Content

Porady ekspertów

Nawożenie

Antagonizm i synergizm w nawożeniu roślin

Data19 dni temu Ilość wyświetleń232 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Pobieranie składników pokarmowych przez rośliny zależy od stężenia jonów w roztworze glebowym i ich konkurencji oraz zawartości kwasów huminowych w glebie, czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, natlenienie i odczyn gleby, jak również od wieku rośliny. Składniki pokarmowe mogą oddziaływać na siebie zarówno antagonistycznie, jak i synergistycznie. Antagonizm to wzajemne oddziaływanie jonów, które prowadzi do zahamowania pobierania lub też uwstecznienia jednego z nich. Kation, który jest pobierany najszybciej wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do kationów, które są pobierane wolniej. Jony mogą również oddziaływać na siebie synergistycznie, tzn. pobieranie jednego z nich jest stymulowane przez drugi.

Aplikacja wysokich dawek nawozów azotowych na glebach organicznych wpływa na ograniczenie pobierania miedzi. Stosowanie formy azotanowej azotu zwiększa pobieranie przez rośliny wapnia, magnezu i potasu, natomiast zmniejsza pobieranie miedzi, cynku i manganu. Z kolei aplikacja nawozów fosforowych wpływa na ograniczenie pobierania cynku i miedzi, co ma szczególne znaczenie w przypadku gleb o wysokim pH. Na glebach kwaśnych wpływ fosforu na pobieranie cynku i miedzi jest ograniczony, gdyż znaczna część fosforu przechodzi w formy nieprzyswajalne dla roślin – fosforany glinu, żelaza i manganu.

Intensywne nawożenie potasowe zmniejsza pobieranie przez rośliny magnezu i wapnia. Z kolei duża ilość magnezu w glebie wpływa na zwiększenie pobierania cynku i manganu, ograniczając pobieranie potasu, wapnia i miedzi. Wapń natomiast działa antagonistycznie na pobieranie innych kationów. Ogranicza przyswajanie przez rośliny jonów, które są dla nich dostępne w glebach o odczynie kwaśnym i bardzo kwaśnym, takich jak jony żelaza, boru, manganu i cynku. Przy wysokiej zawartości miedzi w glebie dochodzi do zmniejszenia pobierania żelaza, cynku i manganu. Natomiast duża ilość cynku, manganu oraz boru w glebie ogranicza pobieranie magnezu, a zwiększa pobieranie potasu.

W celu zmniejszenia kosztów produkcji nawozy pojedyncze przed ich aplikacją często poddaje się mieszaniu w gospodarstwie. Mieszanie nawozów poza obniżeniem kosztów nawożenia, umożliwia również dostosowanie proporcji składników nawozowych do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin, jak również do aktualnej zasobności gleby. Jednak istotnym czynnikiem warunkującym efektywne nawożenie jest właściwe wymieszanie nawozów, które nie będzie wpływało na straty składników nawozowych. Warunkiem prawidłowego wymieszania ze sobą nawozów pojedynczych jest uwzględnienie właściwości fizykochemicznych nawozów, a także ich wzajemnych oddziaływań. Należy pamiętać, że pomiędzy niektórymi nawozami mogą zachodzić procesy fizyczne i przemiany chemiczne, które prowadzą do pogorszenia właściwości uzyskanej mieszanki, bądź też do strat składników nawozowych.

Przy mieszaniu nawozów należy uwzględnić wielkość i kształt cząstek nawozów. Mieszanki można sporządzać z nawozów, które charakteryzują się podobną wielkością i kształtem cząstek, jak również podobną masą usypową, co zapobiega rozwarstwieniu się komponentów mieszanki nawozowej, zarówno w czasie jej transportu i przechowywania, jak również podczas aplikacji. Nawozy higroskopijne, charakteryzujące się dużą podatnością na wiązanie wody można mieszać z nawozami niehigroskopijnymi jedynie bezpośrednio przed zastosowaniem, co uniemożliwi pogorszenie ich właściwości fizycznych, takich jak uwilgotnienie czy zbrylenie.

Przy mieszaniu nawozów należy zminimalizować straty azotu. W celu uniknięcia strat gazowych azotu w postaci amoniaku nawozów amonowych i saletrzano-amonowych, zawierających azot w formie amonowej, nie należy mieszać z nawozami o odczynie alkalicznym, bądź też z nawozami, które w swoim składzie zawierają węglany. Z kolei nawozów saletrzanych, zawierających azot w formie saletrzanej (azotanowej), ze względu na gazowe straty azotu w formie tlenków, nie powinno się mieszać z superfosfatami, w związku z obecnością w nich kwasu fosforowego.

