Porady ekspertów

najświeższe informacje i wiadomosci z rynku rolnego

NEWSY

MRiRW

Zmiany w wykazie obszarów wykorzystywanych do prowadzenia działalności pozarolniczej

W 2017 r. w życie wejdą nowe zasady w systemie płatności bezpośrednich. Najważniejsze zmiany, poza działami produkcyjnymi, dotyczą wykazu obszarów wykorzystywanych do prowadzenia działalności pozarolniczej.

MRiRW

Zmiany w agencjach rolniczych. Powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma powstać z połączenia Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Wśród głównych zadań nowej instytucji wymienia się kształtowanie rozwoju polskiej wsi i gospodarowanie państwowymi nieruchomościami rolnymi.

MRiRW

Wspólna Polityka Rolna w latach 2021-2028

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów przedstawiono priorytety naszego kraju w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Warto pamiętać, że polityka Unii Europejskiej jest ważna zarówno dla rolników i producentów żywności, jak i mieszkańców obszarów wiejskich i konsumentów.

MRiRW

Dopłaty do materiału siewnego bez zmian

W projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zarezerwowano kwotę 90,6 mln zł. Wiele wskazuje więc na to, że wielkość tego wsparcia pozostanie na dotychczasowym poziomie.

MRiRW

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Nawozy wieloskładnikowe

POLIFOSKA® KRZEM
NPK(S) 6-12-34-(10)
Żyto
czwartek, 18 Maj 2017
-3,5%
561
na targowiskach
Nawożenie upraw

Trawy w uprawie polowej
Trawa w uprawie polowej stanowi bardzo obfite źródło paszy.
Harmonogramy nawożenia

Rzepak