Content

Porady ekspertów

Nawożenie, Informacje

Zbilansowane nawożenie - pierwszy krok do dobrego plonu

Data2019-07-15 Ilość wyświetleń1537 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

StripDrill to dobre rozwiązanie w uprawie rzepaku (nie rusza się gleby i nie traci wilgoci). Równoczesne umieszczanie fosforu w strefie korzeniowej zwiększa jego dostępność i wykorzystanie.
StripDrill to dobre rozwiązanie w uprawie rzepaku (nie rusza się gleby i nie traci wilgoci). Równoczesne umieszczanie fosforu w strefie korzeniowej zwiększa jego dostępność i wykorzystanie.

Przed nami nowy sezon, nowe wyzwania i możliwości. Warunki panujące na polach w wielu regionach Polski są bardzo trudne. Brak wody ogranicza wzrost i właściwy rozwój roślin, a także przyspiesza ich dojrzewanie. To kolejny trudny rok w rolnictwie.

Przed nami czas żniw i planowania przyszłych zasiewów. Każdy zastanawia się w jaki sposób obniżyć koszty produkcji, ponieważ w takich warunkach pogodowych, gdzie susza „zabiera” nam plon, coraz trudniej o opłacalność uprawy.

Koszty związane z nawożeniem upraw, nie należą do najniższych. I tu rodzi się pytanie: Jak mądrze zaoszczędzić? Czy obniżyć nawożenie przedsiewne, bądź nie stosować go w ogóle? Czy to rozwiązanie pozwoli zwiększyć efektywność gospodarowania? To jedno z wielu pytań, które obecnie zadają sobie rolnicy.

Przed siewem stosuj fosfor i potas, a także magnez, siarkę, azot

Jesienne nawożenie to zabezpieczenie roślin w fosfor i potas, a także magnez, siarkę oraz azot. Niestety „szukając oszczędności” często rezygnujemy z nawożenia przedsiewnego. Nic bardziej błędnego. Jednym z podstawowych elementów agrotechniki jesiennej jest odpowiednio zbilansowane nawożenie. Rezygnacja z nawożenia, a tym samym z zabezpieczenia roślin w podstawowe składniki pokarmowe z pewnością nie pozostanie bez wpływu na przyszły wzrost i rozwój roślin, a tym samym na plon.

Fosfor i potas koniecznie zastosuj przed siewem

Efektywne nawożenie powinno być oparte na analizie zasobności gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych. Pierwiastki zawarte w nawozach mineralnych są optymalnie wykorzystywane przez rośliny tylko wówczas, gdy gleba ma uregulowany odczyn.

Wg GUS (2018) w Polsce ponad 72% gleb ma pHKCl poniżej 6,5. Ponadto gleby, które cechuje bardzo niska lub niska zasobność w przyswajalny dla roślin: potas, stanowią aż 37% gleb, fosfor – 29%, magnez – 27%. Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych jest niewystarczające. W latach 2016/2017 wynosiło: N – 79,0 kg/ha, P – 23,5 kg/ha, K – 38,0 kg/ha, CaO – 53,0 kg/ha. Ilości składników stosowane na hektar nie pokrywają potrzeb pokarmowych roślin uprawnych.


Fosfor, jest odpowiedzialny za prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, a tym samym za możliwość pobierania wody i składników pokarmowych z gleby. Równomierne wysianie nawozu na powierzchni pola i wymieszanie go z glebą na głębokość 10-20 cm, na ok. 2 tygodnie przed siewem ozimin, wpływa korzystnie na rozwój roślin. Startowe odżywienie roślin fosforem wymaga zastosowania minimum 20 kg P205, nawet w przypadku gdy zawartość fosforu w glebie jest wysoka.

Potas natomiast odpowiada ze efektywną gospodarkę wodną roślin, powinien być on dostępny w glebie nie tylko w początkowych fazach rozwoju roślin, ale również w okresie późniejszym. Z tego względu nawożenie tym składnikiem wymaga uwzględnienia warunków glebowych. Na glebach zwięzłych i średnich należy stosować go przedsiewnie, na glebach lżejszych, gdzie pierwiastek ten jest łatwiej wymywany, korzystniej jest wysiewać go w dwóch dawkach: pierwszą przed siewem ziarna, drugą na przedwiośniu (1/3 całkowitej dawki nawozowej).


Ustalając dawki nawozów fosforowych i potasowych należy:
- na glebach o niskiej zasobności w te składniki – zastosować dawki o 20-25% wyższe niż ilość składników, które przewidywalnie będą wywiezione z pola;
- na glebach o średniej zasobności – składniki powinny się równoważyć.

Zbilansowane nawożenie wpływa na rozwój systemu korzeniowego, możliwość pobrania przez rośliny większej ilości składników pokarmowych, łatwiejszy dostęp do wody, większe możliwości pobrania azotu z gleby (większy pionowy zasięg pobrania).
Zbilansowane nawożenie wpływa na rozwój systemu korzeniowego, możliwość pobrania przez rośliny większej ilości składników pokarmowych, łatwiejszy dostęp do wody, większe możliwości pobrania azotu z gleby (większy pionowy zasięg pobrania).

