Content

Porady ekspertów

Nawożenie

Makroelementy w nawożeniu warzyw

Data2021-03-17 Ilość wyświetleń604 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Cebula należy do warzyw o średnich wymaganiach pokarmowych, jednak cechuje ją mała zdolność wykorzystania składników pokarmowych znajdujących się w glebie, co wynika z niewielkiego systemu korzeniowego rozwijającego się głównie w warstwie do 20 cm głębokości. Stąd też wymagania nawozowe cebuli są znacznie większe od jej rzeczywistych potrzeb pokarmowych. Optymalna zawartość składników pokarmowych w glebie przeznaczonej pod uprawę tej rośliny powinna wynosić na 1 dm3: 120 – 160 mg N, 60 – 80 mg P2O5, 175 – 250 mg K2O i 55 – 75 mg Mg. W uprawie cebuli na glebach mineralnych zalecane jest stosowanie 80 – 120 kg N/ha, przy czym niższą dawkę azotu należy zastosować w pierwszym roku po oborniku, a w drugim roku dawkę azotu można zwiększyć do 150 kg N oraz 100 – 150 kg P2O5/ha i 150 – 200 kg K2O/ha.

Przy uprawie cebuli z siewu wiosennego połowę zalecanej dawki azotu należy zastosować na kilka dni przed siewem roślin, a drugą połowę pogłównie. Nawożenie fosforowe i potasowe zalecane jest jednorazowo, w okresie jesiennym lub wiosną. Wiosenna aplikacja nawozów fosforowych i potasowych powinna być przeprowadzona kilka do kilkunastu dni przed siewem roślin. Ze względu na wrażliwość cebuli na chlor zalecane jest dostarczanie potasu w postaci nawozów siarczanowych.

W przypadku uprawy cebuli z siewu wiosennego źródłem azotu stosowanego przedsiewnie może być saletrzak (Saletrzak 27 Standard, Saletrzak 27 Standard Plus, Saletrzak 27 makro), Saletra Amonowa 32 czy RSM®. Efektywnym sposobem nawożenia azotowego jest dwukrotna aplikacja RSM® w dawce 75 kg N na ha, zarówno do nawożenia przedsiewnego, jak i pogłównego. Fosfor można aplikować w postaci nawozu POLIDAP®, który dodatkowo jest źródłem azotu i siarki czy Super Fos Dar 40® superfosfat wzbogacony, a potas w postaci siarczanu potasu. Jesienią można zastosować sól potasową czy nawóz fosforowo-potasowy Holist®agro PK 15-30. Przedsiewnie w uprawie cebuli dobrze sprawdzają się także nawozy wieloskładnikowe, takie jak na przykład POLIFOSKA®START, będąca źródłem azotu, fosforu, magnezu i siarki oraz potasu w formie siarczanowej.

W przypadku cebuli ozimej nie należy stosować przed siewem nawożenia azotowego, aby nie dopuścić do nadmiaru tego składnika pokarmowego, który może doprowadzić do wybujałego wzrostu roślin i tym samym obniżenia ich odporności na mróz podczas zimowania w polu. Nawozy azotowe należy aplikować wiosną stosując 1/3 dawki w momencie rozpoczęcia wegetacji roślin, a następnie po 1/3 dawki w odstępach co 3 – 4 tygodnie.

W uprawie cebuli objawem niedostatecznego zaopatrzenia roślin w azot jest zahamowanie wzrostu i żółknięcie szczypioru, który dodatkowo jest sztywny i wzniesiony, o często zasychających końcach. Przy objawach niedoboru azotu w uprawie cebuli ozimej, widocznych w połowie września w postaci bladozielonego szczypioru czy powolnego wzrostu, należy zastosować pozakorzeniowe nawożenie tym składnikiem pokarmowym.

Objawem niedoboru fosforu na cebuli jest jaśniejsze zabarwienie liści, powolny wzrost oraz opóźnione dojrzewanie, mogące prowadzić do bączastości. Z kolei w przypadku braku potasu dochodzi do obumierania końców szczypioru, który przybiera ciemnozielone zabarwienie, a także opóźnienia dojrzewania cebuli i pogorszenia jej trwałości przechowalniczej. Podobnie zbyt wysokie nawożenie azotowe skutkuje pogorszeniem właściwości przechowalniczych cebuli.

Pomidor, ze względu na dużą masę części nadziemnych, ma duże wymagania pokarmowe. Na glebach średnio zasobnych w składniki pokarmowe zalecane jest stosowanie 100 – 150 kg N/ha, 80 – 100 kg P2O5/ha oraz 150 – 200 kg K2O/ha. Ważnymi pierwiastkami w uprawie pomidora są również magnez i wapń. Optymalna zawartość składników pokarmowych w glebie przeznaczonej pod uprawę tej rośliny powinna wynosić na 1 dm3: 90 – 120 mg N, 60 – 80 mg P2O5, 200 – 250 mg K2O, 50 – 80 mg Mg i 600 – 1200 mg Ca.

