Content

Porady ekspertów

Nawożenie

Rola magnezu w żywieniu roślin

Data23 dni temu Ilość wyświetleń183 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Rzepak na wytworzenie 1 tony nasion wraz ze słomą potrzebuje 6 kg Mg.
Rzepak na wytworzenie 1 tony nasion wraz ze słomą potrzebuje 6 kg Mg.

Magnez jest jednym z podstawowych składników pokarmowych roślin. Rośliny pobierają ten pierwiastek w ciągu całego okresu wzrostu, lecz najintensywniej w czasie przyrostu masy zielonej. Jest on dobrze pobierany zarówno przez korzenie, jak i liście roślin w formie Mg2+. Występuje w roślinach głównie w chlorofilu, wakuoli i w ścianach komórkowych.

Zawartość magnezu w glebie wynosi od 0,05-0,6%. Im gleba jest lżejsza, tym z reguły uboższa w magnez. Również gleby organiczne cechują się niższą zawartością tego składnika. Magnez należy do składników pokarmowych, których ocena zawartości w glebie stanowi element doradztwa nawozowego i określanie jego zawartości jest obok odczynu, fosforu i potasu jednym z podstawowych elementów diagnostyki stanu żyzności gleby. Według badań okręgowych stacji chemiczno-rolniczych (lata 2016-2019) w skali kraju 27% przebadanych próbek glebowych wykazywało bardzo niską i niską zawartość magnezu przyswajalnego, 29% średnią i 44% wysoką i bardzo wysoką.

W znacznej większości województw zasobność gleb w ten pierwiastek była zbliżona do średniej krajowej. Najwyższym procentem przebadanych próbek o zasobności bardzo niskiej i niskiej charakteryzuje się województwo lubelskie (44%), natomiast najwięcej próbek o zasobności wysokiej i bardzo wysokiej stwierdzono w województwach warmińsko-mazurskim 50%, świętokrzyskim 51% i małopolskim 54%. Zawartość przyswajalnego magnezu wyceniana jest w 5 klasach zasobności z uwzględnieniem kategorii agronomicznej gleb (tab. 1 ).Tabela 1. Ocena zasobności gleb w magnez przyswajalny.
Ocena zawartościmg Mg x 100g gleb:
bardzo lekkichlekkichśrednichciężkich
Bardzo niskado 1,0do 2,0do 3,0do 4,0
Niska1,1-2,02,1-3,03,1-5,04,1-5,0
Średnia2,1-4,03,1-5,05,1-7,06,1-10,0
Wysoka4,1-6,05,1-7,07,1-9,010,1-14,0
Bardzo wysokaponad 6,0ponad 7,0ponad 9,0ponad 14,0

Źródło: IUNG-PIB

Magnez w roślinie

Rośliny zawierają do 0,8% Mg w suchej masie. Magnez jest składnikiem chlorofilu, aktywatorem wielu enzymów, głównie uczestniczących w przenoszeniu reszt fosforanowych. Jest pierwiastkiem bardzo ruchliwym; wiążąc się z różnymi enzymami, tworzy z nimi wiązania jonowe typu mostków, m.in. między białkiem a ATP, uczestniczy w regulacji pH w komórce. Magnez jest pierwiastkiem antagonistycznym w stosunku do jonów K+ i NH4+, co w przypadku niewłaściwych proporcji między tymi składnikami prowadzić może do zakłócenia w pobieraniu tych jonów.

Magnez pobierany jest przez korzenie roślin z roztworu glebowego w całym okresie wzrostu i rozwoju. Największe zapotrzebowanie na Mg występuje w okresie intensywnego przyrostu masy roślinnej. W przypadku zbóż okres ten przypada od fazy strzelania w źdźbło, rzepaku - od drugiej połowy kwietnia do końca maja, buraków - od czerwca do końca września. Wrażliwe na niedobór magnezu są rośliny kapustne, w tym rzepak, a także buraki, kukurydza, bobowate, ziemniak.

 
Niedobór magnezu zakłóca dwie podstawowe funkcje fizjologiczne rośliny związane z gospodarką azotową, a mianowicie pobieranie N-NO3 z gleby oraz przetwarzanie azotu w plon biomasy i syntezę białek w roślinie.
 

Nawozy magnezowe wspomagają działanie nawozów azotowych w formie amonowej lub amidowej ponieważ na skutek wzrostu koncentracji jonów Mg2+ zmniejsza się antagonizm między kationami amonowymi i kationami magnezu. Roślina dobrze odżywiona magnezem jest w stanie pobierać więcej azotu, który teoretycznie nie zostałby pobrany w okresie wegetacji, a w rezultacie byłby stracony.

