Content

Porady ekspertów

Nawożenie

Makro- i mikroelementy w nawożeniu ziemniaka

Data2021-04-08 Ilość wyświetleń938 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Ziemniak należy do roślin o dużych potrzebach pokarmowych, które zwykle są tym większe im dłuższy jest okres wegetacji. Przyjmuje się, że z plonem 40 t/ha roślina ta pobiera z gleby około 200 kg N, 60 kg P2O5, 310 kg K2O, 45 kg CaO, 25 kg MgO oraz niewielkie ilości mikroskładników. Z kolei przy wyższych plonach potrzeby pokarmowe ziemniaka są proporcjonalnie wyższe.

Spośród wszystkich składników nawozowych największe znaczenie plonotwórcze odgrywa azot, przy czym jego wpływ na rośliny uzależniony jest zarówno od dawki, jak i terminu aplikacji. Pierwiastek ten warunkuje wzrost roślin, wpływa na rozbudowę części wegetatywnych oraz skład chemiczny i parametry jakościowe bulw ziemniaka. Dlatego też niezwykle ważne jest ustalenie optymalnej dawki tego makroskładnika. Należy przy tym pamiętać, że odmiany wcześniejsze ziemniaka wymagają niższego nawożenia azotowego w porównaniu do odmian późniejszych. Przy zbyt niskim nawożeniu azotowym dochodzi do ograniczenia rozwoju ziemniaka oraz obniżenia uzyskanego plonu. Zwiększając dawkę azotu uzyskuje się większą liczbę bulw oraz wzrost udziału bulw dużych w ich ogólnej liczbie. Z kolei zbyt wysokie nawożenie azotowe może skutkować nadmiernym rozwojem części nadziemnych ziemniaka oraz znacznym opóźnieniem tworzenia się bulw. Dochodzi również do wyraźnego pogorszenia parametrów jakościowych bulw, w tym gromadzenia nadmiernych ilości azotanów oraz wystąpienia niekorzystnego stosunku związków azotowych do węglowodanów w bulwach. Nadmierne nawożenie azotowe wpływa również na zwiększenie podatności ziemniaków na zarazę ziemniaka, choroby wirusowe, parcha zwykłego oraz uszkodzenia mechaniczne.

Istotnym czynnikiem warunkującym zarówno wielkość, jak i strukturę plonu bulw ziemniaka ma forma zastosowanego azotu. Wykazano, że w przypadku odmian wczesnych lepsze efekty uzyskuje się po zastosowaniu szybko działającej saletry amonowej, np. Saletra Amonowa 32 czy też Zaksan® lub Zaksan®33, które dodatkowo zawierają mączkę dolomitową będącą źródłem wapnia i magnezu. W uprawie odmian przeznaczonych na wczesny zbiór zalecane jest również stosowanie nawozów: Saletrzak 27 Standard, Saletrzak 27 Standard Plus, Saletrzak 27 makro czy Saletrzak 27 standard z borem, który dodatkowo jest źródłem ważnego w uprawie ziemniaka boru. Z kolei w przypadku odmian późniejszych dobre efekty nawozowe daje stosowanie dłużej działającego mocznika, np. Mocznik.pl® lub Pulrea® czy zawierającego inhibitor ureazy nawozu Pulrea®+INu. W przypadku gleb o uregulowanym odczynie można stosować siarczan amonu, pamiętając przy tym, że jego stosowanie wiąże się z zakwaszeniem gleby. Dobrym rozwiązaniem w uprawie ziemniaka jest również stosowanie płynnego nawozu azotowego RSM®. Nawóz ten może być aplikowany zarówno przed sadzeniem, jak też w czasie pielęgnacji mechanicznej przed wschodami. Azot zawarty w nawozie charakteryzuje się różną szybkością działania. Na ogół najszybciej pobierane są przez rośliny jony azotanowe, następnie amonowe, a najpóźniej po przemianach w glebie formy amidowe azotu.

Nawożenie fosforowe wpływa na rozwój systemu korzeniowego, liczbę zawiązywanych bulw oraz ich wielkość. Fosfor przyspiesza rozwój i dojrzewanie roślin, a także zwiększa odporność bulw na występowanie chorób, uszkodzenia mechaniczne i zdolności przechowalnicze. Wpływa również korzystnie na zawartość skrobi.

Bardzo ważnym składnikiem w uprawie ziemniaka jest potas. Udział tego pierwiastka w całkowitej akumulacji makroskładników jest największy stanowiąc około 40%. Potas jest głównym składnikiem nawozowym wpływającym na transport asymilatów z liści do bulw. Jedynie przy dobrym zaopatrzeniu ziemniaka w potas akumulacja biomasy w bulwach zachodzi do końca wegetacji roślin, co w konsekwencji przekłada się na uzyskanie wyższego plonu o dobrych parametrach jakościowych. Potas odpowiada za aktywację enzymów, syntezę skrobi, a także wpływa na regulację turgoru komórek oraz zwiększa odporność roślin na suszę i choroby, w tym między innymi zarazę ziemniaka czy mokrą zgniliznę bakteryjną. Sprzyja powstawaniu białek i cukrów, zmniejsza wystąpienie pustowatości bulw. Optymalne zaopatrzenie ziemniaków w potas wpływa korzystnie na strukturę plonu bulw, miedzy innymi poprzez zwiększenie udziału bulw handlowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości bulw zdeformowanych. Pierwiastek ten zwiększa zawartość potasu i kwasu cytrynowego w bulwach, co wpływa na ich mniejszą podatność na ciemnienie miąższu oraz poprawia parametry przechowalnicze, miedzy innymi poprzez zwiększenie trwałości mechanicznej skórki bulw ziemniaka. Mimo bardzo ważnych funkcji potasu we wzroście i rozwoju ziemniaka nie jest zalecane nadmierne zwiększanie dawek tego składnika, gdyż może to przyczynić się do jego luksusowego pobierania przez rośliny.

