Content

Porady ekspertów

Nawożenie, Nawożenie

Mocznik w nawożeniu roślin

Data2021-01-07 Ilość wyświetleń2455 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Mocznik jest jednym z ważniejszych nawozów azotowych wykorzystywanych w produkcji roślinnej w Polsce. Po raz pierwszy został otrzymany syntetycznie w 1828 roku, a po drugiej wojnie światowej rozpoczęto na szerszą skalę jego produkcję do celów nawozowych. W Polsce początek produkcji mocznika nawozowego datuje się na lata 60. XX wieku. Mocznik (np. Mocznik.pl®, Pulgran®, Pulrea®) stanowi jeden z najbardziej uniwersalnych nawozów do stosowania doglebowego i dokarmiania pozakorzeniowego. Nawóz ten może być aplikowany zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie. Mocznik zawiera wolno działającą formę amidową azotu, która polecana jest szczególnie do wiosennego nawożenia roślin. W związku z tym, że forma ta nie stymuluje dodatkowego krzewienia roślin, stąd też powinna być stosowana na uprawy dobrze rozkrzewione. Należy jednak pamiętać, że w niskich temperaturach panujących w okresie wiosennym forma amidowa azotu działa wolno. Mocznik jest również dobrym nawozem w przypadku jesiennego nawożenia ozimin.

Forma amidowa występująca w moczniku może być bezpośrednio pobierana przez system korzeniowy roślin, jednakże proces ten zachodzi stosunkowo wolno. Stąd też zasadniczym procesem prowadzącym do udostępnienia roślinom azotu z mocznika jest proces hydrolizy prowadzący do wytworzenia formy amonowej azotu. Proces ten zachodzi w obecności enzymu ureazy, wydzielanego przez bakterie i grzyby. Szybkość procesu warunkowana jest wilgotnością gleby oraz aktywnością ureazy. W temperaturze od 20 do 25 ºC występują odpowiednie ilości enzymu, które warunkują szybką hydrolizę mocznika. Należy przy tym pamiętać, że na glebach zasadowych oraz świeżo zwapnowanych może dochodzić do strat azotu w formie ulatniającego się amoniaku, co związane jest z zachodzącym na tych glebach intensywnym procesem amonifikacji mocznika. W przypadku gleb bardzo kwaśnych również stwierdza się gorsze działanie tego nawozu, co między innymi wynika z dalszego zakwaszania tych gleb i w konsekwencji gorszego pobierania przez rośliny jonu amonowego.
 
Mocznik może być wykorzystywany do dokarmiania pozakorzeniowego roślin, przede wszystkim jako zabieg profilaktyczny, w celu szybkiego dostarczenia roślinie azotu.
 
Nawóz ten ulega łatwemu przemieszczeniu przez kutykulę liścia. W odróżnieniu od innych nawozów azotowych stosowanie roztworu mocznika w odpowiednim stężeniu nie powoduje poparzenia liści, ponieważ będąc związkiem organicznym nie dysocjuje w roztworze i posiada najniższy indeks solny ze wszystkich nawozów azotowych – 1,54 na 1 kg azotu. Zaletą mocznika jest również możliwość łącznego stosowania tego nawozu z siarczanem magnezu, fungicydami czy insektycydami. Dodanie niskoprocentowego (do 6%) wodnego roztworu mocznika do cieczy użytkowej zwiększa przepuszczalność naskórka roślin – kutikuli – w konsekwencji wpływając na lepsze wykorzystanie pestycydów.

Przy stosowaniu pozakorzeniowym mocznika należy pamiętać o dostosowaniu stężenia roztworu zarówno do gatunku uprawianej rośliny, jak i jej fazy rozwojowej. W przypadku zbóż w zależności od fazy rozwojowej stosuje się 18-20% roztwór – na początku krzewienia, 16-18% – na końcu krzewienia, 10-12% – na początku strzelania w źdźbło, 6-8% – na końcu strzelania w źdźbło oraz 5-6% – w fazie kłoszenia. W uprawie rzepaku zalecane jest stosowanie 12% roztworu mocznika, natomiast w przypadku buraka cukrowego należy stosować roztwór mocznika o stężeniu 6%.