Przy intensywnej uprawie roślin magnez pobierany jest w dużych ilościach, co przy niedostatecznym jego uzupełnianiu prowadzi do niedoborów w glebie i w konsekwencji ograniczaniu plonów roślin. Objawy niedoboru występują głównie na starszych liściach w okresie intensywnego wzrostu roślin jednoliściennych w postaci żółtych plam między żyłkami, tzw. marmurkowatość, u roślin dwuliściennych plamy między żyłkami przechodzą w nekrozy. Jeżeli zauważymy symptomy niedoboru Mg we wczesnych fazach, możemy interweniować stosując pogłównie nawozy magnezowe w formie stałej lub dokarmianie dolistne.

Nawożenie magnezem

Nawożenie magnezem łączy się najczęściej z zabiegiem wapnowania, ponieważ gleby zakwaszone często charakteryzują się niską lub bardzo niską zawartością magnezu. Na rynku krajowym dostępne są wapna zawierające magnez w postaci tlenkowej i węglanowej. Koncentracja magnezu w zależności od odmiany wynosi od co najmniej 8 do co najmniej 25% MgO. Dawka magnezu w wapnie powinna przekroczyć potrzeby pokarmowe roślin w kilku kolejnych zmianowaniach, co jest spowodowane znacznie wolniejszym uwalnianiem się Mg z nawozów wapniowych niż magnezowo-siarczanowych. Na glebach kwaśnych i o bardzo niskiej zawartości przyswajalnego magnezu połowę naliczonej dawki CaO trzeba zastosować w postaci wapna zwykłego, a połowę w postaci wapna magnezowego o stosunku Ca:Mg jak 3-2:1. Jeśli natomiast dysponujemy nawozami o szerokim stosunku, to całą naliczoną dawkę można wysiać w postaci wapna magnezowego. Na glebach kwaśnych i o niskiej zawartości przyswajalnego magnezu 1/3 naliczonej dawki poleca się wysiać w postaci wapna magnezowego. Na glebach o potrzebach wapnowania wskazanych/ograniczonych a charakteryzujących się niską zawartością Mg, zaleca się stosowanie nawozów magnezowych bezwapniowych. W tabeli 2 przedstawiono zalecane dawki magnezu pod wybrane rośliny uprawne w zależności od przewidywanego plonu przy założeniu, że gleba cechuje się średnią zawartością Mg przyswajalnego.

Tabela 2. Zalecane dawki MgO (kg/ha) w zależności od zakładanego plonu.

RoślinaPlon t/haDawka MgO (kg/ha)
Pszenica ozima620
825
Żyto410
620
Kukurydza na ziarno745
955
Rzepak ozimy3,520
4,530

Źródło: Jadczyszyn i in. 2013

Magnez należy do składników pokarmowych, których ocena zawartości w glebie stanowi element doradztwa nawozowego. Dla podtrzymywania dobrej zasobności w magnez przyswajalny warto stosować nawozy zawierające ten pierwiastek w swoim składzie np.: Salmag®, Salmag® 20 Mg plus, Saletrzaki, Polifoskę® 5, Polifoskę® Petroplon, POLIFOSKA ® PLUS , POLIFOSKA® START. W sytuacji gdy istnieje potrzeba stosowania dużych dawek magnezu przy optymalnym odczynie gleby trzeba sięgnąć po kizeryt lub siarczan magnezu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawożenie

Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby

Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego roku wszyscy Przedstawiciele spółki pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Uroczystość, podczas której Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc przekazał skanery Przedstawicielom Terenowym odbyła się 21 stycznia w Centrum Handlowym Nawozów w Tarnowie.

Nawożenie

Pulrea® +INu - mocznik z inhibitorem od Grupy Azoty

Grupa Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt: mocznik z inhibitorem pod nazwą handlową Pulrea® +INu.

Nawożenie

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawożenie

Rok nawozowy bez precedensu

Ostatnie półrocze na krajowym rynku nawozowym dla producentów, firm handlowych oraz rolników to okres bez precedensu w dotychczasowej historii rynku zaopatrzenia Agro.

Nawożenie

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5485/cotton-5343662-1280_nmedium.jpg

Spadek globalnego handlu bawełną

Światowy handel bawełną w sezonie 2021/2022 wyniesie prawie 46,8 mln bel, a więc 1,7 mln bel poniżej poprzedniego sezonu, ale nadal jest to drugi najwyższy w historii.

Rośliny
upload/nawozenie/4/rzepak_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Rzepak ozimy
Prawidłowy rozwój rośliny jesienią decyduje o możliwościach jej plonowania
Zielona Góra
środa, 1 Grudzień 2021
4°C
0°C
min
8°C
max
0