Content

Porady ekspertów

Nawożenie, Nawozy, Informacje

Regeneracja roślin na wiosnę. Nadszedł czas na uzupełnienie niedoborów składników pokarmowych w oziminach

Data2019-03-11 Ilość wyświetleń2176 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych


Pierwsze oznaki wiosny już za nami. Warto przygotować się do wiosennego nawożenia ozimin, które są osłabione i potrzebują szybkiej regeneracji po zimie. Na wiosnę, wskutek intensywnego wzrostu masy wegetatywnej oraz przyrostu roślin na długość, zapotrzebowanie na składniki pokarmowe jest bardzo wysokie. Niedobory składników pokarmowych w glebie należy więc uzupełnić jak najszybciej. Dotyczy to zwłaszcza azotu, który w zimnych glebach wiosennych podlega tylko w nieznacznym stopniu uruchomieniu, stając się przyswajalnym dla roślin. Nadal aktualna jest zasada, że to „Azot powinien czekać na rzepak, a nie rzepak na azot”.

Nie za późno, nie za wcześnie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) nawozy zawierające azot możemy stosować dopiero po 1 marca. Spóźnienie z nawożeniem azotowym może przyczynić się do opóźnienia i przedłużenia kwitnienia roślin, zwiększenia podatności roślin na wyleganie oraz zbyt bujnego rozwoju masy wegetatywnej rzepaku. W efekcie tego często nie dochodzi do zapylenia położonych niżej kwiatów, a zbyt mała ilość światła docierająca do łuszczyn powoduje ich słabe rozwinięcie, przekładające się na spadek plonowania. Dodatkowo duża ilość masy wegetatywnej utrudnia zbiór roślin. Z kolei zastosowanie za wcześnie dużych dawek azotu, zwłaszcza w łatwo dostępnej dla roślin formie azotanowej, może doprowadzić do rozhartowania rzepaku.

 
W uprawie rzepaku najbardziej plonotwórczym makroskładnikiem jest azot. Zastosowany na wiosnę przyspiesza regenerację rzepaku po zimie oraz stymuluje ogólny wigor i wzrost roślin. Niewystarczające wiosenne zaopatrzenie rzepaku w azot prowadzi do redukcji pąków i zawiązków nasion, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie plonowania roślin.
 

Nie za mało, nie za dużo. Umiar to podstawa

Należy jednak pamiętać, że zbyt duże nawożenie tym składnikiem wpływa z kolei negatywnie na jakość rzepaku oraz może zwiększyć podatność roślin na wyleganie czy choroby. Zwiększeniu efektywności wiosennego nawożenia azotem oraz ograniczeniu ryzyka wylegania rzepaku sprzyja podział dużych dawek azotu na mniejsze. W praktyce rolniczej wiosenne nawożenie rzepaku ozimego przeprowadza się w dwóch dawkach w krótkich odstępach czasowych (maksymalnie 2 – 3 tygodnie), przy czym 60 – 70% całkowitej dawki azotu stanowi wiosenna dawka startowa. Niekiedy wyższe dawki azotu możemy zastosować w trzech terminach, z trzecią dawką przypadającą w fazie zielonego pąka. Przy jednej wiosennej dawce azotu możemy pozostać, gdy jest ona mała, bądź też nie spodziewamy się zbyt dużego plonu nasion.

Na glebach zimnych i ciężkich zalecane jest zastosowanie głównej dawki azotu na początku wiosennej wegetacji. Z kolei na glebach lekkich, na których występuje ryzyko wymycia mobilnych form azotu, wiosenna dawka startowa tego pierwiastka nie powinna być wyższa niż 90 kg/ha.

Forma azotu. O czym warto pamiętać

Forma azotu odgrywa zasadniczą rolę w przypadku dawki startowej. Wczesną wiosną w celu regeneracji roślin bardzo ważne jest dostarczenie im azotu w formie nawozów szybko działających, a mianowicie w formie azotanowej (saletrzanej) i nieco wolniej działającej formie amonowej, między innymi w takich nawozach jak Zaksan®, Saletra amonowa 32, Pulan®. Formę saletrzaną i amonową znajdziemy też w nawozach (Salmag® i Saletrzak 27 Makro), z którymi dodatkowo wprowadzimy do gleby wapń i magnez. Z nawozów płynnych do regeneracji roślin po zimie możemy zastosować RSM®, AZOPLON AGRO roztwór nawozu azotowego z 3MgO i AZOPLON AGRO roztwór nawozu azotowego z 6,2CaO, które zawierają poza formą saletrzaną i amonową wolniej działającą formę amidową azotu, co umożliwia zarówno szybkie, jak i długotrwałe działanie azotu. W przypadku braku konieczności natychmiastowej regeneracji roślin można zastosować nawozy mające w składzie wolo działającą formę amidową obecną w takich nawozach jak Mocznik.pl®, PULREA®, PULGRAN®, czy w formie płynnej – AZOPLON NUTRI 46% roztwór mocznika nawozowego.

