Content

Porady ekspertów

Nawożenie

Nawożenie krzewów owocowych

Data2021-02-15 Ilość wyświetleń960 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Głównym celem zrównoważonego nawożenia krzewów owocowych jest racjonalne odżywianie roślin, mające na celu uzyskanie wysokich plonów o dobrych parametrach jakościowych przy utrzymaniu optymalnej zawartości składników pokarmowych w glebie.

W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu krzewów i ich dobrego plonowania niezbędne jest nawożenie dostosowane do wymagań pokarmowych roślin oraz zasobności gleby w składniki pokarmowe. Dawki stosowanych nawozów powinny uzupełniać te ilości pierwiastków, które zostały pobrane z plonem oraz ewentualne ilości składników, które uległy stratom z gleby. Należy pamiętać, że nadmierne nawożenie nie tylko nie wpływa na wzrost plonowania roślin, ale może pogorszyć parametry jakościowe owoców i zwiększyć wrażliwość krzewów na przemarzanie, jak również wiąże się z większymi kosztami produkcji. Dla przykładu, przenawożone krzewy porzeczki charakteryzują się silniejszym wzrostem wegetacyjnym, co objawia się dużą ilością wielkich liści, dłuższymi i grubszymi pędami, większą masą korzeni, którym jednak nie towarzyszy proporcjonalny wzrost plonu. W przypadku maliny obfite nawożenie azotowe, zwłaszcza stosowane późno, może prowadzić do słabego zdrewnienia pędów i łatwiejszego ich przemarzania.

O odżywieniu krzewów owocowych świadczy między innymi długość przyrostów i ilość młodych pędów. Jednakże nawożenie krzewów owocowych należy opierać na wynikach chemicznej analizy gleby, zarówno pod kątem jej odczynu, jak i zasobności w poszczególne składniki pokarmowe. Warto brać pod uwagę analizę zawartości pierwiastków w roślinach z uwzględnieniem ich wyglądu.

Przed założeniem plantacji (porzeczki, agrestu, aronii) można stosować nawożenie „na zapas” w ilości około 100 kg P2O5 na ha, 150 kg K2O na ha i 3 ton na ha wapna węglanowego. Dobrym źródłem fosforu jest Super Fos Dar 40 – superfosfat wzbogacony, który poza fosforem stanowi źródło wapnia odżywczego dla roślin. Obfite nawożenie przed założeniem plantacji zapewnia szybki wzrost wszystkich gatunków roślin już w pierwszym roku i decyduje o ich kondycji w kolejnych latach. Warto podkreślić, że zbyt niskie nawożenie przed założeniem plantacji jest trudne do odrobienia, gdyż w momencie wejścia roślin w okres owocowania dochodzi do wyhamowania ich wzrostu.

W uprawie porzeczek wapnowanie gleby, jak również nawożenie potasem, fosforem i magnezem powinno być przeprowadzone późną jesienią lub na przedwiośniu. W tym też okresie w celu zaopatrzenia roślin w azot można zastosować mocznik. Na rynku dostępnych jest wiele nawozów zawierających amidową formę azotu. Do takich nawozów należą miedzy innymi Mocznik.pl®, Pulgran® Pulrea® czy Pulrea®+INu.

Pozostałe nawozy azotowe (np. Saletra amonowa 32, Pulan®) należy aplikować w okresie wiosennym, przy czym zalecany jest podział dawki azotu na dwie części, z których pierwszą stosuje się przed kwitnieniem, a drugą przy końcu maja. Należy pamiętać, że porzeczka czarna charakteryzuje się szczególną wrażliwością na niedobór azotu w glebie, podczas gdy porzeczka czerwona jest szczególnie wrażliwa na niedobór potasu. W uprawie porzeczki można stosować dokarmianie pozakorzeniowe, szczególnie azotowe, na przykład 0,5% roztworem mocznika, który można stosować łącznie z ochroną fungicydową roślin. Analogicznie w celu likwidacji objawów niedoboru magnezu można stosować siarczan magnezu siedmiowodny, np. Fertiplon SulfMag zawierający 16,2% MgO i 32,1% SO3.

Malina charakteryzuje się małymi potrzebami pokarmowymi. W pierwszym roku trwania plantacji nawożenie ma dostarczyć składników pokarmowych w celu budowy rośliny, zarówno jej części nadziemnych, jak i systemu korzeniowego. W czasie owocowania plantacji nawożenie stosuje się biorąc pod uwagę wygląd roślin oraz zasobność gleby w składniki pokarmowe. W uprawie maliny w zależności od żyzności gleby i stosowanego nawożenia organicznego nawozy azotowe w dawce 30–60 kg należy aplikować wczesną wiosną w formie saletry amonowej (np. Saletra Amonowa 32 lub Pulan®). Nawożenia azotowego nie należy stosować zbyt późno, aby nie stwarzać za dobrych warunków do wzrostu roślin w drugiej połowie lata i w okresie jesiennym. Na plantacjach młodych nawożenie może być ograniczone do rzędów malin.