Superfosfatów i fosforanu amonu, które to nawozy zawierają fosforany rozpuszczalne w wodzie, nie należy mieszać z nawozami o odczynie zasadowym, bądź też z nawozami zawierającymi aktywny węglan wapnia, na przykład z saletrzakami czy mączkami fosforowymi, gdyż może to doprowadzić do przechodzenia związków fosforu obecnych w nawozie w formy nieprzyswajalne dla roślin.

Nie należy również mieszać ze sobą nawozów, które wysiewane są w różnych terminach oraz nawozów aplikowanych w bardzo różnych ilościach, na przykład nawozów wapniowych stosowanych w tonach na ha z innymi nawozami aplikowanymi w dawkach kilkudziesięciu czy kilkuset kg na ha. W przypadku stosowania nawozów do odkwaszania gleb należy również brać pod uwagę możliwą reakcję tych nawozów z innymi nawozami stosowanymi w uprawie roślin, która może doprowadzić do strat składników nawozowych. W związku z tym nie należy stosować mocznika i nawozów azotowych amonowych, jak również superfosfatów lub też nawozów wieloskładnikowych zawierających fosforan amonu, bezpośrednio przed wapnowaniem, bądź też po przeprowadzeniu tego zabiegu. Poza tym nie należy stosować nawozów do odkwaszania gleb po wcześniej zastosowanym oborniku i gnojówce. Natomiast wszystkie rodzaje nawozów wapniowych można przed zastosowaniem mieszać w niewielkich ilościach z saletrą sodową i wapniową oraz solą potasową.
 
Aby uniknąć błędów popełnianych przy samodzielnym mieszaniu nawozów i strat składników nawozowych wynikających z niewłaściwego doboru komponentów do zmieszania warto jest stosować gotowe mieszanki nawozowe, w wielu przypadkach dostosowane do potrzeb pokarmowych konkretnych gatunków roślin.
 
Dobrym źródłem azotu, fosforu i potasu są miedzy innymi nawozy: Fosfarm 4-10-15 i Amofoski (4-12-12, 4-12-20 i 4-16-18) oraz dedykowana w uprawie kukurydzy Amofoska Corn. W celu aplikacji siarki łącznie z azotem, fosforem i potasem można stosować nawozy: Polifoska 6, Polifoska 8, Polifoska Krzem oraz Polifoska Tytan. Dodatkowo magnez można wprowadzić do gleby stosując nawozy: Polifoska 5, Polifoska Petroplon, Polifoska Plus i Polifoska Start.

Literatura:
1.Filipek T.[Red.] 2002. Podstawy i skutki chemizacji agroekosystemów. Wyd. AR w Lublinie, Lublin.
2. Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. PWN, Warszawa.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawożenie

Pulrea® +INu - mocznik z inhibitorem od Grupy Azoty

Grupa Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt: mocznik z inhibitorem pod nazwą handlową Pulrea® +INu.

Nawożenie

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawożenie

Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby

Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego roku wszyscy Przedstawiciele spółki pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Uroczystość, podczas której Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc przekazał skanery Przedstawicielom Terenowym odbyła się 21 stycznia w Centrum Handlowym Nawozów w Tarnowie.

Nawożenie

Rok nawozowy bez precedensu

Ostatnie półrocze na krajowym rynku nawozowym dla producentów, firm handlowych oraz rolników to okres bez precedensu w dotychczasowej historii rynku zaopatrzenia Agro.

Nawożenie

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5576/green-108109-1280_nmedium.jpg

Ekwadorski eksport bananów do września spadł o 9%

W listopadzie 2021 r. Ekwadorska Federacja Eksporterów (Fedexport) opublikowała swój najnowszy raport, z którego wynika, że łączne saldo obrotów było dodatnie i miało nadwyżkę 1,946 mld dolarów, handel poza ropą odnotował ujemny wynik w wysokości 1,375 mld dolarów, ze względu na 34% wzrost importu w tym segmencie.

Owoce
upload/nawozenie/16/pszenica-jara_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenica jara
Lepiej znosi chłody niż nadmierne temperatury, zwłaszcza w fazie strzelania w źdźbło
Puńsk
środa, 1 Grudzień 2021
-4°C
-8°C
min
1°C
max
0