Nie zapominaj o siarce

Zwiększeniu efektywności plonotwórczej azotu sprzyja nawożenie siarką. Rzepak korzystnie reaguje na wiosenne nawożenie siarką. Największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek wykazuje od początku formowania łodygi do początku formowania łuszczyn. Na terenach, na których spodziewamy się wystąpienia niedoborów siarki, warto jest zastosować w pierwszej dawce wiosennej od 30 do 50 kg S/ha. Dobre zaopatrzenie rzepaku w siarkę przyczynia się do wzrostu plonów, a także gwarantuje poprawę ich jakości. Nawożenie siarką wpływa korzystnie na plon nasion rzepaku oraz zawartość tłuszczu i aminokwasów siarkowych w nasionach. W celu zaopatrzenia rzepaku zarówno w azot, jak i w siarkę, możemy zastosować nawozy Saletrosan®26, Siarczan amonu AS21, POLIFOSKA®21. Z kolei w warunkach niedoboru wody w glebie dobrym źródłem siarki dla roślin są nawozy w formie płynnej, np. Pulaska®, czy RSM®S.

Zwróć uwagę na fosfor i potas

Optymalny wzrost i rozwój rzepaku jest warunkowany dostępnością fosforu i potasu w glebie. Fosfor odgrywa pierwszoplanową rolę w gospodarce energetycznej roślin, biorąc tym samym udział we wszystkich procesach życiowych. Pierwiastek ten warunkuje prawidłowe ukorzenienie roślin, stąd też w początkowych fazach rozwojowych roślin największe zapotrzebowanie przypada również na fosfor. Młode rośliny wykazują szczególną wrażliwość na niedobór fosforu, co wynika nie tylko ze słabo rozwiniętego w tym okresie systemu korzeniowego, ale również intensywnych procesów przemiany materii zachodzących w młodych roślinach. Zapewnienie odpowiedniej ilości fosforu już w początkowym okresie rozwoju roślin ma zasadniczy wpływ na ich plonowanie oraz korzystnie wpływa na zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku. Pierwiastek ten skraca okres wegetacji roślin oraz warunkuje bardziej wyrównane dojrzewanie. Korzystne oddziaływanie tego makroskładnika na rośliny polega także na zwiększeniu ich odporności na choroby i suszę. W okresie wiosennym fosfor zastosujemy w nawozach wieloskładnikowych, między innymi w takich jak POLIDAP® czy POLIDAP® LIGHT.

Zapotrzebowanie roślin na potas jest duże przez cały okres wegetacji, przy czym ilość i intensywność pobierania tego składnika pokarmowego jest zróżnicowana. Największe ilości tego pierwiastka pobierane są w fazie wzrostu wegetatywnego. Gleba powinna więc zawierać wystarczającą ilość dostępnego potasu w początkowych fazach rozwoju roślin. W okresie jesienno-zimowym część potasu zostaje wypłukana z wierzchniej warstwy gleby, stąd też wczesną wiosną oprócz dawki startowej azotu dobrze jest zastosować nawożenie potasowe w dawce 40 – 50 kg/ha. Potas spełnia w roślinie szereg istotnych funkcji, między innymi regulując bilans wodny roślin. Zwiększa wykorzystanie wody i jednocześnie obniża ilość wody zużywanej na wyprodukowanie jednostki masy. Wiosną większe ilości potasu wprowadzimy do gleby w nawozach wieloskładnikowych, takich jak POLIFOSKA®5 i POLIFOSKA®6.

Dokarmianie pozakorzeniowe

Nawożenie startowe dotyczy przede wszystkim makroskładników. W przypadku mikroelementów stosujemy je głównie drogą pozakorzeniową, dlatego też dokarmianie rzepaku mikroskładnikami należy przeprowadzić nieco później, kiedy rośliny będą już częściowo zregenerowane po okresie zimowym. Głównymi mikroskładnikami w uprawie rzepaku są bor, żelazo, mangan i cynk. Drogą pozakorzeniową możemy też zastosować makroskładniki, przy czym rośliny najszybciej pobierają azot, w następnej kolejności magnez, natomiast zdecydowanie wolniej pobierany jest potas, fosfor, czy siarka.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawożenie

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawożenie

Grupa Azoty apeluje do rolników o nieodkładanie zakupów nawozów

Ze względu na już widoczny wpływ koronawirusa na przemysł i transport, dostępność nawozów u autoryzowanych dystrybutorów w późniejszych terminach może być utrudniona. Wielu rolników podejmuje decyzje o zakupie nawozów w ostatniej chwili. Sytuacja ta jest z jednej strony zrozumiała, choć trzeba mieć na względzie, że w tym roku ma ona charakter szczególny. Choć to dopiero połowa marca, wiele prac polowych już się rozpoczęło. Inną sprawą, która może zdestabilizować typowy porządek w gospodarstwie rolnym, jest koronawirus i jego wpływ na przemysł i rolnictwo.

Nawożenie

Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby

Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego roku wszyscy Przedstawiciele spółki pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Uroczystość, podczas której Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc przekazał skanery Przedstawicielom Terenowym odbyła się 21 stycznia w Centrum Handlowym Nawozów w Tarnowie.

Nawożenie

Pulrea® +INu - mocznik z inhibitorem od Grupy Azoty

Grupa Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt: mocznik z inhibitorem pod nazwą handlową Pulrea® +INu.

Nawożenie

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5392/cherries-1415306-1280_nmedium.jpg

Wartość eksportu owoców z Chile wzrosła o 4%

W okresie od stycznia do lipca 2021 r. eksport owoców z Chile wyniósł 2,35 mln ton, gdzie jego wartość była na poziomie 4,894 mln USD, czyli większym o 4%.

Owoce
upload/nawozenie/11/kukurydza_medium.jpg
Nawożenie upraw

Kukurydza na kiszonkę
Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10ºC
Bezek
piątek, 24 Wrzesień 2021
11°C
9°C
min
14°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.