Content

Porady ekspertów

Nawożenie, Nawozy

Jak wapnowaniem poprawić żyzność gleby - praktyczne wskazówki

Data2017-06-05 Ilość wyświetleń6778 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Zakwaszenie gleb przejawia się m. in. słabym wzrostem roślin.
Zakwaszenie gleb przejawia się m. in. słabym wzrostem roślin.

Żyzność jest to zdolność gleby do zaspokajania potrzeb życiowych roślin. Na żyzność gleby składają się właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Od żyzności zależy udział gleby we wzroście, rozwoju i plonowaniu roślin. Jednym z podstawowych a zarazem skutecznych sposobów podnoszenia żyzności gleby jest wapnowanie. Poprzez wapnowanie wpływamy na odczyn pH gleby starając się uzyskać optymalną jego wartość dla uprawianych roślin. Odpowiedni odczyn zapewnia korzystne warunki dla wegetacji roślin.


Gleby użytkowane rolniczo w naszym kraju wymagają stałej troski w zakresie pH gleb. Jest to związane przede wszystkim z tym, że większość gleb obszaru Polski zajmują gleby wytworzone ze skał osadowych, głównie okruchowych luźnych przyniesionych przez lodowce ze Skandynawii, a te z natury cechują się bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem. Zakwaszanie w warunkach klimatycznych naszego kraju jest procesem ciągłym dlatego średnio raz na 4 lata powinniśmy kontrolować jego stan.


Jak już wcześniej wspomniano, wapnowanie korzystnie wpływa na szeroko rozumianą żyzność gleby. Aby ten zabieg przyniósł oczekiwany efekt, musi być przeprowadzony bardzo starannie. Pierwszą podstawową rzeczą jaką trzeba wykonać jest pobór reprezentatywnej próbki glebowej. Możemy to zrobić sami lub zlecić wyspecjalizowanej firmie świadczącej takie usługi. Pobrana próbka glebowa musi możliwie najlepiej odzwierciedlać faktyczny stan odczynu gleby na badanym polu. Próbka reprezentatywna powinna charakteryzować obszar nie większy niż 4 ha (zakładając, że jest to obszar jednorodny). Z tej powierzchni pobieramy około 20 – 25 próbek cząstkowych i następnie uśredniamy ją do wielkości około 0,5 kg.


Kolejnym bardzo ważnym elementem jest ustalenie optymalnej dawki wapna. W tabeli 1 przedstawiono przedziały potrzeb wapnowania w zależności od aktualnej wartości pHKCl i kategorii agronomicznej gleby, a w tabeli 2, zalecane wielkości dawek CaO w zależności od przedziału potrzeb wapnowania i kategorii agronomicznej gleby. Im cięższa gleba, tym większe są zalecane dawki wapna konieczne dla poprawy odczynu. W praktyce, dawki nawozów w przedziale koniecznym zaleca się podzielić na połowę i w drugim roku ponownie zbadać odczyn gleby i w miarę potrzeby ponownie zastosować wapno.


Tabela 1. Przedziały potrzeb wapnowania

Kategoria agronomiczna glebypHKCl dla przedziału potrzeb wapnowania
KoniecznePotrzebneWskazaneOgraniczoneZbędne
Bardzo lekkiedo 4,04,1-5,54,6-5,05,1-5,5od 5,6
Lekkiedo 4,54,6-5,05,1-5,55,6-6,0od 6,1
Średniedo 5,05,1-5,55,6-6,06,1-6,5od 6,6
Ciężkiedo 5,55,6-6,06,1-6,56,6-7,0od 7,1

(źródło: IUNG)

 

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha

 

Kategoria agronomiczna glebyPrzedział potrzeb wapnowania
KoniecznePotrzebneWskazaneOgraniczoneZbędne
Bardzo lekkie3,02,01,01,0-
Lekkie3,52,51,51,5-
Średnie4,53,01,71,71,0
Ciężkie6,03,02,02,01,0

(źródło: IUNG)


Dawki wapna zalecane w naszym krajowym doradztwie nawozowym są wrażone w CaO. W związku z tym w pierwszej kolejności musimy sprawdzić czy zawartość wapnia na etykiecie nawozu jest wyrażona jako CaO. Może się zdarzyć, że producent poda ilość składnika odkwaszającego w postaci węglanu wapnia i w takim przypadku tę wartość koniecznie trzeba przeliczyć na tlenek wapnia, a zrobimy to mnożąc zawartość CaCO3 przez współczynnik 0,56, np. nawóz zawiera 96% CaCO3

zawartość CaO = 96% CaCO3 * 0,56 (współczynnik) = 52%


Kolejnym bardzo istotnym elementem jest ustalenie masy nawozu, jaką musimy wysiać na pole. Na dawkę CaO oprócz wartości pH wpływa kategoria agronomiczna gleby (patrz tab. 2), dlatego jeśli nie znamy tej cech gleby, musimy także zlecić laboratorium oznaczenie tego parametru. Idąc dalej, w wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że musimy wysiać np. 3,0 tony CaO, więc teraz należy ustalić masę nawozu, jaką trzeba rozsiać. Obliczenie tego jest bardzo proste, po pierwsze trzeba znać zawartość CaO w nawozie np. 50% CaO, i wykonać proste działanie:

masa nawozu = 3,0 t CaO / 0,50 = 6,0 t/ha.