Nawożenie potasowe zalecane jest od trzeciego roku prowadzenia plantacji w dawce 40–80 kg K2O na 1 ha w postaci siarczanu potasu, gdyż malina, podobnie jak inne krzewy owocowe, charakteryzuje się dużą wrażliwością na chlorki. Na glebach ubogich w magnez zalecane jest stosowanie nawozów magnezowych. Nawożenie fosforowe zastosowane przed założeniem plantacji jest wystarczające do zaspokojenia potrzeb pokarmowych maliny w pierwszych latach prowadzenia plantacji. W przypadku niezastosowania nawożenia fosforowego w czasie przygotowywania gleby pod plantację nawozy fosforowe w dawce 30 kg P2O5 na ha można wnosić w późniejszym terminie łącznie z nawozami potasowymi, bądź też w formie nawozu wieloskładnikowego POLIFOSKA® START, stanowiącego źródło nie tylko potasu i fosforu, ale również azotu, magnezu i siarki.

W uprawie maliny celowe jest niekiedy dokarmianie pozakorzeniowe z uwzględnieniem zawartości wapnia w nawozie. Zastosowanie właściwego nawozu w odpowiednim terminie może wpłynąć korzystnie nie tylko na wygląd roślin, ale również na trwałość pozbiorczą owoców. Dobrym nawozem do dokarmiania pozakorzeniowego malin dostarczającym roślinom azotu i wapnia jest Fertiplon CalciumN, Azoplon Opti Saletra wapniowa bez boru oraz nawóz dostarczający roślinom również boru – Azoplon Opti Saletra wapniowa z borem.

Borówka wysoka (amerykańska) należy do roślin sadowniczych o bardzo małych wymaganiach pokarmowych. Wykazuje ona silną reakcję na niedobór azotu. W przypadku gleb organicznych dawka azotu nie powinna przekraczać 30–40 kg/ha. W przypadku gleb mineralnych nawożenie azotowe należy dostosować do żyzności gleby oraz do zastosowanej ściółki i powinno mieścić się w granicach od 80 do 100 kg/ha. W uprawie tej rośliny zalecana jest amonowa forma azotu, np. siarczan amonu, który jest nawozem fizjologicznie kwaśnym. Młode krzewy nawozi się zwykle trzykrotnie, a mianowicie wczesną wiosną, w okresie nabrzmiewania pąków, bezpośrednio po kwitnieniu, zwykle w drugiej połowie maja i w momencie zakończenia pierwszej fazy wzrostu owoców, co przypada na drugą połowę czerwca. W przypadku starszych krzewów zalecane jest dwukrotne nawożenie azotowe, bezpośrednio po kwitnieniu i pod koniec czerwca.
 
Należy pamiętać, że zbyt wysokie nawożenie azotowe jest niewskazane, gdyż w latach wilgotnych może wydłużyć wegetację roślin, które przez to stają się bardziej podatne na przemarzanie w okresie zimowym.
 
Jednak w przypadku plantacji borówki ściółkowanych trocinami należy stosować wyższe od podanych dawki azotu, ponieważ w pierwszych latach azot mogą pobierać szybciej bakterie niż korzenie roślin. Dopiero po kilku latach w momencie rozpoczęcia mineralizacji trocin zaleca się niższe dawki azotu.

Borówka ma bardzo małe zapotrzebowanie na fosfor, a zalecana dawka tego pierwiastka na glebach organicznych mieści się w przedziale od 20 do 25 kg P na hektar. Na glebach mineralnych fosfor i potas zaleca się stosować w analogicznych dawkach jak w przypadku gleb organicznych. Borówka cierpi na niedobór potasu zwłaszcza na glebach mineralnych – piaszczystych. Jest ona mniej wrażliwa na niedobór tego makroskładnika w porównaniu z porzeczką lub agrestem. Dawka potasu w uprawie borówki powinna wynosić od 40 do 50 kg K na hektar. Nawozy potasowe stosuje się przed posadzeniem krzewów, w trakcie przygotowywania gleby pod plantację w formie siarczanu potasu lub na przykład nawozu wieloskładnikowego POLIFOSKA® START, który dodatkowo wzbogaci glebę w azot, fosfor, magnez i siarkę.