Nie zapomnij o magnezie i siarce

Magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania rośliny, uczestniczy w najważniejszym procesie przemiany materii, jakim jest fotosynteza. Niestety jest pierwiastkiem, który w glebie ulega znacznym stratom. Duża ruchliwość pierwiastka powoduje, że trudno jest utrzymać jego zapas w glebie. Ponadto na spadek zawartości magnezu w glebie wpływa również temperatura oraz susza, która powoduje przejście magnezu przyswajalnego w formy trudno dostępne dla roślin. Ponadto rośliny pobierają znaczne ilości magnezu z plonem.

Siarka natomiast wpływa na optymalizację i efektywność nawożenia, ponieważ jej niedobór ogranicza pobieranie wszystkich składników pokarmowych, w tym pełne wykorzystanie azotu zawartego w nawozach. Pierwiastek ten jest potrzebny roślinom już w trakcie wegetacji jesiennej, z tego względu warto go stosować w nawożeniu przedsiewnym.

Wybrać odpowiedni nawóz

Szeroki asortyment produkowanych w Grupie Azoty nawozów, umożliwia wybór optymalnego produktu, dostosowanego do określonej gleby i potrzeb pokarmowych rośliny uprawnej.
Do nawożenia przedsiewnego warto wykorzystywać nawozy kompleksowe (NPK) typu Polifoska® i Amofoska®. Wszystkie te nawozy zawierają w swoim składzie obok NPK (w różnych proporcjach), także łatwo dostępną dla roślin siarkę, która zwiększa mrozoodporność roślin. Natomiast część z nich wzbogacona jest również w magnez. W naszej ofercie mamy również nawóz zawierający krzem, jak: POLIFOSKA® KRZEM oraz wzbogacone w mikropierwiastki nawozy tj. POLIFOSKA® TYTAN, POLIFOSKA® PLUS oraz Amofoska® 4-10-26, Amofoska®CORN, Amofoska® 4-12-20, Amofoska® 5-10-25 z borem. Nawozy te polecane są do stosowania w większości upraw rolniczych.

Rośliny odpowiednio zabezpieczone w składniki pokarmowe w okresie jesieni, mają wyższą mrozoodporność i lepiej zimują.
Rośliny odpowiednio zabezpieczone w składniki pokarmowe w okresie jesieni, mają wyższą mrozoodporność i lepiej zimują.

Chcąc uzupełnić fosfor w glebie szczególnie polecamy: Polidap®, super fos dar 40®, a także stosunkowo nowy produkt jakim jest Holist ®PK 15-30 agro, który obok fosforu i potasu zawiera również wapń oraz siarkę.

Azot jesienią stosuj z rozwagą

Rośliny w trakcie wegetacji jesiennej potrzebują także azot. Zapotrzebowanie na ten składnik pokarmowy jest jednak bardzo zróżnicowane, zależy m.in. od gatunku rośliny uprawnej (np. rzepak ozimy w trakcie wegetacji jesiennej może pobrać nawet 100 kg N/ha i więcej), a także przedplonu (gleba po przedplonie zbożowym, zwłaszcza na stanowisku słabszym, nie jest w stanie dostarczyć roślinom wymaganej ilości składnika pokarmowego). Z tego względu azot należy dostarczyć przedsiewnie. Niewielka dawka azotu amonowego zawarta w nawozach kompleksowych wpływa korzystnie na ukorzenianie się roślin, a także sprzyja pobieraniu fosforu przez rośliny. Jeśli ilość azotu zastosowana w nawozach wieloskładnikowych nie jest wystarczająca, wówczas dawkę można uzupełnić stosując np. Siarczanu Amonu AS21, Polifoska® 21. Nawozy te, obok wolno działającego, nierozhartowującego roślin azotu, zawierają także siarkę.

Nie zapominajmy, że skutki produkcyjne powodowane niedoborem składników pokarmowych to głównie: redukcja systemu korzeniowego, powierzchniowe ukorzenianie się roślin, co w warunkach suszy powoduje spadek plonu, słabe krzewienie, mniejsza masa tysiąca ziaren/nasion, a także plon gorszej jakości.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2

*pola wymagane
doradca nawozy.eu

dr inż. Agnieszka Krawczyk


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawożenie

Rok nawozowy bez precedensu

Ostatnie półrocze na krajowym rynku nawozowym dla producentów, firm handlowych oraz rolników to okres bez precedensu w dotychczasowej historii rynku zaopatrzenia Agro.

Nawożenie

Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby

Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego roku wszyscy Przedstawiciele spółki pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Uroczystość, podczas której Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc przekazał skanery Przedstawicielom Terenowym odbyła się 21 stycznia w Centrum Handlowym Nawozów w Tarnowie.

Nawożenie

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawożenie

Pulrea® +INu - mocznik z inhibitorem od Grupy Azoty

Grupa Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt: mocznik z inhibitorem pod nazwą handlową Pulrea® +INu.

Nawożenie

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5587/juice-19628-1280_nmedium.jpg

Produkcja skoncentrowanego soku jabłkowego

Rozwinięty i nowoczesny przemysł przetwórczy oraz odpowiedni surowiec sprzyjają zwiększeniu produkcji soków owocowych, które są obecnie ważnym produktem krajowego przetwórstwa owocowego – zajmują drugie miejsce w strukturze produkcji, zaraz po produktach mrożonych.

Owoce
upload/nawozenie/12/kukurydza2_medium.jpg
Nawożenie upraw

Kukurydza na ziarno
Mając bardzo głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy
Lasowice Wielkie
poniedziałek, 29 Listopad 2021
-1°C
-1°C
min
0°C
max
0