W uprawach sadowniczych bardzo ważnym zabiegiem jest jesienne stosowanie mocznika, które ma na celu dostarczenie azotu roślinie, względnie jest zabiegiem fitosanitarnym. Wpływa to na poprawę kondycji roślin oraz zwiększenie mrozoodporności pąków kwiatowych, jak również stworzenie zapasów azotu w organach zimujących (pędach), które wczesną wiosną mogą być szybko wykorzystane przez rośliny. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ w okresie wczesnowiosennym istotnym czynnikiem ograniczającym aktywność systemu korzeniowego roślin jest niska temperatura gleby, co przekłada się na ograniczone pobieranie składników pokarmowych. Szacuje się, że w tym okresie około 70% azotu, który jest wykorzystywany przez drzewa, stanowi azot pochodzący z zapasów pierwiastka, które zostały zgromadzone w okresie jesiennym.

Mocznik zastosowany w okresie jesiennym ma również na celu powstrzymanie rozwoju i ograniczenie w kolejnym sezonie wegetacyjnym wystąpienia parcha jabłoni, który jest jedną z najczęstszych groźnych chorób wywołaną przez grzyba Venturia inaequalis. Zabieg fitosanitarny 5% roztworem mocznika wykonuje się w początkowym okresie opadania liści.

Od 1 sierpnia 2021 roku w produkcji roślinnej można będzie stosować mocznik granulowany pod warunkiem, że będzie zawierał inhibitor ureazy lub powłokę biodegradowalną, co ma ograniczyć straty azotu w formie amoniaku, a tym samym zwiększyć efektywność wykorzystania tego pierwiastka przez rośliny (Ustawa z dnia 7 maja 2020r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Dz.U.2020 poz.1069, Art. 1). Wiąże się to z wdrożeniem do polskiego prawa przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 roku ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery jest również zgodne z wdrażaniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Nawozem spełniającym te warunki jest Pulrea® + INu, nawóz produkowany jest przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Literatura:
1. Bremner J.M. 1995. Recent research on problems in the use of urea as a nitrogen fertilizer. Fertilizer Research 42: 321-329.
2. Fotyma M., Mercik S. 1995. Chemia rolna. PWN, Warszawa.
3. Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. PWN, Warszawa.
4. Grzebisz W. 2015. Nawożenie roślin uprawnych. PWRiL, Warszawa.
5. Mulvaney R.L., Bremner J.M. 1981. Control of urea transformations in soils. In: Soil . biochemistry, Paul E.A., Ladd J.N., MARCEL DEKKER, New York.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawożenie

Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby

Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego roku wszyscy Przedstawiciele spółki pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Uroczystość, podczas której Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc przekazał skanery Przedstawicielom Terenowym odbyła się 21 stycznia w Centrum Handlowym Nawozów w Tarnowie.

Nawożenie

Grupa Azoty apeluje do rolników o nieodkładanie zakupów nawozów

Ze względu na już widoczny wpływ koronawirusa na przemysł i transport, dostępność nawozów u autoryzowanych dystrybutorów w późniejszych terminach może być utrudniona. Wielu rolników podejmuje decyzje o zakupie nawozów w ostatniej chwili. Sytuacja ta jest z jednej strony zrozumiała, choć trzeba mieć na względzie, że w tym roku ma ona charakter szczególny. Choć to dopiero połowa marca, wiele prac polowych już się rozpoczęło. Inną sprawą, która może zdestabilizować typowy porządek w gospodarstwie rolnym, jest koronawirus i jego wpływ na przemysł i rolnictwo.

Nawożenie

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawożenie

Pulrea® +INu - mocznik z inhibitorem od Grupy Azoty

Grupa Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt: mocznik z inhibitorem pod nazwą handlową Pulrea® +INu.

Nawożenie

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5472/almonds-1266908-1280_nmedium.jpg

W Hiszpanii więcej winogron stołowych, ale mniej migdałów

Według najnowszej prognozy zbiorów Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (MAPA) w tym sezonie kraj wyprodukuje 312,4 tys. ton winogron stołowych i 302,8 tys. ton migdałów, czyli o 4,9% więcej winogron stołowych i o 14,6% mniej migdałów niż w 2020.

Owoce
upload/nawozenie/11/kukurydza_medium.jpg
Nawożenie upraw

Kukurydza na kiszonkę
Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10ºC
Kutno
czwartek, 21 Październik 2021
13°C
8°C
min
18°C
max
0