W uprawie ziemniaka ważnym elementem prawidłowo przeprowadzonego nawożenia azotem, fosforem i potasem jest odpowiedni stosunek tych składników nawozowych. W przypadku ziemniaka jadalnego należy stosować składniki nawozowe N:P:K w stosunku 1:1:2-2,5, bądź też 1:1:1,5. Z kolei w uprawie ziemniaka skrobiowego stosunek makroskładników zależy od zastosowanego nawożenia azotowego. Przy nawożeniu azotowym w dawce niższej niż 100 kg/ha stosunek N:P:K powinien wynosić 1:1:1,5, zaś przy wyższej dawce azotu – 1:1,2:1,2-1,3.
 
Magnez w początkowym okresie wzrostu ziemniaka stymuluje wzrost korzeni.
 
Jego funkcje plonotwórcze związane są z udziałem w budowie cząsteczki chlorofilu oraz aktywacją wielu enzymów, między innymi odpowiedzialnych za pobieranie składników mineralnych z gleby oraz transport asymilatów do rosnących bulw. W okresie wegetacji wraz z systematyczną akumulacją skrobi w bulwach zwiększa się zapotrzebowanie roślin na magnez. Pierwiastek ten poprawia zdrowotność roślin, a także zmniejsza ich wrażliwość na stresy abiotyczne.

W uprawie ziemniaka ważnym składnikiem nawozowym jest również siarka. Pierwiastek ten wpływa na przebieg wielu podstawowych procesów metabolicznych, w konsekwencji zwiększając biomasę oraz powierzchnię asymilacyjną. Wpływa na syntezę cukrów w liściach, które są niezbędne do syntezy biomasy bulw oraz przy współudziale potasu zwiększa transport cukrów do bulw. Poprzez zwiększenie syntezy białek właściwych, zmniejsza zawartość w roślinach azotanów, aminokwasów i amidów. Dodatkowo zwiększa odporność roślin na choroby, między innymi zarazę ziemniaka oraz na stresy abiotyczne, w tym susze czy wysokie temperatury. Krytyczny okres zapotrzebowania ziemniaka na siarkę przypada na okres formowania bulw i trwa aż do początku zasychania łęcin.

Średnie jednostkowe pobranie mikroskładników przez ziemniaka kształtuje się na poziomie: 30 – 50 g Fe/t, 10 – 25 g Mn/t, 7,5 – 15 g Zn/t, 3,0 – 6,0 g B/t i 2,0 – 5,0 g Cu/t. Z mikroskładników ziemniak jest szczególnie wrażliwy na niedobór cynku. Wykazuje również dość dużą wrażliwość na niedobór manganu. Optymalne zaopatrzenie ziemniaka w mangan wpływa na prawidłowy rozwój roślin, większą zawartość skrobi i witaminy C oraz zmniejsza podatność roślin na choroby, w tym między innymi parcha zwykłego, zarazę ziemniaka i rizoktoniozę. Krytyczna faza niedoboru manganu występuje już w okresie wzrostu wegetatywnego – podczas tworzenia łodyg i liści, a następnie ulega spotęgowaniu w okresie zawiązywania bulw. Z kolei dobre zaopatrzenie ziemniaka w bor wpływa zarówno na prawidłowy rozwój organów nadziemnych, jak i podziemnych.

Literatura :
1. Hołubowicz-Kliza G. 2015. Uprawa ziemniaka. Wyd. IUNG-PIB, Puławy.
2. Jabłoński K. 1996. Nawożenie ziemniaków. SGGW, Warszawa.
3. Jasińska Z., Kotecki A. 1999. Szczegółowa uprawa roślin. Tom 1. Wyd. AR, Wrocław.
4. Korbas M., Osowski J. 2020. Vademecum ochrony i nawożenia ziemniaka. Wyd. Agronom, Poznań.
5. Sady W. 2014. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawożenie

Pulrea® +INu - mocznik z inhibitorem od Grupy Azoty

Grupa Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt: mocznik z inhibitorem pod nazwą handlową Pulrea® +INu.

Nawożenie

Rok nawozowy bez precedensu

Ostatnie półrocze na krajowym rynku nawozowym dla producentów, firm handlowych oraz rolników to okres bez precedensu w dotychczasowej historii rynku zaopatrzenia Agro.

Nawożenie

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawożenie

Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby

Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego roku wszyscy Przedstawiciele spółki pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Uroczystość, podczas której Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc przekazał skanery Przedstawicielom Terenowym odbyła się 21 stycznia w Centrum Handlowym Nawozów w Tarnowie.

Nawożenie

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5563/rice-6527575-1280_nmedium.jpg

Jeszcze większa produkcja ryżu na świecie

Globalne prognozy na sezon 2021/22 dotyczą większych dostaw, zmniejszonej konsumpcji, minimalnie niższego handlu i wyższych zapasów.

Rośliny
upload/nawozenie/7/sady_medium.jpg
Nawożenie upraw

Sady
Do rodziny różowatych należą: brzoskwinia, czereśnia, grusza, jabłoń, morela, śliwa i wiśnia
Rozdrażew
poniedziałek, 29 Listopad 2021
0°C
0°C
min
1°C
max
0