet dopłat

W tym tygodniu rozpoczęły się wypłaty zaliczek na poczet bezpośrednich dopłat w wysokości 70%, a także pełną kwotę płatności obszarowych.

Dotacje i dopłaty
>>>