Content

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty

Pomoc klęskowa dla rolników – są zmiany!

Data2022-11-16 Ilość wyświetleń244 wyświetleń

Pomoc dla rolników, którzy ucierpieli ze względu na klęski żywiołowe (w tym suszę) będzie przyznana rodzinom rolników, którzy wykażą sprzedaż w swoim gospodarstwie produktów rolnych.
Pomoc dla rolników, którzy ucierpieli ze względu na klęski żywiołowe (w tym suszę) będzie przyznana rodzinom rolników, którzy wykażą sprzedaż w swoim gospodarstwie produktów rolnych.

Co więcej – zmiany te dotyczą również tych, którzy wnioski o pomoc klęskową już złożyli we wcześniej obowiązującym terminie. Dokumentację należy uzupełnić o kopie faktur sprzedaży z gospodarstwa produktów rolnych. Dodatkowo, wydłużony został termin składania wniosków o przyznanie pomocy.

O utrudnieniach z aplikacją ARiMR pisaliśmy już tydzień temu (Czy będzie ponowny nabór wniosków o szacowanie strat suszowych?). W związku z powyższym, wydłużony został termin składania wniosków o przyznanie pomocy klęskowej dla rodzin rolników. Czas na przesłanie dostarczenie stosownej dokumentacji mamy do 23.listopada.

Konieczne dołączenie kopii faktur

W programie pomocy, poza wydłużeniem terminu, pojawiła się też inna, kluczowa zmiana – warunek, bez spełnienia którego złożony wniosek będzie nieprawidłowy, a co za tym idzie – uznany za nieważny. Jaka to zmiana? Wszyscy rolnicy, którzy wnioskują o pomoc suszową, muszą do wniosku dołączyć kopie faktur potwierdzających sprzedaż produktów wytworzonych w ich gospodarstwie rolnym. Dotyczy to faktur z datą sprzedaży od 1.stycznia 2021 r. do 30.09.2022 r. Nie muszą to być wszystkie faktury, wystarczy, że będą one na kwotę minimum 5 000 zł brutto.

Co ważne, kopie faktur koniecznie muszą dołączyć również ci rolnicy, którzy zdążyli już wcześniej złożyć wniosek o pomoc klęskową. I tu – uwaga! - aby dokumenty zostały prawidłowo dołączone i uznane przez ARiMR, należy do faktury dołączyć pismo, w którym wskażemy, do jakiego wniosku te faktury powinny zostać dołączone. Drugim sposobem uzupełnienia wniosku o kopie faktur jest złożenie ich poprzez zaktualizowanie formularza wniosku. W takim przypadku, w sekcji I „Cel złożenia”, należy zaznaczyć, że chodzi o zmianę wniosku.

Liczy się data wpływu wniosku do ARiMR

Wnioski o przyznanie pomocy klęskowej oraz kopie faktur w ramach uzupełnienia można, standardowo, składać bezpośrednio w biurach powiatowych ARiMR, poprzez platformę ePUAP oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Warto przy tym wziąć pod uwagę fakt, że przy składaniu wniosku liczy się data jego wpływu do biur powiatowych ARiMR, a nie data na stemplu pocztowym! To samo tyczy się uzupełnienia o kopie faktur złożonego wcześniej wniosku. Jeżeli dokumenty wpłyną do Agencji po 23 listopada, wniosek nie będzie rozpatrzony!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Agencji: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Autor: Renata Struzik

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Dotacje i dopłaty

Trwa nabór wniosków na pomoc dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa

Z dniem 28 września 2018 r. rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie w obrębie poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Nabór wniosków potrwa do 27 października br.

Dotacje i dopłaty

Już niedługo nabór wniosków PROW 2014-2020

Nabór wniosków w ramach płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi będzie miał miejsce w okresie od 28 września do 27 października bieżącego roku, a w okresie od 15 października do 13 listopada tego roku będzie można składać wnioski na pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Dotacje i dopłaty

Rozpoczęła się wypłata zaliczek na poczet dopłat

W tym tygodniu rozpoczęły się wypłaty zaliczek na poczet bezpośrednich dopłat w wysokości 70%, a także pełną kwotę płatności obszarowych.

Dotacje i dopłaty

Dłuższy termin wnioskowania o dopłaty tylko w wyjątkowych sytuacjach

Terminy ostateczne składanych wniosków o dotacje jest ustalany przez państwa członkowskie, przy czym nie może to być później niż 15 maja każdego roku.

Dotacje i dopłaty
>>>