Content

Porady ekspertów

Dotacje i dopłaty, Zboża

Skorzystaj z dopłat do materiału siewnego w 2016 r.

Data2016-02-13 Ilość wyświetleń5131 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wysokość stawek dopłat zostanie określona do dnia 30 września przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. W 2016 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami

ZbożaRośliny strączkoweZiemniaki
jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żytobobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewnaziemniaki

Warto zainwestować w kwalifikowany materiał siewny
Warto zainwestować w kwalifikowany materiał siewny

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 1. - odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 2. - odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. - pszenicy twardej – 150 kg;
 4. - odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 5. - odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 6. - odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 7. - odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 8. - odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 9. - pszenżyta – 150 kg;
 10. - owsa zwyczajnego – 150 kg;
 11. - owsa nagiego – 120 kg;
 12. - owsa szorstkiego – 80 kg;
 13. - łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 14. - grochu siewnego – 200 kg;
 15. - bobiku – 270 kg;
 16. - wyki siewnej – 80 kg;
 17. - soi – 120 kg;
 18. - ziemniaka – 2000 kg;
 19. - mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro. Szczegółowe informacje i zasady udzielania pomocy można uzyskać w Agencji Rynku Rolnego lub na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Źródło ARR

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Dotacje i dopłaty

Rozpoczęła się wypłata zaliczek na poczet dopłat

W tym tygodniu rozpoczęły się wypłaty zaliczek na poczet bezpośrednich dopłat w wysokości 70%, a także pełną kwotę płatności obszarowych.

Dotacje i dopłaty

Już niedługo nabór wniosków PROW 2014-2020

Nabór wniosków w ramach płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi będzie miał miejsce w okresie od 28 września do 27 października bieżącego roku, a w okresie od 15 października do 13 listopada tego roku będzie można składać wnioski na pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Dotacje i dopłaty

Trwa nabór wniosków na pomoc dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa

Z dniem 28 września 2018 r. rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie w obrębie poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Nabór wniosków potrwa do 27 października br.

Dotacje i dopłaty

Dłuższy termin wnioskowania o dopłaty tylko w wyjątkowych sytuacjach

Terminy ostateczne składanych wniosków o dotacje jest ustalany przez państwa członkowskie, przy czym nie może to być później niż 15 maja każdego roku.

Dotacje i dopłaty

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5564/soy-1219880-1280_nmedium.jpg

Mniej soi na świecie

Globalna produkcja soi w sezonie 2021/22 została zmniejszona o 1,1 mln ton do 384 mln ton, ponieważ niższa produkcja w Stanach Zjednoczonych i Argentynie jest częściowo równoważona wyższą produkcją w Indiach.

Rośliny oleiste
upload/nawozenie/14/pszenzyto_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenżyto ozime
Pszenżyto lubi równomierne i umiarkowane opady i jest wrażliwe na przebieg pogody
Zwierzyn
środa, 1 Grudzień 2021
4°C
0°C
min
8°C
max
0