W uprawie odmian karłowych pomidora nawożenie azotem należy stosować dwukrotnie, pierwszy raz przed sadzeniem rozsady, a drugi – dwa tygodnie po jej przyjęciu się. W przypadku odmian wysokich zalecana jest trzykrotna aplikacja azotu – przed sadzeniem rozsady, dwa tygodnie po jej przyjęciu się oraz na początku zawiązywania się owoców pierwszego grona, np. z wykorzystaniem Saletry Amonowej 32.

Nawozy fosforowe i potasowe zaleca się aplikować w dwóch dawkach, w okresie jesiennym, na przykład w formie nawozu Holist®agro PK 15-30 i w okresie wiosennym, na przykład w postaci nawozu POLIDAP®, stanowiącego źródło fosforu, azotu i siarki czy też nawozu Super Fos Dar 40® superfosfat wzbogacony. Możliwe jest również zastosowanie pełnej dawki fosforu i potasu przed siewem nasion lub sadzeniem rozsady. Jednak ze względu na wrażliwość pomidora na chlor w uprawie tej rośliny zalecane jest stosowanie siarczanu potasu, na przykład w postaci nawozu POLIFOSKA®START. Dobre rezultaty plonotwórcze uzyskuje się również przy jesiennej aplikacji nawozów wieloskładnikowych, takich jak np. POLIFOSKA® 5 i POLIFOSKA® PLUS.
 
W uprawie pomidora przy niedoborze azotu dochodzi do zahamowania wzrostu roślin oraz ograniczenia wykształcania dojrzałych owoców.
 
Również zbyt wysokie dawki azotu wpływają niekorzystnie na wzrost i rozwój pomidora, co objawia się opóźnieniem dojrzewania roślin oraz obniżeniem plonu wczesnego, a także zmniejszeniem twardości owoców. Rośliny przenawożone azotem charakteryzują się mniejszą zawartością suchej masy, ekstraktu, pektyn, cukrów czy witaminy C. Z kolei zbyt niskie nawożenie fosforowe przyczynia się do powolnego tempa wzrostu roślin, zabarwienia nerwów i ogonków liściowych na kolor czerwony oraz opóźnienia dojrzewania owoców. Natomiast przy niedoborze potasu dochodzi do obłamywania się gron, a także niedostatecznego wybarwiania się owoców i ich pękania. Objawem niedoboru magnezu jest utrata zielonego zabarwienia na dolnych, starszych liściach, która rozpoczyna się od nieparzystego listka górnego, przy czym nerwy i przylegające do nich tkanki pozostają zielone. Silny niedobór magnezu objawia się żółknięciem tkanek, które obumierają oraz usychaniem i przedwczesnym opadaniem liści.

Literatura:
1. Dobrzański A., Adamicki F. 2006. Uprawa cebuli. Plantpress, Kraków.
2. Mazur Z., Tomaszewska Z. 2006. Wpływ nawożenia Polimagiem S i Polifoską 5 na plon i jakość owoców pomidora. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 512: 433-437.
3. Metodyka Integrowanej Produkcji Cebuli 2020. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa.
4. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019, GUS, 2020. Warszawa. stat.gov.pl
5. Rumpel J. 2003. Uprawa cebuli. Hortpress, Warszawa.
6. Sady W. 2014. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków.
7. Wójcik P. 2014. Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawożenie

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawożenie

Rok nawozowy bez precedensu

Ostatnie półrocze na krajowym rynku nawozowym dla producentów, firm handlowych oraz rolników to okres bez precedensu w dotychczasowej historii rynku zaopatrzenia Agro.

Nawożenie

Pulrea® +INu - mocznik z inhibitorem od Grupy Azoty

Grupa Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt: mocznik z inhibitorem pod nazwą handlową Pulrea® +INu.

Nawożenie

Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby

Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego roku wszyscy Przedstawiciele spółki pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Uroczystość, podczas której Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc przekazał skanery Przedstawicielom Terenowym odbyła się 21 stycznia w Centrum Handlowym Nawozów w Tarnowie.

Nawożenie

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5500/apples-6633550-1280_nmedium.jpg

Singapur pierwszy raz nie zaimportował niczego z Ukrainy

Singapur znacznie zmniejszył wielkość zakupu jabłek w 2021 roku, pomimo niższego dla nich poziomu cen. Po raz pierwszy w ciągu ostatnich lat Ukraina nie znalazła się wśród dostawców.

Owoce
upload/nawozenie/17/jeczmien-jary_medium.jpg
Nawożenie upraw

Jęczmień jary
W warunkach dobrych gleb żytnich daje wyższy i o lepszej wartości paszowej plon jak żyto
Kętrzyn
poniedziałek, 29 Listopad 2021
-1°C
-1°C
min
0°C
max
0