Skuteczność zabiegu zależy także od rodzaju nawozu jaki będziemy stosować. O jakości wapna, szczególnie jeśli mamy na myśli formy węglanowe, decyduje między innymi pochodzenie geologiczne, stopień rozdrobnienia, liczba zobojętnienia i aktywność chemiczna. Jeżeli zależy nam na szybkim odkwaszeniu gleby, to w przypadku kategorii agronomicznej średniej i ciężkiej powinniśmy zdecydować się na wapno tlenkowe. W przypadku gleb lekkich i bardzo lekkich bezpieczniej jest stosować wapna węglanowe, najlepiej kredę lub bardzo dobrze zmielone węglany o dużej zawartości frakcji nawozu poniżej 0,5 mm.

Miejsce wapnowania w zmianowaniu zależy od gatunku uprawianej rośliny oraz możliwości organizacyjnych i wymagań agrotechniki. Najlepszym terminem stosowania wapnowania jest zespół uprawek pożniwnych po sprzęcie zbóż, ze względu na możliwość dobrego wymieszania wysianego wapna z glebą. Jeżeli nie stosuje się obornika lub gnojowicy można wapnować pole w zespole jesiennych uprawek przedsiewnych przed orką siewną lub przed orką przedzimową. Nawozy wapniowe możemy wysiewać również w okresie wiosennym w dawce nie większej jak 0,5 tony CaO w formie węglanowej, jednakże po aplikacji wapna należy wstrzymać się z wysiewem nasion czy sadzeniem roślin minimum 4 tygodnie, ponieważ w świeżo wapnowanej glebie zachodzą procesy blokujące przyswajalność niektórych składników pokarmowych, głównie fosforu. W związku z tym, rośliny w początkowej fazie wzrostu mogą być niedożywione.

W całej agrotechnice wapnowania należy pamiętać o kilku podstawowych rzeczach. Zakwaszanie się gleb jest procesem ciągłym, naturalnym, ale my poprzez zabieg wapnowania możemy tym procesem sterować. Bardzo ważne jest regularne kontrolowanie pH gleby i w razie potrzeb wapnowanie zachowawcze, gdy odczyn gleby spadnie o 0,5 jednostki pH poniżej zakresu optymalnego dla danej kategorii agronomicznej gleby. Wapno po wysiewie należy wymieszać z glebą. Nie należy łączyć zabiegu wapnowania z jednoczesnym wywożeniem i przyorywaniem nawozów naturalnych (obornik, gnojowica), a także stosowaniem nawozów fosforowych i azotowych zawierających azot w formie amonowej N-NH4. Przerwa pomiędzy tymi zabiegami powinna wynosić co najmniej 4 – 6 tyg.

Odczyn gleby, którego miarę stanowi wartość pH, jest podstawowym i najłatwiej mierzalnym wskaźnikiem żyzności. Gleby użytków rolnych powinny wykazywać wartość pH w granicach 5,6-7,0 (niższe wartości gleby lekkie, wyższe gleby ciężkie). Badając odczyn gleby otrzymujemy szereg informacji o kierunkach i procesach zachodzących w glebie, których skutki wpływają na rośliny uprawne. Poprzez lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów, głównie fosforu i azotu, ograniczamy także presję rolnictwa na środowisko przyrodnicze.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawożenie

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawożenie

Grupa Azoty apeluje do rolników o nieodkładanie zakupów nawozów

Ze względu na już widoczny wpływ koronawirusa na przemysł i transport, dostępność nawozów u autoryzowanych dystrybutorów w późniejszych terminach może być utrudniona. Wielu rolników podejmuje decyzje o zakupie nawozów w ostatniej chwili. Sytuacja ta jest z jednej strony zrozumiała, choć trzeba mieć na względzie, że w tym roku ma ona charakter szczególny. Choć to dopiero połowa marca, wiele prac polowych już się rozpoczęło. Inną sprawą, która może zdestabilizować typowy porządek w gospodarstwie rolnym, jest koronawirus i jego wpływ na przemysł i rolnictwo.

Nawożenie

Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby

Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego roku wszyscy Przedstawiciele spółki pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Uroczystość, podczas której Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc przekazał skanery Przedstawicielom Terenowym odbyła się 21 stycznia w Centrum Handlowym Nawozów w Tarnowie.

Nawożenie

Pulrea® +INu - mocznik z inhibitorem od Grupy Azoty

Grupa Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt: mocznik z inhibitorem pod nazwą handlową Pulrea® +INu.

Nawożenie

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/4967/rice-1121001-1280_nmedium.jpg

Wyższa prognoza światowych zapasów ryżu

W tym miesiącu USDA podniosła prognozę globalnych zapasów końcowych na rok 2020/2021 o 0,5 mln ton do 179,5 mln ton, czyli o 1,2 mln ton więcej niż rok wcześniej i najwyższe zapasy końcowe w historii.

Rośliny
upload/nawozenie/11/kukurydza_medium.jpg
Nawożenie upraw

Kukurydza na kiszonkę
Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10ºC
Galewice
środa, 3 Marzec 2021
7°C
2°C
min
13°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.