Dopiero od 3. roku potas należy stosować corocznie. Ze względu na wrażliwość borówki, podobnie jak i innych krzewów owocowych, na chlor nawozy potasowe chlorkowe należy stosować późną jesienią. Dobrym źródłem potasu i fosforu są również stosowane jesienią nawozy wieloskładnikowe, takie jak na przykład POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® 6 i POLIFOSKA® PLUS.

Żurawina ma bardzo małe wymagania pokarmowe, a nawożenie potasowo-fosforowe na zapas można wykonać podczas końcowego przygotowywania stanowiska pod plantację. Zalecane jest wówczas zastosowanie 100–150 kg potasu i 20–30 kg fosforu na hektar, przy czym powinno być ono doprecyzowane na podstawie analizy gleby. Przy takim zaopatrzeniu roślin w potas i fosfor, nawożenie tymi makroskładnikami należy rozpocząć w czwartym, a nawet w piątym roku prowadzenia plantacji, czyli od momentu wejścia roślin w pełnię owocowania. Nawożenie azotowe należy stosować w małych dawkach w każdym roku prowadzenia plantacji na przykład stosując nawóz Saletra amonowa 32 lub Pulan®. W pierwszym roku od założenia plantacji zalecane jest zastosowanie azotu w dawce do 30 kg/ha w dwóch terminach – na przedwiośniu i po 4–5 tygodniach.

W kolejnych latach prowadzenia plantacji na glebach mineralnych dawkę azotu należy zwiększyć do 40 kg/ha. W przypadku żyznych gleb organicznych przy silnym wzroście pędów zaleca się obniżenie dawki azotu do 20 kg na hektar. Jeżeli przy obniżonej dawce azotu nadal wzrost roślin będzie intensywny należy ponownie obniżyć dawkę azotu, względnie nie stosować nawożenia tym makroskładnikiem.

Literatura:
1. Danek J. 2009. Uprawa maliny i jeżyny. Hortpress, Warszawa.
2. Gwozdecki J. 1999. Uprawa porzeczek. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice.
3. Gwozdecki J. 2003. Towarowa uprawa krzewów owocowych porzeczki, agrest, aronia, świdośliwa, róża. Hortpress, Warszawa.
4. Niemczyk E. 2002. Integrowana produkcja owoców porzeczki. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice.
5. Pliszka K. 2002. Borówka amerykańska. Wyd. Działkowiec, Warszawa.
6. Smolarz K. 1996. Malina i jeżyna. PWRiL, Warszawa.
7. Smolarz K. 1999. Uprawa borówki wysokiej. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice.
8. Smolarz K. 2003. Uprawa borówki i żurawiny. Hortpress, Warszawa.
9. Smolarz K. 2009. Borówka i żurawina zasady racjonalnej produkcji. Hortpress, Warszawa.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawożenie

Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby

Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego roku wszyscy Przedstawiciele spółki pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Uroczystość, podczas której Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc przekazał skanery Przedstawicielom Terenowym odbyła się 21 stycznia w Centrum Handlowym Nawozów w Tarnowie.

Nawożenie

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawożenie

Pulrea® +INu - mocznik z inhibitorem od Grupy Azoty

Grupa Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt: mocznik z inhibitorem pod nazwą handlową Pulrea® +INu.

Nawożenie

Grupa Azoty apeluje do rolników o nieodkładanie zakupów nawozów

Ze względu na już widoczny wpływ koronawirusa na przemysł i transport, dostępność nawozów u autoryzowanych dystrybutorów w późniejszych terminach może być utrudniona. Wielu rolników podejmuje decyzje o zakupie nawozów w ostatniej chwili. Sytuacja ta jest z jednej strony zrozumiała, choć trzeba mieć na względzie, że w tym roku ma ona charakter szczególny. Choć to dopiero połowa marca, wiele prac polowych już się rozpoczęło. Inną sprawą, która może zdestabilizować typowy porządek w gospodarstwie rolnym, jest koronawirus i jego wpływ na przemysł i rolnictwo.

Nawożenie

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5166/wheat-2379531-1280_nmedium.jpg

Polska wysyłka zbóż poza UE

W minionym tygodniu udział polskiej pszenicy miękkiej w całym unijnym wywozie wyniósł 78,54 tys. ton.

Zboża
upload/nawozenie/7/sady_medium.jpg
Nawożenie upraw

Sady
Do rodziny różowatych należą: brzoskwinia, czereśnia, grusza, jabłoń, morela, śliwa i wiśnia
Wiślica
poniedziałek, 10 Maj 2021
15°C
7°C
min
24°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.